sprawdzian

 0    53 fiszki    naadyjos
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
data powstania i przywódca Związku Patriotów Polskich
rozpocznij naukę
III 1943, Wanda Wasilewska
zadania/cele Związku Patriotów Polskich
rozpocznij naukę
opieka nad Polakami w ZSRR, tworzenie wojska
data formowanie 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
rozpocznij naukę
V 1943
przywódca 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
rozpocznij naukę
gen. Zygmunt Berling
data bitwy pod lenino
rozpocznij naukę
12-13 X 1943
ośrodek komunistów polskich w ZSRR i data jego powstania
rozpocznij naukę
Centralne Biuro Komunistów Polskich, I/II 1944
data i miejsce powstania Grupy Inicjatywnej PPR
rozpocznij naukę
VI 1941, Puszkino pod Moskwą
przywódcy Grupy Inicjatywnej PPR
rozpocznij naukę
Marceli Nowotko, Paweł Finder, Bolesław Mołojec
data i miejsce zrzucenie drugiej grupy
rozpocznij naukę
28 XII 1941, Wiązownia pod Warszawą
data utworzenia PPR
rozpocznij naukę
I 1942
I sekretarze PPR
rozpocznij naukę
Marceli Nowotko, Paweł Finder, Władysław Gomułka
data utworzenia Gwardii Ludowej
rozpocznij naukę
wiosna 1942
członkowie/kto stał na czele Związku Walki Młodych
rozpocznij naukę
Hanka Sawicka, Jacek Krasicki
data wydania deklaracji programowej "O co walczymy?"
rozpocznij naukę
XI 1943
data powstania Krajowej Rady Narodowej (KRN)
rozpocznij naukę
noc sylwestrowa 1943/44
skład KRN
rozpocznij naukę
PPR, RPPS, SL "Wola Ludu", SD
przewodniczący KRN
rozpocznij naukę
Bolesław Bierut
postanowienia KRN
rozpocznij naukę
odmówienie rządowi emigracyjnemu legitymizacji, uznanie linii Curzona, utworzenie Armii Ludowej (Michał Żymierski)
data i miejsce rozmów o powstaniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PWKN)
rozpocznij naukę
18-20 VII 1944, Moskwa
data ogłoszenia (w moskiewskim radiu) powstania PKWN w Chełmie Lubelskim
rozpocznij naukę
22 VII 1944
skład PWKN
rozpocznij naukę
PPR, RPPS, SD, SL
przewodniczący PWKN
rozpocznij naukę
Edward Osóbka-Morawski
zastępcy przewodniczącego PKWN
rozpocznij naukę
Wanda Wasilewska, Andrzej Witos
kierownik resortu bezpieczeństwa publicznego
rozpocznij naukę
Stanisław Radkiewicz
data podpisania z Moskwą "Porozumienia między PKWN a rządem ZSRR o polsko-radzieckiej granicy"
rozpocznij naukę
27 VII 1944
data wydania dekretu "O ochronie państwa"
rozpocznij naukę
30 X 1944
data wydania dekretu o reformie rolnej
rozpocznij naukę
6 IX 1944
postanowienia reformy rolnej
rozpocznij naukę
parcelacja majątków powyżej 50 ha w Polsce centralnej, parcelacja majątków powyżej 100 ha na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy
data przekroczenia granic polskich przez Armię Radziecką
rozpocznij naukę
I 1944
data wydania manifestu RJN "O co walczy naród polski"
rozpocznij naukę
15 III 1944
rok Planu "Burza"
rozpocznij naukę
1943
realizacja Planu "Burza"
rozpocznij naukę
Wołyń (22. Wołyńska Dywizja Piechoty AK), Podole, Wilno (Kryptonim "Ostra Brama" - VII 1944), Aleksander Krzyżanowski "Wilk", Lwów, Lubelszczyzna
ramy czasowe powstania warszawskiego
rozpocznij naukę
1 VIII - 2 X 1944
dowódcy(?) powstania warszawskiego
rozpocznij naukę
Tadeusz Bór-Komorowski, Antonii Chruściel "Monter"
tereny w rękach polskich (do 3 VII)
rozpocznij naukę
Śródmieście z Powiślem, Stare Miasto, Czerniaków, Żoliborz, Mokotów, enklawy na Ochocie
rzeź mieszkańców (tereny)
rozpocznij naukę
Wola, Ochota
data nieudanego descentu 3. Dywizji Piechoty I Armii Wojska Polskiego (Berlingowców)
rozpocznij naukę
16 IX 1944
data kapitulacji powstańców
rozpocznij naukę
2 X 1944
daty rozmów Mikołajczyka w Moskwie
rozpocznij naukę
VII/VIII 1944, X 1944
data przekształcenia PKWN w Rząd Tymczasowy RP
rozpocznij naukę
1944/45
premierz Rządu Tymczasowego RP
rozpocznij naukę
Edward Osóbka-Morawski
wicepremierzy Rządu Tymczasowego RP
rozpocznij naukę
Władysław Gomułka, Stanisław Janusz
data rezygnacji Stanisława Mikołajczyka z funkcji premiera rządu emigracyjnego
rozpocznij naukę
XI 1944
kogo powołano na premiera Rządu Emigracyjnego (po Mikołajczyku)
rozpocznij naukę
Tomasz Arciszewski
data rozwiązania AK
rozpocznij naukę
19 I 1945
kto rozkazał rozwiązać AK
rozpocznij naukę
gen. Leopold Okulicki
data porwania przywódców PPP
rozpocznij naukę
III 1945
nazwiska porwanych przywódców PPP
rozpocznij naukę
Jankowski Okulicki Pużak
data procesu moskiewskiego i wyroku
rozpocznij naukę
21 VI 1945
data utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN)
rozpocznij naukę
28 VI 1945
prezes Rady Ministrów (TRJN)
rozpocznij naukę
Edward Osóbka-Morawski
wiceprezesi Rady Ministrów (TRJN)
rozpocznij naukę
Włądysław Gomułka, Stanisław Mikołajczyk
data samorozwiązania Rady Jedności Narodowej
rozpocznij naukę
1 VII 1945

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.