Konfederacja barska

5  1    28 fiszek    emil86
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Co określamy mianem konfederacji barskiej?
rozpocznij naukę
zbrojny związek szlachty polskiej, który objął swym zasięgiem ziemie całej Rzeczypospolitej
Kiedy i gdzie zawiązano konfederację barską?
rozpocznij naukę
29.02.1768 roku w Barze na Podolu
W jakich latach trwała konfederacja?
rozpocznij naukę
w latach 1768-1772
W jakich celach została zawiązana konfederacja?
rozpocznij naukę
w obronie wiary katolickiej, wolności szlacheckich, niepodległości Rzeczypospolitej, przeciw królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go Rosjanom
Jakie działania Stanisława Augusta Poniatowskiego przyczyniły się do zawiązania konfederacji?
rozpocznij naukę
rozpoczęte w 1764 roku zmiany ustrojowe, szczególnie ograniczenie demokracji szlacheckiej oraz równouprawnienie dysydentów i innowierców; zbyt ugodowa polityka względem Rosji
W jaki sposób konfederaci barscy chcieli osiągnąć swoje cele?
rozpocznij naukę
przez wprowadzenie na tron polski przedstawiciela rodziny Wettinów
Wymień najważniejszych przywódców konfederacji barskiej.
rozpocznij naukę
biskup Adam Stanisław Krasiński, marszałek Jerzy August Mniszech, marszałek Michał Hieronim Krasiński, Joachim Potocki, Józef Sapieha, Józef Pułaski
Kiedy konfederacja wypowiedziała wojnę Rosji?
rozpocznij naukę
w 1768 roku
Jakie państwo udzieliło konfederacji pomocy finansowej?
rozpocznij naukę
Francja
Kto stanowił podstawę militarną konfederacji?
rozpocznij naukę
ochotnicy szlacheccy i milicja magnacka
Przeciw komu walczyli konfederaci?
rozpocznij naukę
przeciwko regularnym wojskom rosyjskim i królewskim
Jakie było hasło konfederatów?
rozpocznij naukę
"Wiara i wolność"
Kiedy zawiązała się konfederacja krakowska?
rozpocznij naukę
21 czerwca 1768 roku
Jaki był cel zawiązania konfederacji krakowskiej?
rozpocznij naukę
udzielenie poparcia konfederacji barskiej
Na jaki obszar rozprzestrzenił się konfederacja jeszcze w 1768 roku?
rozpocznij naukę
na Małopolskę, Wielkopolskę i Ukrainę
W jakim czasie trwały walki na Ukrainie?
rozpocznij naukę
od kwietnia do czerwca 1768 roku
Kiedy skapitulowali konfederaci w Krakowie?
rozpocznij naukę
22 sierpnia 1768 roku
Na jakich terenach odrodziła się konfederacja w 1769 roku?
rozpocznij naukę
w Wielkopolsce i w okolicach Krakowa
Jaka była przyczyna odrodzenia się konfederacji w 1769 roku?
rozpocznij naukę
Rosja toczyła wojnę z Turcją i musiała przez to wycofać część wojsk z Polski
Jaką strategię przyjęli konfederaci w 1770 roku?
rozpocznij naukę
przez liczne klęski militarne przyjęli strategię defensywną prowadzoną w oparciu o kilka punktów warownych
Kiedy nastąpił definitywny upadek konfederacji?
rozpocznij naukę
13 sierpnia 1772 roku po zdobyciu przez Rosjan Jasnej Góry
Co było symbolem konfederacji?
rozpocznij naukę
ryngraf (rodzaj medalionu w kształcie tarczy z motywami religijnymi lub godłem)
Ilu konfederatów zesłano na Sybir po upadku konfederacji?
rozpocznij naukę
około 5 000
Co się stało z konfederatami, których nie zesłano na Sybir?
rozpocznij naukę
część wcielono do armii carskiej, część wyemigrowała
Jak państwa ościenne wykorzystały propagandowo klęskę konfederacji?
rozpocznij naukę
jako pretekst do I rozbioru w 1772 roku
Jak konfederaci barscy zapisali się w polskiej pamięci narodowej?
rozpocznij naukę
jako bohaterowie, obrońcy wiary i ojczyzny
Kto należy do współczesnych piewców tradycji konfederackiej?
rozpocznij naukę
Jacek Kowalski
Jaki jest tytuł poniższego obrazu? Kto jest jego autorem?
rozpocznij naukę
Jaki jest tytuł poniższego obrazu? Kto j po polsku
"Kazimierz Pułaski pod Częstochową" Józefa Chełmońskiego

Komentarze:

Dogi napisał: 2011-11-21 19:11:01
Bardzo fajnie opisane. Łatwo tak szybko się nauczyć. Wielkie dzięki!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.