Powstanie listopadowe

 0    57 fiszek    emil86
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Kiedy wybuchło powstanie listopadowe?
rozpocznij naukę
w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku

Przeciw komu było skierowane?
rozpocznij naukę
przeciw Rosji

Do kiedy trwało?
rozpocznij naukę
do 21 października 1831 roku

Jakie były przyczyny wybuchu powstania?
rozpocznij naukę
główną przyczyną było nieprzestrzeganie przez carów rosyjskich konstytucji z 1815 roku - zniesiono wolność prasy, zgromadzeń, stowarzyszeń, prześladowano organizacje niepodległościowe

Kto w czasie wybuchu powstania pełnił funkcję dowódcy wojska Królestwa Polskiego?
rozpocznij naukę
wielki książę Konstanty

Kto w 1828 roku stanął na czele sprzysiężenia przeciwko księciu Konstantemu?
rozpocznij naukę
Piotr Wysocki

Dlaczego polscy spiskowcy chcieli zabić księcia Konstantego?
rozpocznij naukę
ponieważ wykonywał rozkazy Rosji, działając tym samym na niekorzyść Polski, np. przez ograniczanie swobód obywatelskich

Gdzie mieściła się rezydencja księcia Konstantego?
rozpocznij naukę
w Belwederze

Ilu spiskowców polskich w nocy z 29 na 30 listopada wtargnęło do Belwederu w celu zabicia Konstantego?
rozpocznij naukę
24

Dlaczego nie udało się zabójstwo księcia Konstantego?
rozpocznij naukę
zdążył uciec z Belwederu, podobno w przebraniu kobiecym

Po której stronie stanęła uboga ludność Warszawy?
rozpocznij naukę
po stronie spiskowców

Co przyczyniło się do przekształcenia spisku wojskowego mającego na celu zabójstwo Konstantego w powstanie o szerokim zasięgu?
rozpocznij naukę
ludność cywilna Warszawy wzięła czynny udział w walkach

Ilu generałów nieprzychylnych powstańcom zabito podczas zdobywania warszawskiego Arsenału?
rozpocznij naukę
sześciu

Kiedy powstańcy zdobyli kontrolę nad Warszawą?
rozpocznij naukę
dnia 30 listopada

Kto stanął na czele powstałego 1 grudnia 1830 roku Towarzystwa Patriotycznego?
rozpocznij naukę
Maurycy Mochnacki

Jaki był cel Towarzystwa Patriotycznego?
rozpocznij naukę
akcja zbrojna przeciwko wojskom rosyjskim stacjonującym w Królestwie Polskim

Kiedy powstał Rząd Tymczasowy?
rozpocznij naukę
3 grudnia 1830 roku

Kto stanął na czele Rządu Tymczasowego?
rozpocznij naukę
książę Adam Jerzy Czartoryski

Kto został mianowany Wodzem Naczelnym powstania?
rozpocznij naukę
generał Józef Chłopicki

Kiedy Sejm wydał manifest o powstaniu narodowym przeciw Rosji?
rozpocznij naukę
20 grudnia 1830 roku

Kiedy Sejm podjął uchwałę o detronizacji cara Rosji Mikołaja I?
rozpocznij naukę
25 stycznia 1831 roku

Jaki był skutek uchwały o detronizacji Mikołaja I?
rozpocznij naukę
wkroczenie 115-tysięcznej armii rosyjskiej do Królestwa Polskiego

Kiedy i pod czyim dowództwem wkroczyła do Królestwa Polskiego armia rosyjska?
rozpocznij naukę
5 lutego 1831 roku pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza

Kiedy odbyła się zwycięska dla Polaków bitwa pod Stoczkiem?
rozpocznij naukę
14 lutego 1831 roku

Kiedy miała miejsce bitwa pod Olszynką Grochowską?
rozpocznij naukę
25 lutego 1831 roku

Jaki był wynik bitwy pod Olszynką Grochowską?
rozpocznij naukę
nie została rozstrzygnięta

Kiedy odbyła się bitwa pod Ostrołęką?
rozpocznij naukę
26 maja 1831 roku

Kto zwyciężył w bitwie pod Ostrołęką?
rozpocznij naukę
Rosjanie

Kiedy Rosjanie zajęli Warszawę?
rozpocznij naukę
we wrześniu 1831 roku

Czy zajęcie przez Rosjan Warszawy kończyło powstanie?
rozpocznij naukę
nie do końca, walczyły jeszcze rozsiane po Królestwie Polskim oddziały partyzanckie

Jacy byli najważniejsi dowódcy powstania listopadowego?
rozpocznij naukę
Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Jan Krukowiecki, Henryk Dembiński, Maciej Rybiński

Jakie było stanowisko państw zachodnich w stosunku do powstańców?
rozpocznij naukę
w przeważającej części negatywne

Jaki był stosunek papieża Grzegorza XVI do powstańców?
rozpocznij naukę
negatywny, potępił ich w encyklice "Cum primum"

Jakie były skutki powstania dla polskich szkół?
rozpocznij naukę
zwiększenie stopnia rusyfikacji w szkołach, poważne ograniczenia dla szkolnictwa polskiego

