I wojna światowa

 0    48 fiszek    dariastan123
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Co naruszyło równowagę sił?
rozpocznij naukę
Zjednoczenie Niemiec

"Zbrojny pokój"
rozpocznij naukę
koniec XIXw., gdy europejskie mocarstwa zaczęły przygotowywać się do wojny

Trójprzymierze
rozpocznij naukę
sojusz: Niemcy, Austro-węgry, Włoch (1882r.); po odstąpieniu Włoch nazwano je blokiem PAŃSTW CENTRALNYCH

Trójporozumienie
rozpocznij naukę
Francja, Anglia, Rosja (1907r.), także ententa

Austria wystosowuje 48-godzinne ultimatum (miało ono spowodować utratę niezależności przez Serbię. Serbia przystała na 5 z 6 punktów.

Austro-Węgry wypowiadają Serbii wojnę.

plan Schlieffena
rozpocznij naukę
plan Niemców, żeby pokonać Francję w ciągu sześciu tyg., a potem przerzucić główne siły na wschód i rozgromić Rosję.

Cud nad Marną
rozpocznij naukę
09.1914r. (bitwa ta pokrzyżowała niemieckie plany) - Niemcy znaleźli się nad rzeką Marną. Po kilkudniowej bitwie musieli się jednak wycofać. Ocalenie miasta było nieoczekiwane, stąd nazwa. W rzeczywistości obrońcom pomogły zamieszanie i brak łączności wśród oddziałów niemieckich. Istotne było także wsparcie Rosjan, którzy osiągnęli bojową gotowość szybciej, niż spodziewali się tego Niemcy.

wojna pozycyjna
rozpocznij naukę
wojna prowadzona przez obie strony z umocnionych pozycji takich jak okopy i bunkry

Dlaczego linia frontu zachodniego nie przesuwała się do roku 1918?
rozpocznij naukę
Przyczyny: wyrównane siły przeciwników i środki techniczne

Istotne wynalazki wojny
rozpocznij naukę
moździerze, ciężkie działa, granaty, gazy trujące, czołgi, samoloty zwiadowcze, balony obserwacyjne

Włochy wypowiedziały wojnę Austro-Węgrom

Niemcy postanawiają zdobyć francuską twierdzę Verdun(front zachodni); "piekło Verdun"
rozpocznij naukę
02.1916. (ok. 10 msc) Niemcom zależało nie tyle na fortecy, co na jak największym wykrwawieniu przeciwnika). Niemcom nie udało się zdobyć Verdun. Osłabili Francuzów, ale sami również ucierpieli.

Walka nad Sommą(front zachodni)
rozpocznij naukę
06.1916 - Anglicy (wspierani przez Francuzów) rozpoczęli wielką ofensywę nad Sommą. Bitwa pozostałą nierozstrzygnięta.

Ofensywa Brusiłowa
rozpocznij naukę
06.1916 - A. Brusiłow zaatakował oddziały austro-węgierskie na Ukrainie. Niemcy musieli przerzucić siły na wschód; osłabili je na wschodzie. Zakończyła się niepowodzeniem Rosjan, odciążyła Anglików i Francuzów, a Niemcom umożliwiła sukces na froncie zachodnim.

Dlaczego wojna "światowa"?
rozpocznij naukę
Gdyż europejski konflikt stał się wojną światową.

Niemieckie dowództwo rozpoczyna nieograniczoną wojnę podwodną, która polegała na zatapianiu wszystkich statków zmierzających do portów ententy. Sądzili, że pozbawiona żywności i surowców WB skapituluje. Mylili się.

reformy po 1905
rozpocznij naukę
m.in. ustanowienie Dumy. Wówczas zaczęły powstawać pierwsze legalne partie polityczne

strajk w Piotrogrodzie, który zapoczątkował rewolucję lutową. Robotnicy żądali poprawy życia. Car wysłał wojsko, jednak żołnierze stanęli po stronie demonstrantów.

13.03.1917r.
rozpocznij naukę
Moskwa i Piotrogród w rękach rewolucjonistów.

15.03.1917r.
rozpocznij naukę
Mikołaj II abdykował, a Rosja stała się republiką

cz. mieszkańców Rosji była posłuszna Rządowi Tymczasowemu, a część - radom.

fanatyczni marksiści, dążący do światowej rewolucji i budowy bezklasowego społeczeństwa komunistycznego. Chcieli zakończenia wojny.

