Sejm niemy

 0    14 fiszek    emil86
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Co określamy mianem sejmu niemego?
rozpocznij naukę
jednodniową sesję Sejmu I Rzeczypospolitej, która miała miejsce 1 lutego 1717 roku w Warszawie
Za jakiego króla odbył się sejm niemy?
rozpocznij naukę
za Augusta II Mocnego
Dlaczego sejm ten nazwano "niemym"?
rozpocznij naukę
z powodu niedopuszczenia posłów do głosu w obawie przed zerwaniem obrad
Jaka była istota ustaleń i cel sejmu niemego?
rozpocznij naukę
miał na celu pogodzenie króla ze szlachtą
W jakim wydarzeniu szlachta wyraziła najmocniej swój bunt przeciw królowi Augustowi II Mocnemu?
rozpocznij naukę
w wydarzeniu konfederacji tarnogrodzkiej (1715-1717)
Jaka była główna przyczyna konfederacji tarnogrodzkiej?
rozpocznij naukę
wprowadzenie do Rzeczpospolitej wojsk saskich pod pretekstem zagrożenia tureckiego
Jakie wcześniejsze ustalenia godzące króla ze szlachtą potwierdził sejm niemy?
rozpocznij naukę
ustalenia tzw. traktatu warszawskiego z 1716 roku
Kto przyczynił się do mediacji między szlachtą a królem Augustem II Mocnym, które doprowadziły do traktatu warszawskiego z 1716 roku?
rozpocznij naukę
car Rosji Piotr I przez swojego posła Grzegorza Dołgoruckiego
Dlaczego car Rosji zaangażował się w pojednanie między królem polski a szlachtą?
rozpocznij naukę
chciał ugrać na tym zależność Polski od Rosji
W jaki sposób sejm niemy ukrócił polityczne aspiracje Augusta II Mocnego?
rozpocznij naukę
przekreślono na nim nadzieje króla na przekształcenie unii personalnej polsko-saskiej w unię realną
Jakie decyzje podjął sejm niemy w stosunku do saskich wojsk i ministrów?
rozpocznij naukę
wojska saskie miały opuścić Polskę, saskim ministrom zabroniono podejmowania decyzji w sprawach Rzeczypospolitej
Jaką decyzję podjął sejm niemy w sprawie swobody podróżowania króla?
rozpocznij naukę
zabronił mu opuszczać terytorium Rzeczpospolitej
Podaj reformy wojskowe ustalone na sejmie niemym.
rozpocznij naukę
uchwalono stały podatek na wojsko, zdecydowano o powołaniu 24-tysięcznej armii, ograniczono kompetencje hetmanów, rozwiązano formację rajtarów
Jakie konsekwencje miał sejm niemy dla relacji polsko-rosyjskich?
rozpocznij naukę
w konsekwencji zajść związanych z sejmem niemym Rosja zyskała wpływ na politykę Rzeczypospolitej

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.