Wojna trzynastoletnia

 0    15 fiszek    rafal
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

W których latach trwała wojna trzynastoletnia?
rozpocznij naukę
1454 - 1466

Przyczyny wojny trzynastoletniej
rozpocznij naukę
polityka podatkowa i celna zakonu, niezadowolenia mieszczan miast pruskich oraz rycerstwa pruskiego, powstanie Związku Pruskiego, zwrócenie się Związku z prośbą o pomoc do króla Kazimierza Jagiellończyka, dążenie do odzyskania Pomorza Gdańskiego

Jak król Kazimierz Jagiellończyk zareagował na prośbę o pomoc Związku Pruskiego?
rozpocznij naukę
Zgodził się jej udzielić i w marciu 1454 roku wydał akt o inkorporacji Prus Zakonnych do Korony Polskiej

Czy wielkopolskie pospolite ruszenie bezwarunkowo zebrało się na pospolite ruszenie?
rozpocznij naukę
Nie, uwarunkowało swój udział w walce wydaniem przez Kazimierza Jagiellończyka przywileju (cerkwicko-nieszawski)

Jaka była jedna z pierwszych i najważniejszych bitew wojny trzynastoletniej?
rozpocznij naukę
bitwa pod Chojnicami (IX 1454), którą rycerstwo polskie przegrało

Czy wojsko polskie opierało się wyłącznie na pospolitym ruszeniu?
rozpocznij naukę
Nie, klęska pospolitego ruszenia wymusiła na stronie polskiej stworzenie armii zaciężnej (w 40% płatnej przez miasta pruskie)

W jaki sposób zdobyto Malbork?
rozpocznij naukę
W rzeczywistości go nie zdobyto - wykupiono go z rąk zaciężnych załóg krzyżackich (1457)

Kto dowodził w bitwie pod Świecinem (1462)?
rozpocznij naukę
W tej zwycięskiej bitwie dla Polaków dowodził Piotr Dunin

W którym roku flota gdańska pokonała siły krzyżackie w bitwie na Zalewie Wiślanym?
rozpocznij naukę
W 1463

Czym kończy się wojna trzynastoletnia?
rozpocznij naukę
Drugim pokojem toruńskim

W którym roku zawarto drugi pokój toruński?
rozpocznij naukę
W 1466

Jakie były postanowienia drugiego pokoju toruńskiego?
rozpocznij naukę
Polska odzyskuje Prusy Królewski (Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską oraz zdobywa Warmię), a państwo zakonne staje się lennem Królestwa Polskiego.

Co wynika z tego, że państwo zakonne stało się lennikiem Polski?
rozpocznij naukę
Oznacza to, że każdy wielki mistrz był zobowiązany do przysięgi wierności wobec króla polskiego oraz zbrojenj pomocy na rzecz Polski

Jakie były skutki wojny trzynastoletniej dla Królestwa Polskiego?
rozpocznij naukę
uzyskanie mocnej pozycji w Królestwie Polskim przez miasta pruskie oraz upowszechnienie się wojsk zaciężnych

Czy zawarcie drugiego pokoju toruńskiego uważa się za pozytywne?
rozpocznij naukę
Nie do końca, trwa dyskusja nad tym, czy nie lepiej było w tamtym czasie 'dokończyć' osłabione Państwo Zakonne i nie zostawiać sobie niebezpiecznego wroga przy granicach.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.