Świat od Rewolucji Francuskiej do wybuchu I wojny światowej (poziom gimnazjum)

 0    19 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
W którym roku powstało Królestwo Włoskie pod berłem Wiktora Emanuela?
rozpocznij naukę
W 1861 r.
W którym roku francuskie Stany Generalne ogłosiły się Zgromadzeniem Narodowym?
rozpocznij naukę
W 1789 r.
W którym roku miało miejsce zdobycie Bastylii?
rozpocznij naukę
W 1789 r.
W którym roku została ogłoszona Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela?
rozpocznij naukę
W 1789 r.
W którym roku został zawarty pokój w Tylży?
rozpocznij naukę
W 1807 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Waterloo?
rozpocznij naukę
W 1815 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Lipskiem?
rozpocznij naukę
W 1813 r.
Jakie kraje zawarły pokój w Tylży?
rozpocznij naukę
Francja, Prusy, Rosja
W którym roku miały miejsce wydarzenia określane mianem 100 dni Napoleona?
rozpocznij naukę
W 1815 r.
Podaj trzy zasady, które miały obowiązywać w ustaleniach Kongresu wiedeńskiego.
rozpocznij naukę
Restauracji, legitymizmu, równowagi europejskiej
Jakie państwa utworzyły Święte Przymierze?
rozpocznij naukę
Austria, Rosja, Prusy
W któym roku miało miejsce powstanie dekabrystów w Rosji?
rozpocznij naukę
W 1825 r.
W którym roku wybuchło powstanie w Belgii?
rozpocznij naukę
W 1830 r.
W którym roku miała miejsce Wiosna Ludów?
rozpocznij naukę
W 1848 r.
W którym roku doszło do Zjednoczenia Niemiec?
rozpocznij naukę
W 1871 r.
W którym roku władzę we Francji objął Napoleon III?
rozpocznij naukę
W 1852 r.
W jakich latach trwała wojna secesyjna w USA?
rozpocznij naukę
W latach 1861-1865
W którym roku otworzono Kanał Sueski?
rozpocznij naukę
W 1869 r.
W jakich latach trwała wojna krymska?
rozpocznij naukę
W latach 1853-1856

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.