Wojna trzynastoletnia

5  1    15 fiszek    rafal
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
W których latach trwała wojna trzynastoletnia?
rozpocznij naukę
1454 - 1466
Przyczyny wojny trzynastoletniej
rozpocznij naukę
polityka podatkowa i celna zakonu, niezadowolenia mieszczan miast pruskich oraz rycerstwa pruskiego, powstanie Związku Pruskiego, zwrócenie się Związku z prośbą o pomoc do króla Kazimierza Jagiellończyka, dążenie do odzyskania Pomorza Gdańskiego
Jak król Kazimierz Jagiellończyk zareagował na prośbę o pomoc Związku Pruskiego?
rozpocznij naukę
Zgodził się jej udzielić i w marciu 1454 roku wydał akt o inkorporacji Prus Zakonnych do Korony Polskiej
Czy wielkopolskie pospolite ruszenie bezwarunkowo zebrało się na pospolite ruszenie?
rozpocznij naukę
Nie, uwarunkowało swój udział w walce wydaniem przez Kazimierza Jagiellończyka przywileju (cerkwicko-nieszawski)
Jaka była jedna z pierwszych i najważniejszych bitew wojny trzynastoletniej?
rozpocznij naukę
bitwa pod Chojnicami (IX 1454), którą rycerstwo polskie przegrało
Czy wojsko polskie opierało się wyłącznie na pospolitym ruszeniu?
rozpocznij naukę
Nie, klęska pospolitego ruszenia wymusiła na stronie polskiej stworzenie armii zaciężnej (w 40% płatnej przez miasta pruskie)
W jaki sposób zdobyto Malbork?
rozpocznij naukę
W rzeczywistości go nie zdobyto - wykupiono go z rąk zaciężnych załóg krzyżackich (1457)
Kto dowodził w bitwie pod Świecinem (1462)?
rozpocznij naukę
W tej zwycięskiej bitwie dla Polaków dowodził Piotr Dunin
W którym roku flota gdańska pokonała siły krzyżackie w bitwie na Zalewie Wiślanym?
rozpocznij naukę
W 1463
Czym kończy się wojna trzynastoletnia?
rozpocznij naukę
Drugim pokojem toruńskim
W którym roku zawarto drugi pokój toruński?
rozpocznij naukę
W 1466
Jakie były postanowienia drugiego pokoju toruńskiego?
rozpocznij naukę
Polska odzyskuje Prusy Królewski (Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską oraz zdobywa Warmię), a państwo zakonne staje się lennem Królestwa Polskiego.
Co wynika z tego, że państwo zakonne stało się lennikiem Polski?
rozpocznij naukę
Oznacza to, że każdy wielki mistrz był zobowiązany do przysięgi wierności wobec króla polskiego oraz zbrojenj pomocy na rzecz Polski
Jakie były skutki wojny trzynastoletniej dla Królestwa Polskiego?
rozpocznij naukę
uzyskanie mocnej pozycji w Królestwie Polskim przez miasta pruskie oraz upowszechnienie się wojsk zaciężnych
Czy zawarcie drugiego pokoju toruńskiego uważa się za pozytywne?
rozpocznij naukę
Nie do końca, trwa dyskusja nad tym, czy nie lepiej było w tamtym czasie 'dokończyć' osłabione Państwo Zakonne i nie zostawiać sobie niebezpiecznego wroga przy granicach.

Historia Polski: Wojna trzynastoletnia

Wojna 13 letnia – stoczona w XV wieku między państwem zakonu krzyżackiego a Królestwem Polskim wojna, rozpoczęta wskutek poparcia przez Polskę Związku Pruskiego, który był przeciwnikiem zakonu krzyżackiego. Konflikt toczył się od roku 1454 do roku 1446 na obszarach państwa krzyżackiego oraz wodach Morza Bałtyckiego. Najważniejsze wydarzenia wojny polsko-krzyżackiej to: bitwa pod Malborkiem, bitwa pod Chojnicami, a także wykupienie przez Polaków Malborka, Tczewa i Iławy. Zakończeniem konfliktu był 2 pokój toruński, w wyniku którego ziemie zakonu krzyżackiego zostały włączone do Polski.

Nauka z Fiszkoteką

Przygotowana przez nas lekcja zawiera 15 obszernych fiszek, dzięki którym poznasz historię i przyczyny wojny trzynastoletniej. Jest to wiedza niezbędna na sprawdziany szkolne i maturę rozszerzoną z historii. Lekcja zawiera nie tylko suche fakty historyczne, ale także ciekawostki dotyczące wydarzenia, jakim była wojna 13 letnia. Nasz innowacyjny system nauki pozwala szybko i skutecznie zapamiętywać fakty historyczne i nie tylko… Dzięki Inteligentnemu Systemowi Powtórek można odświeżać sobie nabytą wiedzę, a nagrania mp3 pozwalają na naukę w dowolnych okolicznościach: na spacerze, czy podczas podróży autobusem. Dołącz do nas i zobacz jak przyjemna może być nauka z Fiszkoteką!

Kompleksowa powtórka historii

Jeżeli chcesz powtórzyć sobie fakty historyczne to Fiszkoteka oferuje Ci wiele pomocnych lekcji: najsłynniejsze bitwy w historii Polski, najważniejsze daty w historii Polski oraz wydarzenia historyczne. W Fiszkotece możesz także tworzyć swoje własne lekcje, na wybrany przez Ciebie temat i dzielić się fiszkami z innymi użytkownikami. To świetny sposób na wspólną naukę, koniecznie sprawdź jak to działa!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.