Ziemie polskie od 1795 r. do wybuchu I wojny światowej (matura - poziom rozszerzony)

5  1    59 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
W którym roku wybuchło powstanie listopadowe.
rozpocznij naukę
W 1830 r.
Wymień co najmniej jednego dyktatora powstania styczniowego.
rozpocznij naukę
Marian Langiewicz, Romuald Traugutt
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim?
rozpocznij naukę
W 1864 r.
Podaj nazwę nową nazwę Królestwa Polskiego, nadaną przez Rosjan w ramach represji po powstaniu styczniowym.
rozpocznij naukę
Kraj Przywiślański
Jak określano działania nakazujące Polakom opuszczenie ziem zaboru pruskiego?
rozpocznij naukę
Rugi pruskie
Jaki był główny cel Komisji Kolonizacyjnej?
rozpocznij naukę
Finansowe wsparcie niemieckiego osadnictwa
Rozwiń skrót PPS.
rozpocznij naukę
Polska Partia Socjalistyczna
Rozwiń skrót SDKPiL.
rozpocznij naukę
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
Kto jest autorem artykułu My i wy?
rozpocznij naukę
Aleksander Świętochowski
Rozwiń skrót ZWC.
rozpocznij naukę
Związek Walki Czynnej
W którym roku zostało utworzone Księstwo Warszawskie?
rozpocznij naukę
W 1807 r.
Kto zorganizował Legiony Polskie we Włoszech?
rozpocznij naukę
Jan Henryk Dąbrowski
W którym roku Księstwo Warszawskie zostało zlikwidowane?
rozpocznij naukę
W 1815 r.
Podaj nazwy trzech jednostek administracyjnych powstałych na dawnych ziemiach polskich w myśl postanowień kongresu wiedeńskiego.
rozpocznij naukę
Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków, Królestwo Polskie
W którym roku Aleksander I podpisał konstytucję Królestwa Polskiego?
rozpocznij naukę
W 1815 r.
W którym roku upadło powstanie listopadowe?
rozpocznij naukę
W 1831 r.
Kto był przywódcą ugrupowania określanego mianem Hotel Lambert?
rozpocznij naukę
Ks. Adam Czartoryski
Rozwiń skrót TDP.
rozpocznij naukę
Towarzystwo Demokratyczne Polskie
W któym roku miała miejsce rabacja chłopska w Galicji?
rozpocznij naukę
W 1846 r.
W któym roku miało miejsce powstanie krakowskie?
rozpocznij naukę
W 1846 r.
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Galicji?
rozpocznij naukę
W 1848 r.
W którym roku wybuchło powstanie styczniowe?
rozpocznij naukę
W 1863 r.
Podaj dwa obozy polityczne, które dominowały wśród powstańców styczniowych.
rozpocznij naukę
Biali, czerwoni
Jaki obóz polityczny w czasie powstania styczniowego obiecywał bezrolnym chłopom ziemię w zamian za przystąpienie do powstania.
rozpocznij naukę
Czerwoni
W którym roku upadło powstanie styczniowe?
rozpocznij naukę
W 1864 r.
Podaj miejsce co najmniej dwóch z wygranych przez Polaków bitew powstania listopadowego.
rozpocznij naukę
Pod Stoczkiem, Dobrem, Białołęką, Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami
W którym roku powstała Komisja Kolonizacyjna?
rozpocznij naukę
W 1886 r.
W którym roku miały miejsce rugi pruskie?
rozpocznij naukę
W 1885 r.
W którym roku powstało Stronnictwo Ludowe?
rozpocznij naukę
W 1895 r.
W którym roku założono Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne?
rozpocznij naukę
W 1897 r.
Kto jest autorem Myśli nowoczesnego Polaka?
rozpocznij naukę
Roman Dmowski
W którym roku wydano artykuł zatytułowany My i wy?
rozpocznij naukę
W 1871 r.
W którym roku utworzono ZWC?
rozpocznij naukę
W 1908 r.
W którym roku powstały Legiony Polskie we Włoszech?
rozpocznij naukę
W 1797 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Raszynem?
rozpocznij naukę
W 1809 r.
W którym roku utworzono Bank Polski?
rozpocznij naukę
W 1828 r.
Kto był organizatorem spisku w Szkole Podchorążych?
rozpocznij naukę
Piotr Wysocki
W którym roku utworzono Wolnomularstwo Narodowe?
rozpocznij naukę
W 1819 r.
Kto był twórcą Wolnomularstwa Narodowego?
rozpocznij naukę
Walerian Łukasiński
Kto dowodził wojskami polskimi w bitwie Grochowem?
rozpocznij naukę
Gen. J. Chłopicki
Kto dowodził wojskami rosyjskimi po śmierci gen. Iwana Dybicza?
rozpocznij naukę
Feldmarszałek Iwan Paskiewicz
Podaj nazwę ugrupowania polskiej emigracji głoszącego hasła zlibożne do socjalizmu utopijnego.
rozpocznij naukę
Gromady Ludu Polskiego
Kto stał na czele rabacji chłopskiej w Galicji?
rozpocznij naukę
Jakub Szela
Co było bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania styczniowego?
rozpocznij naukę
Zapowiedź branki
W którym roku został rozbity oddział ks. Stanisława Brzóski?
rozpocznij naukę
W 1864 r.
Kto był Naczelnikiem Rządu Cywilnego w Królestwie Polskim w VII. 1862 r.?
rozpocznij naukę
Aleksander Wielopolski
W którym roku utworzono Hakatę?
rozpocznij naukę
W 1894 r.
W którym roku miał miejsce strajk polskich uczniów z Wrześni?
rozpocznij naukę
W 1901 r.
W którym roku zaczęła się ukazywać Teka Stańczyka?
rozpocznij naukę
W 1869 r.
W którym roku powstała Liga Polska?
rozpocznij naukę
W 1887 r.
Kto stał na czele I Proletariatu?
rozpocznij naukę
Ludwik Waryński
W którym roku polskie oddziały zostały wysłane na San Domingo?
rozpocznij naukę
W 1802 r.
W którym roku zginął książę Józef Poniatowski?
rozpocznij naukę
W 1813 r.
W którym roku zawiązano Towarzystwo Filomatów?
rozpocznij naukę
W 1817 r.
Kogo określano mianem kaliszanów?
rozpocznij naukę
Środowisko zgromadzone wokół Wincentego i Bonawentury Niemojowskich w w sejmie Królestwa Polskiego
Podaj dokładną datę wybuchu powstania listopadowego.
rozpocznij naukę
29. XI. 1830 r.
Podaj miejsce co najmniej trzech z wygranych przez Polaków bitew powstania listopadowego.
rozpocznij naukę
Pod Stoczkiem, Dobrem, Białołęką, Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami
W którym roku powstał Komitet Tymczasowy Emigracji Polskiej?
rozpocznij naukę
W 1831 r.
Wymień dyktatorów postania styczniowego.
rozpocznij naukę
Marian Langiewicz, Romuald Traugutt

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.