Najważniejsze wydarzenia historyczne - daty

5  1    87 fiszek    pocztawww
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
rozpocznij naukę
3 maj 1791

Konfederacja Targowicka, wojna z Rosją
rozpocznij naukę
1792

II rozbior Polski - przez Rosję i Prusy
rozpocznij naukę
1793

Początek Insurekcji kościuszkowskiej. Bitwa pod Racławicami
rozpocznij naukę
1794

III rozbior Polski - przez Rosję Austrię i Prusy
rozpocznij naukę
1795

Napoleon zostaje cesarzem Franzuzów, ogłoszenie kodeksu Napoleona
rozpocznij naukę
1804

Powstanie Księstwa Warszawskiego
rozpocznij naukę
1807

Obrady Kongresu Wiedeńskiego, powstanie Królestwa Polskiego
rozpocznij naukę
1814-1815

Pierwsze Igrzyska Olimpijskie
rozpocznij naukę
776 p.n.e

persko-grecka bitwa pod Maratonem, zwycięstwo Greków
rozpocznij naukę
490 p.n.e.

grecko-perska bitwa pod Termopilami, klęska Greków, Grecko-perska bitwa pod Salaminą
rozpocznij naukę
480 p.n.e.

Filip Macedoński pokonuje Greków w bitwie pod Cheroneą
rozpocznij naukę
338 p.n.e.

Śmierć Aleksandra Macedońskiego, początek epoki hellenistycznej
rozpocznij naukę
324 p.n.e.

Początki Rzymu
rozpocznij naukę
753 p.n.e

Początki Republiki Rzymskiej
rozpocznij naukę
509 p.n.e

I wojna Punicka (Rzymska)
rozpocznij naukę
264-241 p.n.e

II wojna Punicka
rozpocznij naukę
218-201 p.n.e

III wojna Punicka
rozpocznij naukę
149-146 p.n.e

Bitwa rzymsko-kartagińska bitwa pod Kannami, klęska Rzymu
rozpocznij naukę
216 p.n.e

rzymsko-kartagińska bitwa pod Zamą, klęska Kartagińczyków
rozpocznij naukę
202 p.n.e

Zabójstwo Juliusza Cezara dyktatora rzymskiego
rozpocznij naukę
44 p.n.e

Bitwa pod Akcjum pomiędzy Markiem Aureliuszem a Oktawianem o przywództwo w Rzymie, zwycięstwo Oktawiana
rozpocznij naukę
31 p.n.e

Konstantyn Wielki przyznał chrześcijanom takie same prawa jak innym religiom
rozpocznij naukę
313

Cesarz Teodozjusz dzieli imperium Rzymskie na wschodnie i zachodnie
rozpocznij naukę
395

Upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego
rozpocznij naukę
476

Chrześcijaństwo religią panującą w imperium rzymskim
rozpocznij naukę
392

Schizma wschodnia - podział kościoła na katolicki i prawosławny
rozpocznij naukę
1054

Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. Początek ery muzułmańskiej
rozpocznij naukę
622

Karol Wielki koronowany na cesarza odnowionego cesarstwa zachodnio-rzymskiego
rozpocznij naukę
800

Traktat w Verdun, podział państwa Karola Wielkiego. Początek Niemiec, Francji i Włoch
rozpocznij naukę
843

Cesarz Henryk IV ukorzył się przed papieżem Grzegorzem VII w Cannosie
rozpocznij naukę
1077

Chrzest Polski
rozpocznij naukę
966

Bitwa pod Cedynią
rozpocznij naukę
972

misja św. Wojciecha, śmierć biskupa
rozpocznij naukę
997

Zjazd w Gnieźnie (Bolesław Chrobry i cesarz Otton III)
rozpocznij naukę
1000

Koronacja Bolesława Chrobrego - pierwszego króla Polski
rozpocznij naukę
1025

Koronacja Bolesława Śmiałego
rozpocznij naukę
1076

Testament Bolesława Krzywoustego, podział Polski na dzielnice
rozpocznij naukę
1138

Papież Urban II wzywa chrześcijan na krucjaty
rozpocznij naukę
1095

Klęska Polaków w bitwie z Tatarami pod Legnicą
rozpocznij naukę
1241

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
rozpocznij naukę
1226

Koronacja Władysława Łokietka. Zjednoczenie ziem polskich po rozbiciu dzielnicowym
rozpocznij naukę
1320

Założenie Akademii Krakowskiej
rozpocznij naukę
1364

Przywilej w Koszycach (pierwszy przywilej szlachty)
rozpocznij naukę
1374

polsko-litewska unia w Krewie
rozpocznij naukę
1385

bitwa pod Grunwaldem - zwycięstwo Polaków z Krzyżakami
rozpocznij naukę
1410

Upadek cesarstwa wschodnio rzymskiego
rozpocznij naukę
1453

początek Wiosny Ludów Rewolucja lutowa we Francji
rozpocznij naukę
1848 luty 1848

Początek powstania listopadowego
rozpocznij naukę
29-30 listopad 1830

Powstanie Krakowskie
rozpocznij naukę
1846

Ostateczne zjednoczenie Włoch Ostateczne zjednoczenie Niemiec
rozpocznij naukę
1871

