Dokładna historia Polski od roku 1370 (koniec panowania dynasti Piastów)

2  1    122 fiszki    milenak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Ludwik Węgierski
rozpocznij naukę
1370-1382
Przywilej generalny w Koszycach nadany przez Ludwika Węgierskiego
rozpocznij naukę
1374
Jadwiga Andegaweńska
rozpocznij naukę
1384-1399
Unia w Krewie z Litwą
rozpocznij naukę
1385
Chrzest Jagiełły
rozpocznij naukę
1386
Wyprawa zbrojna Jagiełło uczynił z Mołdawi polskie lenno, Jadwiga odzyskała Ruś Halicką
rozpocznij naukę
1387
Akademia Krakowska zyskuje prawa Uniwersytetu
rozpocznij naukę
1397
Śmierć Jadwigi przy porodzie Elżbiety Bonifacji
rozpocznij naukę
1399
Władysław Jagiełło
rozpocznij naukę
1386-1434
Ugoda w Ostrowiu za Jagiełły
rozpocznij naukę
1392
Ugoda na wyspie Solin
rozpocznij naukę
1398
Unia Wileńsko Radomska
rozpocznij naukę
1401
Unia Horodelska
rozpocznij naukę
1411
Unia Grodzieńska
rozpocznij naukę
1432
Wielka wojnna z Zakonem Krzyżackim za Jagiełły
rozpocznij naukę
1409-1411
Bitwa pod Grunwaldem
rozpocznij naukę
15 lipca 1410
I pokój Toruński
rozpocznij naukę
1411
Wojna Głodowan z pokojem nad jeziorem Melno
rozpocznij naukę
1414-1422
Wojna ze Swidrygiełłą i Krzyżakami i pokój w Brześciu Kujawskim
rozpocznij naukę
1431-1435
Utworzenie urzędu prymasa Polski (Mikołaj Trąba)
rozpocznij naukę
1417
Przywilej piotrowski (żołd, wykup szlachcica)
rozpocznij naukę
1388
Przywilej czerwiński (nietykalność majątkowa)
rozpocznij naukę
1422
Przywilej warcki (wykup gospodarstw sołtysów)
rozpocznij naukę
1423
Przywilej jedleńsko-krakowski (nietykalność majątkowa, syn Jagiełły na tron)
rozpocznij naukę
1430,1433
Władysław Warneńczyk
rozpocznij naukę
1434-1444
Bitwa po Grotnikami-pokonianie polskich husytów, Spytko z Melsztyna nie żyje
rozpocznij naukę
1439
Śmierć cesarza Zygmunta Luksemburskiego
rozpocznij naukę
1437
Królem Czech Albreht Habsburg
rozpocznij naukę
1438
Królem Czech Władysław Pogrobowiec
rozpocznij naukę
1439
Królem Węgier Władysław III Warneńczyk
rozpocznij naukę
1440
Królem Węgier Władysław Pogrobowiec
rozpocznij naukę
1445
Unia Florencka
rozpocznij naukę
1439
Kazimierz Jagiellończyk
rozpocznij naukę
1447-1492
Wojna 13-letnia
rozpocznij naukę
1454-1466
II Pokój toruński
rozpocznij naukę
1466
Przywilej nieszawsko-cerkwicki
rozpocznij naukę
1454
Jan Olbracht
rozpocznij naukę
1492-1501
II Przywilej Piotrowski
rozpocznij naukę
1496
Wyprawa na Mołdawię za Jagiellonów
rozpocznij naukę
1497
Aleksander Jagiellończyk
rozpocznij naukę
1501-1506
Przywilej mielnicki
rozpocznij naukę
1501
Konstytucja piotrkowska (zakaz rozdawania królewszczyzn)
rozpocznij naukę
1504
Nihil novi
rozpocznij naukę
1505
Statut Łaskiego (kodyfikacja praw i przywilejów)
rozpocznij naukę
1506
Zygmunt I Stary
rozpocznij naukę
1506-1548
Koronacja Zygmunta Starego
rozpocznij naukę
1507
Układ w Wiedniu pomiędzy Zygmuntem I Starym, a cesarzem Maksymilianem
rozpocznij naukę
1515
Bitwa z Turkami pod Mohaczem (ginie Ludwik Jagiellończyk, tron czeski i węgierski przejmują Habsburgowie)
rozpocznij naukę
1526
Zygmunt I Stary traci ziemię Smoleńską
rozpocznij naukę
1514
Ostatnia wojna polsko-krzyżacka
rozpocznij naukę
1519
Hołd pruski
rozpocznij naukę
1525
Zygmunt II August
rozpocznij naukę
1548-1572
Układ Wileński (Gotar Ketler sekularyzuje zakon)
rozpocznij naukę
1561
Unia Lubelska
rozpocznij naukę
1569
Artykuły henrykowskie
rozpocznij naukę
1573
Henryk Walezy
rozpocznij naukę
1573-1574
Stefan Batory
rozpocznij naukę
1576-1586
Zygmunt III Waza
rozpocznij naukę
1587-1632
Rokosz Zebrzydowskiego za Zygmunta III Wazy
rozpocznij naukę
1506
Bitwa pod Guzowem (Zygumunt III Waza poonuje rokoszan)
rozpocznij naukę
1507
Przenieseinie stolicy do Wa-Wy
rozpocznij naukę
1596
Bitwa pod Byczyną(Jan Zamoyski pobił Maksymiliana Habsburga)
rozpocznij naukę
1588
Unia brzeska(podporządkowanie kościoła prawosławnego na ziemiach polskich papieżowi)
rozpocznij naukę
1596
Władysław IV Waza
rozpocznij naukę
1632-1648
Jan Kazimierz Waza
rozpocznij naukę
1648-1668
Michał Korybut Wiśniowiecki
rozpocznij naukę
