Czasowniki nieregularne niemiecki

1.5  2    49 fiszek    masterid
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

backen - buk - gebacken

beginnen - begann - begonnen

bieten - bot - geboten

bitten - bat - gebeten

bleiben - blieb - geblieben

brechen - brach - gebrochen

bringen - brachte - gebracht

denken - dachte - gedacht

dürfen - durfte - gedurft

essen - aß - gegessen

fahren - fuhr - gefahren (sein)

fallen - fiel - gefallen

finden - fand - gefunden

geben - gab - gegeben

gehen - ging - gegangen (sein)

halten - hielt - gehalten

haben - hatte - gehabt

hängen - hing - gehangen

nazywać się
rozpocznij naukę
heißen - hieß - geheißen

helfen - half - geholfen

kennen - kannte - gekannt

kommen - kam - gekommen

können - konnte - gekonnt

laufen - lief - gelaufen (sein)

lesen - las - gelesen

liegen - lag - gelagen

mögen - mochte - gemocht

müssen - mußte - gemußt

nehmen - nahm - genommen

schlafen - schlief - geschlafen

schließen - schloß - geschlossen

schreiben - schrieb - geschrieben

schwimmen - schwamm - geschwommen (sein)

sehen - sah - gesehen

sein - war - gewesen (sein)

singen - sang - gesungen

sitzen - saß - gesessen

powinno się
rozpocznij naukę
sollen - sollte - gesollt

sprechen - sprach - gesprochen

stehen - stand - gestanden

tragen - trug - getragen

treffen - traf - getroffen

trinken - trank - getrunken

tun - tat - getan

vergessen - vergaß - vergessen

wachsen - wuchs - gewachsen (sein)

stawać się
rozpocznij naukę
werden - wurde - geworden (sein)

wissen - wuße - gewußt

wollen - wollte - gewollt

Nieregularne niemiecki

Niemieckie czasowniki nieregularne w trzech formach. Nagrania z poprawną wymową pozwolą na szybkie zapamiętanie i „osłuchanie” się ze słówkami. Dzięki fiszkom szybko opanujesz niemieckie czasowniki nieregularne we wszystkich czasach – przekonaj się sam już dziś!

Nauka z fiszkami

Jak szybko nauczyć się czasowników nieregularnych z niemieckiego? To pytanie z pewnością zadaje sobie nie jeden uczeń przed sprawdzianem z niemieckiego, ale odpowiedź jest prosta – z fiszkami! Prosta, ale naprawdę skuteczna metoda szybkiej i trwałej nauki – np. niemieckich czasowników nieregularnych.

Sprawdzenie umiejętności

Sprawdź, na ile dobrze opanowałeś materiał z zestawu. Skorzystaj z dostępnego testu z czasowników nieregularnych niemieckich, lub zagraj w dedykowaną grę. Jeżeli powinieneś coś jeszcze powtórzyć, najlepiej wydrukuj listę słówek, które sprawiają Ci kłopoty.

Komentarze:

pati1419964 napisał: 2012-10-17 16:13:54
ciekawe co dostane ze sprawdzianu:p

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.