Bitwa pod Warną - klęska wojsk polsko-węgierskich z Turkami
rozpocznij naukę
1444

Polsko-krzyżacka wojna trzynastoletnia
rozpocznij naukę
1454-1466

Krzysztof Kolumb odkrywa Amerykę
rozpocznij naukę
1492

Ferdynand Magellan odbył podróż dookoła świata - udowodnił, że ziemia jest okrągła
rozpocznij naukę
1519-1522

Tezy Marcina Lutra - kolejny rozłam w kościele, początek kościołów protestanckich
rozpocznij naukę
1517

Ludwig Węgierski w Koszycach nadał przywilej dla szlachty
rozpocznij naukę
1374

Hołd Pruski - Albrecht Hohenzollern Zygmuntowi Staremu
rozpocznij naukę
1525

polsko-litewska unia "realna" w Lublinie - powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów
rozpocznij naukę
1569

Unia "brzeska"
rozpocznij naukę
1596

pierwsza wolna elekcja - Henryk Walezy królem Polski
rozpocznij naukę
1573

zwycięstwo Polaków nad Szwedami pod Kircholmem
rozpocznij naukę
1605

zwycięstwo Polaków nad Rosjanami pod Kuszynem
rozpocznij naukę
1610

klęska Polaków w bitwie z Turkami pod Cecorą
rozpocznij naukę
1620

początek powstania Chmielnickiego
rozpocznij naukę
1648

wojna polsko-szwedzka zwana potopem szwedzkim
rozpocznij naukę
1656-1660

(hetman wielki koronny) Jan Sobieski pokonuje Turków pod Chocimiem (od 1674 - król Polski Jan III Sobieski)
rozpocznij naukę
1673

Jan III Sobieski pokonuje Turków pod Wiedniem
rozpocznij naukę
1683

polsko-turecki pokój wieczysty w Karłowicach
rozpocznij naukę
1699

1717

Konfederacja Barska
rozpocznij naukę
1768-1772

I rozbiór Polski - przez Rosję, Austrię i Prusy
rozpocznij naukę
1772

Powstanie Komisji Edukacji Narodowej
rozpocznij naukę
1773

Amerykańska Deklaracja Niepodległości
rozpocznij naukę
1776

Ogłoszenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych
rozpocznij naukę
1787

Zdobycie Bastylii - początek wielkiej Rewolucji Francuskiej
rozpocznij naukę
1789

Ogłoszenie Konstytucji Francuskiej
rozpocznij naukę
1791

Obrady sejmu czteroletniego
rozpocznij naukę
1788-1792

wojna secesyjna w USA
rozpocznij naukę
1861-1865

wybuch powstania styczniowego
rozpocznij naukę
styczeń 1863

dekret uwłaszczeniowy w Królestwie Polskim
rozpocznij naukę
1864

powstanie międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat (pierwsza polska partia robotnicza)
rozpocznij naukę
1882

Powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS)
rozpocznij naukę
1892

powstanie socjal-demokracji Królestwa Polskiego
rozpocznij naukę
1893

powstanie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego
rozpocznij naukę
1897

wybuch I wojny światowej
rozpocznij naukę
28 lipca 1914

zakończenie I wojny światowej
rozpocznij naukę
11 listopada 1918

Szybka nauka historii

Historia to bardzo często przedmiot niezbyt lubiany przez uczniów. W podręcznikach od historii aż roi się od różnego rodzaju dat, które trudno zapamiętać. Takie nagromadzenie faktów historycznych tylko zniechęca do poznawania przeszłości, a przecież tak naprawdę jest ona niezwykle pasjonująca. Jak pomóc sobie w przyswojeniu całego szeregu ważnych dat, które wyznaczają przełomowe dla Polski i świata wydarzenia historyczne? To bardzo proste! Niezastąpione okazują się być interaktywne fiszki.

Najważniejsze wydarzenia historyczne

Nie wiesz, kiedy powstało Księstwo Warszawskie, odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie, a może kiedy upadło cesarstwo zachodniorzymskie? Wystarczy, że zerkniesz na Fiszkotekę! Znajduje się tam cały zbiór fiszek poświęcony znaczącym wydarzeniom z przeszłości. Fiszki można przeglądać w obie strony, tzn. dopasowując datę do wydarzenia lub na odwrót. Dzięki interaktywnym fiszkom, dostępnym w każdym urządzeniu elektronicznym połączonym z Internetem, nauka historii będzie nie tylko błyskawiczna, ale i przede wszystkim skuteczna.

Historia dla dzieci i dorosłych

Potrzebujesz nauczyć się najważniejszych wydarzeń historycznych na sprawdzian? Może chcesz zrobić powtórkę z historii na maturę? A może po prostu pragniesz rozszerzyć swoją wiedzę historyczną w łatwy i wygodny sposób? Fiszkoteka gwarantuje pomoc dla wszystkich bez względu na wiek! Z Fiszkoteką najistotniejsze wydarzenia historyczne zostaną utrwalone raz na zawsze, a nauka historii okaże się przyjemna i satysfakcjonująca.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.