Jakie były skutki powstania dla gospodarki polskiej?
rozpocznij naukę
wprowadzono wysoką kontrybucję, a później także rosyjski system monetarny

Jakie były demograficzne skutki powstania?
rozpocznij naukę
wiele ludzi zmarło na skutek przyniesionej przez rosyjskie wojsko cholery, około 11 tysięcy osób wyemigrowało

co to była "noc listopadowa"?
rozpocznij naukę
Zbrojne wystąpienie spiskowców ze Szkoły Podchorążych w nocy z 29 na 30 listopada 1830, które zapoczątkowało powstanie listopadowe

Znani dowódcy rosyjscy z czasów powstania listopadowego
rozpocznij naukę
Dybicz, Paskiewicz

Dlaczego spiskowcy napadli na Belweder?
rozpocznij naukę
Ponieważ mieszkał tam Wielki Książę Konstanty

Jakie były skutki upadku powstania listopadowego?
rozpocznij naukę
nastanie ciężkiej ery Paskiewicza, statut organiczny (ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego, np. zakaz posiadania przez króla armii, Polska staję się prowincją Rosji, traci statut Królestwa i nazwę - nowa to Nadwiślański Kraj); represje wobec uczestników powstania (zsyłki na Sybir, konfiskaty majątków powstańców); zlikwidowanie Uniwersytetu Warszawskiego; Wielka Emigracja

Czemu w czasach przed powstaniem listopadowym mawiano "Konstytucja na stole, bat pod stołem"?
rozpocznij naukę
Ponieważ mimo tego, że teoretycznie Królestwo Polskie miała Konstytucje gwarantującą szereg wolności, to w rzeczywistości jej zapisy nie były respektowane.

Z kogo powstańcy listopadowi brali przykład?
rozpocznij naukę
Z Francuzów (powstanie lipcowe 1830), z Belgów (walka o obalenie panowania holenderskiego)

Co przyśpieszyło wybuch powstania listopadowego?
rozpocznij naukę
zagrożenie aresztowaniem członków sprzysiężenia podchorążych Piotra Wysockiego

Jaki był umówiony znak, który miał informować, że powstanie zostało rozpoczęte?
rozpocznij naukę
podpalenie browaru na Solcu

Czy polskie elity poparły wybuch powstania?
rozpocznij naukę
Nie, na początku Rada Administracyjna wydała odezwę nawołującą do spokoju i jednocześnie podjęła rozmowy z Konstantym

Jaka była odpowiedź powstańców na odezwę Rady Administracyjnej o zaprzestanie powstania
rozpocznij naukę
Spiskowcy powołali Towarzystwo Patriotyczne, na którego czele stanął Joachim Lelewel

Kto został pierwszym dowódcą powstania Listopadowego?
rozpocznij naukę
gen. Józef Chłopicki

Jak oceniany jest gen. Józef Chłopicki jako dyktator powstania?
rozpocznij naukę
Niezbyt dobrze, ze względu na to, że dążył do ugody z Rosją i kazał rozbroić lud warszawy

Kiedy skapitulował stolica?
rozpocznij naukę
8 września 1831 roku

Jakie polskie miasto broniło się najdłużej?
rozpocznij naukę
Zamość (do 21 października 1831)

Co to jest "era Paskiewicza"?
rozpocznij naukę
czas po upadku powstania, który łączy się z wzmożeniem represji wobec Polaków i uczestników powstania: konfiskaty majątku, wywózki na Sybir, częste kary więzienia; ograniczeniem autonomii Polski (staje się jedną prowincji Rosji), wzmożoną rusyfikacją (językiem urzędowym rosyjski), likwidacja Uniwersytetu i Politechniki

Statut organiczny
rozpocznij naukę
Skutkiem upadku powstania było wydanie statutu organicznego - najwyższego aktu prawnego Królestwa Polskiego, który został nadany 26 lutego1832 roku przez cesarza Mikołaja I po upadku powstania listopadowego w miejsce zniesionej Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku.

Główne ugrupowania polityczne w powstaniu listopadowym
rozpocznij naukę
Obóz arystokratyczny (Czartoryskiego), ewica Towarzystwa Patriotycznego (m.in. Pułaski), prawica Towarzystwa Patriotycznego oraz Kaliszanie

Stosunek obozu arystokratycznego (Czartoryskiego) do powstania listopadowego?
rozpocznij naukę
godził się na walkę licząc na poparcie mocarstw europejskich; łudził się on, że dojdzie do porozumienia z carem

Pomysł na powstanie Towarzystwa Patriotycznego
rozpocznij naukę
radykałowie, uważali się za szlacheckich rewolucjonistów i domagali się reform w tym także chłopskiej, chcieli chłopów powołać pod broń;

Stosunek Kaliszan do powstania listopadowego
rozpocznij naukę
nie chcieli pogłębienia powstania i przekształcenia go w ruch ogólnonarodowy, byli zwolennikami monarchii i ściśle przestrzeganej konstytucji.

Jaki był stosunek Stolicy Apostolskiej do Powstania?
rozpocznij naukę
Papież Grzegorz XVI potępił powstanie i uznał polski ruch niepodległościowy za nielegalny i rewolucyjny.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.