Włodzimierz Lenin
rozpocznij naukę
pozbawiony skrupułów przywódca. Na wieść o wybuchu rewolucji lutowej uznał, że nadszedł czas sięgnięcia po władzę. Postanowił jak najszybciej przedostać się do Rosji, w czym pomogły mu wojska niemieckie, które liczyły, że Lenin obali RT, a Rosja zostanie wyeliminowana z wojny.

przyjazd Lenina

6/7.11 (w Rosji: 24/25.10) 1917r.
rozpocznij naukę
rewolucja październikowa. Czerwona Gwardia zajęła Pałac Zimowy i aresztowała ministrów. RT przestał istnieć; władzę w Piotrogrodzie przejęli bolszewicy. Choć rewolucja w Piotrogrodzie skończyła się 8.11 to wkrótce ogarnęła resztę Rosji.

Czerwona Gwardia
rozpocznij naukę
wierne bolszewikom grupy żołnierzy oraz uzbrojeni robotnicy

nowy rząd Lenina złożony z bolszewików
rozpocznij naukę
Rada Komisarzy Ludowych; Rosja przekształciła się w Rosję Radziecką, nazywaną też Republiką Rad lud Krajem Rad

pokój brzeski
rozpocznij naukę
03.1918; Rosja Radziecka podpisuje pokój brzeski z państwami centralnymi. Na jego mocy zrzekła się ziem utraconych w czasie wojny.

bolszewicy niszczą wszystkie partie poza własną, nazywaną odtąd komunistyczną.

wojna domowa w Rosji

Armia Czerwona
rozpocznij naukę
stworzona w 1918r., by pokonać wszystkich nieprzyjaciół bolszewików.

czerwony terror
rozpocznij naukę
wprowadzony w 1918r. (trwał do 1922r. W tym czasie wymordowano ok. 200tys. "wrogów ludu") przez bolszewików. Kierowała nim policja polityczna o nazwie: Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, zwana potocznie Czeka. Czekiści dokonywali masowych egzekucji, utworzyli też obozy koncentracyjne oraz łagry (tj. obozy pracy przymusowej.

rozstrzelanie Mikołaja II z rodziną
rozpocznij naukę
07.1918, odbyło się to na rozkaz Lenina. Gdy sam Lenin został ranny w zamachu, w odwecie stracono 500 zakładników.

12.1922r.

US wypowiadają Niemcom wojnę (zirytowane podtapianiem statków handlowych)

przeciwnicy państw centralnych

nowy rząd Niemiec podpisuje rozejm z aliantami (na warunkach podyktowanych przez Francję). I wojna dobiegła końca.

Czechosłowacja ogłasza niepodległość (osłabienie A-W)

Węgry ogłaszają niepodległość

powstaje Jugosławia
rozpocznij naukę
1.12.1918r. (Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy)

12.11.1918r.
rozpocznij naukę
Austria zostaje ogłoszona republiką. Monarchia austro-węgierska przestaje istnieć.

samostanowienie narodów
rozpocznij naukę
prawo każdego narodu do decydowania o swoim politycznym losie - np. do posiadania własnego państwa

paryska konferencja pokojowa
rozpocznij naukę
1919; duży wpływ wywarło orędzie prezydenta Wilsona. Decydujący głos miały: US, Anglia i Francja

traktat wersalski - "dyktat wersalski"
rozpocznij naukę
dokument podpisany w 1919 w Wersalu z Niemcami

akt 5 listopada; manifest dwóch cesarzy
rozpocznij naukę
dokument niejasno zapowiadał utworzenie Polski na zdobytych ziemiach zaboru rosyjskiego; akt spowodował powrót sprawy polskiej na arenę międzynarodową

Armia Polska we Francji; błękitna armia
rozpocznij naukę
06.1917; znakomicie wyszkolona i uzbrojona. Dowódca: Józef Haller. Polityczne zwierzchnictwo nad nią objął Komitet Narodowy Polski z siedzibą w Paryżu, który Utworzono z inicjatywy Romana Dmowskiego.

Rada Regencyjna
rozpocznij naukę
09.1917, miała ona odciągnąć Polaków od ententy


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.