Dokładna historia Polski od roku 1370 (koniec panowania dynasti Piastów)

 0    122 fiszki    milenak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Ludwik Węgierski
rozpocznij naukę
1370-1382

Przywilej generalny w Koszycach nadany przez Ludwika Węgierskiego
rozpocznij naukę
1374

Jadwiga Andegaweńska
rozpocznij naukę
1384-1399

Unia w Krewie z Litwą
rozpocznij naukę
1385

Chrzest Jagiełły
rozpocznij naukę
1386

Wyprawa zbrojna Jagiełło uczynił z Mołdawi polskie lenno, Jadwiga odzyskała Ruś Halicką
rozpocznij naukę
1387

Akademia Krakowska zyskuje prawa Uniwersytetu
rozpocznij naukę
1397

Śmierć Jadwigi przy porodzie Elżbiety Bonifacji
rozpocznij naukę
1399

Władysław Jagiełło
rozpocznij naukę
1386-1434

Ugoda w Ostrowiu za Jagiełły
rozpocznij naukę
1392

Ugoda na wyspie Solin
rozpocznij naukę
1398

Unia Wileńsko Radomska
rozpocznij naukę
1401

Unia Horodelska
rozpocznij naukę
1411

Unia Grodzieńska
rozpocznij naukę
1432

Wielka wojnna z Zakonem Krzyżackim za Jagiełły
rozpocznij naukę
1409-1411

Bitwa pod Grunwaldem
rozpocznij naukę
15 lipca 1410

I pokój Toruński
rozpocznij naukę
1411

Wojna Głodowan z pokojem nad jeziorem Melno
rozpocznij naukę
1414-1422

Wojna ze Swidrygiełłą i Krzyżakami i pokój w Brześciu Kujawskim
rozpocznij naukę
1431-1435

Utworzenie urzędu prymasa Polski (Mikołaj Trąba)
rozpocznij naukę
1417

Przywilej piotrowski (żołd, wykup szlachcica)
rozpocznij naukę
1388

Przywilej czerwiński (nietykalność majątkowa)
rozpocznij naukę
1422

Przywilej warcki (wykup gospodarstw sołtysów)
rozpocznij naukę
1423

Przywilej jedleńsko-krakowski (nietykalność majątkowa, syn Jagiełły na tron)
rozpocznij naukę
1430,1433

Władysław Warneńczyk
rozpocznij naukę
1434-1444

Bitwa po Grotnikami-pokonianie polskich husytów, Spytko z Melsztyna nie żyje
rozpocznij naukę
1439

Śmierć cesarza Zygmunta Luksemburskiego
rozpocznij naukę
1437

Królem Czech Albreht Habsburg
rozpocznij naukę
1438

Królem Czech Władysław Pogrobowiec
rozpocznij naukę
1439

Królem Węgier Władysław III Warneńczyk
rozpocznij naukę
1440

Królem Węgier Władysław Pogrobowiec
rozpocznij naukę
1445

Unia Florencka
rozpocznij naukę
1439

Kazimierz Jagiellończyk
rozpocznij naukę
1447-1492

Wojna 13-letnia
rozpocznij naukę
1454-1466

II Pokój toruński
rozpocznij naukę
1466

Przywilej nieszawsko-cerkwicki
rozpocznij naukę
1454

Jan Olbracht
rozpocznij naukę
1492-1501

II Przywilej Piotrowski
rozpocznij naukę
1496

Wyprawa na Mołdawię za Jagiellonów
rozpocznij naukę
1497

Aleksander Jagiellończyk
rozpocznij naukę
1501-1506

Przywilej mielnicki
rozpocznij naukę
1501

Konstytucja piotrkowska (zakaz rozdawania królewszczyzn)
rozpocznij naukę
1504

1505

Statut Łaskiego (kodyfikacja praw i przywilejów)
rozpocznij naukę
1506

Zygmunt I Stary
rozpocznij naukę
1506-1548

Koronacja Zygmunta Starego
rozpocznij naukę
1507

Układ w Wiedniu pomiędzy Zygmuntem I Starym, a cesarzem Maksymilianem
rozpocznij naukę
1515

Bitwa z Turkami pod Mohaczem (ginie Ludwik Jagiellończyk, tron czeski i węgierski przejmują Habsburgowie)
rozpocznij naukę
1526

Zygmunt I Stary traci ziemię Smoleńską
rozpocznij naukę
1514

Ostatnia wojna polsko-krzyżacka
rozpocznij naukę
1519

Hołd pruski
rozpocznij naukę
1525

Zygmunt II August
rozpocznij naukę
1548-1572

Układ Wileński (Gotar Ketler sekularyzuje zakon)
rozpocznij naukę
1561

Unia Lubelska
rozpocznij naukę
1569

Artykuły henrykowskie
rozpocznij naukę
1573

Henryk Walezy
rozpocznij naukę
1573-1574

Stefan Batory
rozpocznij naukę
1576-1586

Zygmunt III Waza
rozpocznij naukę
1587-1632

Rokosz Zebrzydowskiego za Zygmunta III Wazy
rozpocznij naukę
1506

Bitwa pod Guzowem (Zygumunt III Waza poonuje rokoszan)
rozpocznij naukę
1507

Przenieseinie stolicy do Wa-Wy
rozpocznij naukę
1596

Bitwa pod Byczyną(Jan Zamoyski pobił Maksymiliana Habsburga)
rozpocznij naukę
1588

Unia brzeska(podporządkowanie kościoła prawosławnego na ziemiach polskich papieżowi)
rozpocznij naukę
1596

