Ziemie polskie od 1795 r. do wybuchu I wojny światowej (poziom gimnazjum)

 0    28 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Czy w Księstwie Warszawskim obowiązywał Kodeks Napoleona?
rozpocznij naukę
Tak
Czy Królestwo Polskie było w unii personalnej z Rosją?
rozpocznij naukę
Tak
Podaj miejsce co najmniej jednej z wygranych przez Polaków bitew powstania listopadowego.
rozpocznij naukę
Pod Stoczkiem, Dobrem, Białołęką, Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami
W którym roku wybuchło powstanie listopadowe.
rozpocznij naukę
W 1830 r.
Wymień co najmniej jednego dyktatora powstania styczniowego.
rozpocznij naukę
Marian Langiewicz, Romuald Traugutt
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim?
rozpocznij naukę
W 1864 r.
Podaj nową nazwę Królestwa Polskiego, nadaną przez Rosjan w ramach represji po powstaniu styczniowym.
rozpocznij naukę
Kraj Przywiślański
Jak określano działania nakazujące Polakom opuszczenie ziem zaboru pruskiego?
rozpocznij naukę
Rugi pruskie
Jaki był główny cel Komisji Kolonizacyjnej?
rozpocznij naukę
Finansowe wsparcie niemieckiego osadnictwa
Rozwiń skrót PPS.
rozpocznij naukę
Polska Partia Socjalistyczna
Rozwiń skrót SDKPiL.
rozpocznij naukę
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
Kto jest autorem artykułu My i wy?
rozpocznij naukę
Aleksander Świętochowski
Rozwiń skrót ZWC.
rozpocznij naukę
Związek Walki Czynnej
W którym roku zostało utworzone Księstwo Warszawskie?
rozpocznij naukę
W 1807 r.
Kto zorganizował Legiony Polskie we Włoszech?
rozpocznij naukę
Jan Henryk Dąbrowski
W którym roku Księstwo Warszawskie zostało zlikwidowane?
rozpocznij naukę
W 1815 r.
Podaj nazwy trzech jednostek administracyjnych powstałych na dawnych ziemiach polskich w myśl postanowień kongresu wiedeńskiego.
rozpocznij naukę
Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków, Królestwo Polskie
W którym roku Aleksander I podpisał konstytucję Królestwa Polskiego?
rozpocznij naukę
W 1815 r.
W którym roku upadło powstanie listopadowe?
rozpocznij naukę
W 1831 r.
Kto był przywódcą ugrupowania określanego mianem Hotel Lambert?
rozpocznij naukę
Ks. Adam Czartoryski
Rozwiń skrót TDP.
rozpocznij naukę
Towarzystwo Demokratyczne Polskie
W któym roku miała miejsce rabacja chłopska w Galicji?
rozpocznij naukę
W 1846 r.
W któym roku miało miejsce powstanie krakowskie?
rozpocznij naukę
W 1846 r.
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Galicji?
rozpocznij naukę
W 1848 r.
W którym roku wybuchło powstanie styczniowe?
rozpocznij naukę
W 1863 r.
Podaj dwa obozy polityczne, które dominowały wśród powstańców styczniowych.
rozpocznij naukę
Biali, czerwoni
Jaki obóz polityczny w czasie powstania styczniowego obiecywał bezrolnym chłopom ziemię w zamian za przystąpienie do powstania.
rozpocznij naukę
Czerwoni
W którym roku upadło powstanie styczniowe?
rozpocznij naukę
W 1864 r.

Komentarze:

klarka2OO3 napisał: 2011-11-21 20:22:39
poszło mi bardzo dobrze,bez żadnych błędów

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.