Polska od I do II wojny światowej (poziom gimnazjum)

 0    32 fiszki    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Czy akt 5 listopada został wydany przez Rosję?
rozpocznij naukę
Nie
Czy akt 5 listopada został wydany przez Niemcy i Austro-Węgry?
rozpocznij naukę
Tak
W którym roku miała miejsce bitwa warszawska, tzw. cud nad Wisłą?
rozpocznij naukę
W 1920 r.
Czy w 1921 r. wybuchło III powstanie śląskie?
rozpocznij naukę
Tak
Czy w 1924 r. wybuchło III powstanie śląskie?
rozpocznij naukę
Nie
Czy w 1921 r. został zawarty pokój w Rydze?
rozpocznij naukę
Tak
Czy w 1919 r. został zawarty pokój w Rydze?
rozpocznij naukę
Nie
Kto był przywódcą odradzającego się państwa polskiego w XII. 1918 r.?
rozpocznij naukę
Józef Piłsudski
Czy konstytucja marcowa została uchwalona w 1921 r.?
rozpocznij naukę
Tak
Czy konstytucja marcowa została uchwalona w 1924 r.?
rozpocznij naukę
Nie
Rozwiń skrót AK.
rozpocznij naukę
Armia Krajowa
Rozwiń skrót COP.
rozpocznij naukę
Centralny Okręg Przemysłowy
Pod auspicjami jakiego państwa powstały legiony z których jednym dowodził J. Piłsudski?
rozpocznij naukę
Austro-Węgier
W którym roku wybuchło powstanie wielkopolskie?
rozpocznij naukę
W 1918 r.
Kto stał na czele III powstania śląskiego?
rozpocznij naukę
Wojciech Korfanty
Kto został wybrany na prezydenta Polski w 1922 r.?
rozpocznij naukę
Gabriel Narutowicz
Kto stał na czele pierwszego rządu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości?
rozpocznij naukę
Ignacy Paderewski
Ile procent ludności II Rzeczypospolitej stanowili Polacy wg spisu ludności z 1921 r.?
rozpocznij naukę
69%
Podaj kraje z którymi sąsiadowała II Rzeczypospolita.
rozpocznij naukę
Niemcy, Rosja Radziecka (później ZSRR), Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Rumunia
Kto był autorem reform gospodarczych które doprowadziły do opanowania hiperinflacji w II Rzeczypospolitej?
rozpocznij naukę
Władysław Grabski
W którym roku miał miejsce przewrót majowy?
rozpocznij naukę
W 1926 r.
W którym roku umarł Józef Piłsudski?
rozpocznij naukę
W 1935 r.
W któym roku przywódcy opozycyjni zostali uwięzieni w twierdzy brzeskiej?
rozpocznij naukę
W 1930 r.
Kto był ministrem spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej w 1939 r.?
rozpocznij naukę
Józef Beck
Podaj dokładną datę ataku Niemiec na II Rzeczypospolitą.
rozpocznij naukę
1. IX. 1939 r.
W którym roku został podpisany układ Ribbentrop-Mołotow?
rozpocznij naukę
W 1939 r.
Podaj dokładną datę ataku ZSRR na II Rzeczypospolitą.
rozpocznij naukę
17. IX. 1939 r.
W którym roku Biuro Polityczne WKP/b podjęło decyzję o rozstrzelaniu polskich oficerów przetrzymywanych w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie.
rozpocznij naukę
1940 r.
Gdzie znajdują się groby rozstrzelanych przez NKWD polskich jeńców.
rozpocznij naukę
W Katyniu, Charkowie i Miednoje.
Co stało się z ziemiami II Rzeczypospolitej zajętymi przez ZSRR w 1939 r.?
rozpocznij naukę
Zostały włączone do ZSRR.
Jakie kraje były stronami układu Sikorski-Majski?
rozpocznij naukę
Polska, ZSRR
W któym roku miała miejsce bitwa o Monte Cassino?
rozpocznij naukę
W 1944 r.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.