Czasowniki nieregularne niemiecki

1.5  2    49 fiszek    masterid
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
piec
rozpocznij naukę
backen - buk - gebacken
zaczynać
rozpocznij naukę
beginnen - begann - begonnen
oferować
rozpocznij naukę
bieten - bot - geboten
prosić
rozpocznij naukę
bitten - bat - gebeten
zostać
rozpocznij naukę
bleiben - blieb - geblieben
łamać
rozpocznij naukę
brechen - brach - gebrochen
przynosić
rozpocznij naukę
bringen - brachte - gebracht
myśleć
rozpocznij naukę
denken - dachte - gedacht
móc
rozpocznij naukę
dürfen - durfte - gedurft
jeść
rozpocznij naukę
essen - aß - gegessen
jeździć
rozpocznij naukę
fahren - fuhr - gefahren (sein)
spadać
rozpocznij naukę
fallen - fiel - gefallen
znaleźć
rozpocznij naukę
finden - fand - gefunden
dawać
rozpocznij naukę
geben - gab - gegeben
iść
rozpocznij naukę
gehen - ging - gegangen (sein)
trzymać
rozpocznij naukę
halten - hielt - gehalten
mieć
rozpocznij naukę
haben - hatte - gehabt
wieszać
rozpocznij naukę
hängen - hing - gehangen
nazywać się
rozpocznij naukę
heißen - hieß - geheißen
pomagać
rozpocznij naukę
helfen - half - geholfen
znać
rozpocznij naukę
kennen - kannte - gekannt
pochodzić
rozpocznij naukę
kommen - kam - gekommen
umieć
rozpocznij naukę
können - konnte - gekonnt
biec
rozpocznij naukę
laufen - lief - gelaufen (sein)
czytać
rozpocznij naukę
lesen - las - gelesen
leżeć
rozpocznij naukę
liegen - lag - gelagen
lubić
rozpocznij naukę
mögen - mochte - gemocht
musieć
rozpocznij naukę
müssen - mußte - gemußt
brać
rozpocznij naukę
nehmen - nahm - genommen
spać
rozpocznij naukę
schlafen - schlief - geschlafen
zamykać
rozpocznij naukę
schließen - schloß - geschlossen
pisać
rozpocznij naukę
schreiben - schrieb - geschrieben
pływać
rozpocznij naukę
schwimmen - schwamm - geschwommen (sein)
widzieć
rozpocznij naukę
sehen - sah - gesehen
być
rozpocznij naukę
sein - war - gewesen (sein)
śpiewać
rozpocznij naukę
singen - sang - gesungen
siedzieć
rozpocznij naukę
sitzen - saß - gesessen
powinno się
rozpocznij naukę
sollen - sollte - gesollt
mówić
rozpocznij naukę
sprechen - sprach - gesprochen
stać
rozpocznij naukę
stehen - stand - gestanden
nosić
rozpocznij naukę
tragen - trug - getragen
spotkać
rozpocznij naukę
treffen - traf - getroffen
pić
rozpocznij naukę
trinken - trank - getrunken
robić
rozpocznij naukę
tun - tat - getan
zapomnieć
rozpocznij naukę
vergessen - vergaß - vergessen
rosnąć
rozpocznij naukę
wachsen - wuchs - gewachsen (sein)
stawać się
rozpocznij naukę
werden - wurde - geworden (sein)
wiedzieć
rozpocznij naukę
wissen - wuße - gewußt
chcieć
rozpocznij naukę
wollen - wollte - gewollt

Nieregularne niemiecki

Niemieckie czasowniki nieregularne w trzech formach. Nagrania z poprawną wymową pozwolą na szybkie zapamiętanie i „osłuchanie” się ze słówkami. Dzięki fiszkom szybko opanujesz niemieckie czasowniki nieregularne we wszystkich czasach – przekonaj się sam już dziś!

Nauka z fiszkami

Jak szybko nauczyć się czasowników nieregularnych z niemieckiego? To pytanie z pewnością zadaje sobie nie jeden uczeń przed sprawdzianem z niemieckiego, ale odpowiedź jest prosta – z fiszkami! Prosta, ale naprawdę skuteczna metoda szybkiej i trwałej nauki – np. niemieckich czasowników nieregularnych.

Sprawdzenie umiejętności

Sprawdź, na ile dobrze opanowałeś materiał z zestawu. Skorzystaj z dostępnego testu z czasowników nieregularnych niemieckich, lub zagraj w dedykowaną grę. Jeżeli powinieneś coś jeszcze powtórzyć, najlepiej wydrukuj listę słówek, które sprawiają Ci kłopoty.

Komentarze:

pati1419964 napisał: 2012-10-17 16:13:54
ciekawe co dostane ze sprawdzianu:p

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.