Władysław IV Waza
rozpocznij naukę
1632-1648

Jan Kazimierz Waza
rozpocznij naukę
1648-1668

Michał Korybut Wiśniowiecki
rozpocznij naukę
1669-1673

Jan III Sobieski
rozpocznij naukę
1674-1696

I etap wojny ze Szwecją (sprawa Inflant)
rozpocznij naukę
1600-1622

Bitwa pod Kircholmem; wielkie zwycięstwo Polaków; Jan Karol Chodkiewicz
rozpocznij naukę
1605

Rozejm w Mitawie (granica polsko-szwedzka na Dźwinie)
rozpocznij naukę
1622

II etap wojny ze Szwecja (sprawa pruskich i polskich wybrzezy)
rozpocznij naukę
1626-1629

Bitwa pod Oliwa(wojna ze Szwecją) morska; polskie zwycięstwo
rozpocznij naukę
1627

Bitwa pod Trzecianą (wojna ze Szewecją) lądowa; polskie zwycięstwo
rozpocznij naukę
1629

Rozejm w Starym Targu (ALtmarku) porty do Szwecji, cło na handel Gdańsk
rozpocznij naukę
1629

Przedłużenie rozejmu z ALtmarku w Sztumskiej wsi
rozpocznij naukę
1635

III etap wojny ze Szwecją (Potop szedzki)
rozpocznij naukę
1655-1660

Śluby lwowskie (powrót Jana Kazimierza)
rozpocznij naukę
1656

Pokój w Oliwie (koniec wojny ze Szewcją); granica na Dźwinie, zwrot Portów, utrata lenna pruskiego, król zrzeka się pretensji do tronu Szewdzkiego
rozpocznij naukę
1660

I etap wojen z Rosją
rozpocznij naukę
1609-1619

Bitwa pod Kłuszynem; zwycięstwo polaków; Stanisław Żółkiewski
rozpocznij naukę
1610

Polacy zdobyli Smoleńsk
rozpocznij naukę
1611

Rozejm w Dywilnie (przy Polsce zosatją ziemie: Smoleńska, Siewierska, Czernichowska)
rozpocznij naukę
1619

II etap wojny z Rosją, wojny z Rosją,
rozpocznij naukę
1632-1634

Pokój w Polanowie; koniec wojen o Smoleńsk; powtórzenie postanowień z Dywilna
rozpocznij naukę
1634

II etap wojny z Rosją
rozpocznij naukę
1654-1667

Chmielnicki oddaje Rosji Ukrainę na mocy ugody w Perejesławiu
rozpocznij naukę
1654

Przerwa w wojnie z Rosją z powodu Potopu szewdzkiego
rozpocznij naukę
1656-1660

Rozejm w Andruszowie (Ukraina prawobrzeżna do Polski, lewobrzeżna do Rosji, utrata ziem z Dywilna)
rozpocznij naukę
1667

Potwierdzenie Andruszowa pokojem Grzymułtowskiego
rozpocznij naukę
1686

August II Mocny z Saksonii
rozpocznij naukę
1697-1706 i 1709-1733

Wojna pólnocna/ przeciwko Szwecji
rozpocznij naukę
1700-1721

Klęska Saksoni pod Rygą
rozpocznij naukę
1701

Klęska Saksoni pod Kliszowem
rozpocznij naukę
1702

Karol XII wybrał na króla POlski Stanisława Leszczyńskiego
rozpocznij naukę
1704

Stanisław Leszczyński
rozpocznij naukę
1704-1709 i 1733-1736

Pokonanie Karola XII pod Połtawą na Ukrainie/ August II powraca
rozpocznij naukę
1708

Rokosz po powrocie Augusta II- konfederacja tarnogrodzka
rozpocznij naukę
1715

Sejm niemy/ medjacja Piotra I z Rosji w konflikcie króla Augusta II z rokoszonami
rozpocznij naukę
1717

Ukad Poczdamski/ Prusy Austria i Rosja zobowiazaly sie strzec polskiego ustroju
rozpocznij naukę
1720

Traktat Lewenwelda-3 czarnych orlow
rozpocznij naukę
1732

Wojna o elekcje Polska po smierci Augusta II Mocnego
rozpocznij naukę
1733

Konfederacja w Dzikowie
rozpocznij naukę
1734

1733-1763

Sejm Konwokacyjny
rozpocznij naukę
1764

Stanislaw August POniatowski
rozpocznij naukę
1764-1795

Stanislaw Poniatowski zaklada Korpus Kadetów- Szkole Rycerska
rozpocznij naukę
1765

Sejm Repninowski-, delegacyjny,
rozpocznij naukę
1767-1768

Reakcja na sejm repninowski-konfederacja w Barze
rozpocznij naukę
1768-1772

I rozbior Polski
rozpocznij naukę
1772

Sejm porozbiorowy
rozpocznij naukę
1773-1775

Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
rozpocznij naukę
14 pazdziernika 1773

Powstanie, Monitora,
rozpocznij naukę
1765

1788-1792

Konstytucja 3 maja
rozpocznij naukę
1791

Konfederacja Targowicka
rozpocznij naukę
14 maj 1792

Bitwa pod Zielencami/ zwyciestwo Polaków; order Virtuiti Militari
rozpocznij naukę
18 czerwiec 1792

Bitwa pod Dubienka/ Rosjanie lamia linie obrony; dowództwo Tadeusza Koscioszki
rozpocznij naukę
10 lipca 1792

II rozbior Polski
rozpocznij naukę
1793

Sejm w Grodnie/ ostatni sejm I Rrzeczypospolitej
rozpocznij naukę
Czerwiec-Listopad 1793

Insurekcja kosciuszkowska
rozpocznij naukę
1794

Bitwa po Raclawicami/ kosynierzy
rozpocznij naukę
1794

1795


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.