1669-1673
Jan III Sobieski
rozpocznij naukę
1674-1696
I etap wojny ze Szwecją (sprawa Inflant)
rozpocznij naukę
1600-1622
Bitwa pod Kircholmem; wielkie zwycięstwo Polaków; Jan Karol Chodkiewicz
rozpocznij naukę
1605
Rozejm w Mitawie (granica polsko-szwedzka na Dźwinie)
rozpocznij naukę
1622
II etap wojny ze Szwecja (sprawa pruskich i polskich wybrzezy)
rozpocznij naukę
1626-1629
Bitwa pod Oliwa(wojna ze Szwecją) morska; polskie zwycięstwo
rozpocznij naukę
1627
Bitwa pod Trzecianą (wojna ze Szewecją) lądowa; polskie zwycięstwo
rozpocznij naukę
1629
Rozejm w Starym Targu (ALtmarku) porty do Szwecji, cło na handel Gdańsk
rozpocznij naukę
1629
Przedłużenie rozejmu z ALtmarku w Sztumskiej wsi
rozpocznij naukę
1635
III etap wojny ze Szwecją (Potop szedzki)
rozpocznij naukę
1655-1660
Śluby lwowskie (powrót Jana Kazimierza)
rozpocznij naukę
1656
Pokój w Oliwie (koniec wojny ze Szewcją); granica na Dźwinie, zwrot Portów, utrata lenna pruskiego, król zrzeka się pretensji do tronu Szewdzkiego
rozpocznij naukę
1660
I etap wojen z Rosją
rozpocznij naukę
1609-1619
Bitwa pod Kłuszynem; zwycięstwo polaków; Stanisław Żółkiewski
rozpocznij naukę
1610
Polacy zdobyli Smoleńsk
rozpocznij naukę
1611
Rozejm w Dywilnie (przy Polsce zosatją ziemie: Smoleńska, Siewierska, Czernichowska)
rozpocznij naukę
1619
II etap wojny z Rosją, wojny z Rosją,
rozpocznij naukę
1632-1634
Pokój w Polanowie; koniec wojen o Smoleńsk; powtórzenie postanowień z Dywilna
rozpocznij naukę
1634
II etap wojny z Rosją
rozpocznij naukę
1654-1667
Chmielnicki oddaje Rosji Ukrainę na mocy ugody w Perejesławiu
rozpocznij naukę
1654
Przerwa w wojnie z Rosją z powodu Potopu szewdzkiego
rozpocznij naukę
1656-1660
Rozejm w Andruszowie (Ukraina prawobrzeżna do Polski, lewobrzeżna do Rosji, utrata ziem z Dywilna)
rozpocznij naukę
1667
Potwierdzenie Andruszowa pokojem Grzymułtowskiego
rozpocznij naukę
1686
August II Mocny z Saksonii
rozpocznij naukę
1697-1706 i 1709-1733
Wojna pólnocna/ przeciwko Szwecji
rozpocznij naukę
1700-1721
Klęska Saksoni pod Rygą
rozpocznij naukę
1701
Klęska Saksoni pod Kliszowem
rozpocznij naukę
1702
Karol XII wybrał na króla POlski Stanisława Leszczyńskiego
rozpocznij naukę
1704
Stanisław Leszczyński
rozpocznij naukę
1704-1709 i 1733-1736
Pokonanie Karola XII pod Połtawą na Ukrainie/ August II powraca
rozpocznij naukę
1708
Rokosz po powrocie Augusta II- konfederacja tarnogrodzka
rozpocznij naukę
1715
Sejm niemy/ medjacja Piotra I z Rosji w konflikcie króla Augusta II z rokoszonami
rozpocznij naukę
1717
Ukad Poczdamski/ Prusy Austria i Rosja zobowiazaly sie strzec polskiego ustroju
rozpocznij naukę
1720
Traktat Lewenwelda-3 czarnych orlow
rozpocznij naukę
1732
Wojna o elekcje Polska po smierci Augusta II Mocnego
rozpocznij naukę
1733
Konfederacja w Dzikowie
rozpocznij naukę
1734
August II
rozpocznij naukę
1733-1763
Sejm Konwokacyjny
rozpocznij naukę
1764
Stanislaw August POniatowski
rozpocznij naukę
1764-1795
Stanislaw Poniatowski zaklada Korpus Kadetów- Szkole Rycerska
rozpocznij naukę
1765
Sejm Repninowski-, delegacyjny,
rozpocznij naukę
1767-1768
Reakcja na sejm repninowski-konfederacja w Barze
rozpocznij naukę
1768-1772
I rozbior Polski
rozpocznij naukę
1772
Sejm porozbiorowy
rozpocznij naukę
1773-1775
Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
rozpocznij naukę
14 pazdziernika 1773
Powstanie, Monitora,
rozpocznij naukę
1765
Sejm Wielki
rozpocznij naukę
1788-1792
Konstytucja 3 maja
rozpocznij naukę
1791
Konfederacja Targowicka
rozpocznij naukę
14 maj 1792
Bitwa pod Zielencami/ zwyciestwo Polaków; order Virtuiti Militari
rozpocznij naukę
18 czerwiec 1792
Bitwa pod Dubienka/ Rosjanie lamia linie obrony; dowództwo Tadeusza Koscioszki
rozpocznij naukę
10 lipca 1792
II rozbior Polski
rozpocznij naukę
1793
Sejm w Grodnie/ ostatni sejm I Rrzeczypospolitej
rozpocznij naukę
Czerwiec-Listopad 1793
Insurekcja kosciuszkowska
rozpocznij naukę
1794
Bitwa po Raclawicami/ kosynierzy
rozpocznij naukę
1794
III rozbior
rozpocznij naukę
1795

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.