Świat od I do II wojny światowej (poziom gimnazjum)

 0    36 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
W jakim kraju został wprowadzony NEP?
rozpocznij naukę
W Rosji Radzieckiej
W którym roku Niemcy zaatakowały ZSRR?
rozpocznij naukę
W 1941 r.
W którym roku miało miejsce lądowanie wojsk alianckich w Normandii?
rozpocznij naukę
W 1944 r.
W którym roku została zrzucona bomba atomowa na Hiroszimę?
rozpocznij naukę
W 1945 r.
W któym roku zostało zawarte porozumienie pokojowe w Brześciu?
rozpocznij naukę
W 1918 r.
W którym roku został podpisany rozejm w Compiègne.
rozpocznij naukę
W 1918 r.
Podaj nazwy co najmniej czterech państw powstałych w wyniku I wojny światowej.
rozpocznij naukę
Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechosłowacja, Austria, Węgry, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców
W którym roku został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow?
rozpocznij naukę
W 1939 r.
Przedstawiciele jakich krajów podpisali Kartę Atlantycką?
rozpocznij naukę
USA i Wielkiej Brytanii
Jakie państwa należały do Trójprzymierza w 1913 r.?
rozpocznij naukę
Niemcy, Austro-Węgry, Włochy
Jakie państwa należały do Trójporozumienia w 1913 r.?
rozpocznij naukę
Rosja, Francja, Wielka Brytania
W którym roku Włochy przystępiły do I wojny światowej po stronie ententy?
rozpocznij naukę
W 1915 r.
Co było bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej?
rozpocznij naukę
Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda
W którym roku USA przystępiły do I wojny światowej?
rozpocznij naukę
W 1917 r.
Kto zwyciężył w bitwie pod Tannenbergiem?
rozpocznij naukę
Niemcy
W którym roku został podpisany traktat wersalski?
rozpocznij naukę
W 1919 r.
Czego dotyczył tzw. mały traktat wersalski?
rozpocznij naukę
Gwarantował poszanowanie praw mniejszości etniczych, językowych i religijnych.
W którym roku Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec?
rozpocznij naukę
W 1933 r.
W którym roku Benito Mussolini został premierem Włoch?
rozpocznij naukę
W 1922 r.
W którym roku obalono carat w Rosji?
rozpocznij naukę
W 1917 r.
Jaka partia zdobyła władzę w Rosji w wyniku rewolucji październikowej?
rozpocznij naukę
Partia bolszewicka
W którym roku miał miejsce "czarny czwartek" na nowojorskiej giełdzie od którego rozpoczął się kryzys gospodarczy?
rozpocznij naukę
W 1929 r.
W którym roku został wprowadzony w USA program New Deal?
rozpocznij naukę
W 1933 r.
Kto był prezydentem USA w czasie wprowadzania New Dealu?
rozpocznij naukę
F. D. Roosevelt
W któym roku wybuchła wojna domowa w Hiszpanii?
rozpocznij naukę
W 1936 r.
W którym roku Niemcy dokonały anschlussu Austrii?
rozpocznij naukę
W 1938 r.
W którym roku miała miejsce konferencja monachijska?
rozpocznij naukę
W 1938 r.
W którym roku został utworzony protektorat Czech i Moraw?
rozpocznij naukę
W 1939 r.
W którym roku Litwa, Łotwa i Estonia zostały przyłączone do ZSRR?
rozpocznij naukę
W 1940 r.
W którym roku Niemcy zaatakowały Danię i Norwegię?
rozpocznij naukę
W 1940 r.
W którym roku Niemcy zaatakowały Belgię i Holandię?
rozpocznij naukę
W 1940 r.
W którym roku Niemcy zaatakowały Francję?
rozpocznij naukę
W 1940 r.
W którym roku Francja skapitulowała przed Niemcami?
rozpocznij naukę
W 1940 r.
W któym roku Japonia zaatakowała USA?
rozpocznij naukę
W 1941 r.
Jak nazywał się tajny projekt majacy na celu wyprodukowanie bomby atomowej?
rozpocznij naukę
Projekt Manhattan
W jakich trzech miastach odbyły się najważniejsze konferencje Wielkiej Trójki?
rozpocznij naukę
W Teherenie, Jałcie i Poczdamie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.