Najważniejsze wydarzenia historyczne - daty

5  1    87 fiszek    pocztawww
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
rozpocznij naukę
3 maj 1791
Konfederacja Targowicka, wojna z Rosją
rozpocznij naukę
1792
II rozbior Polski - przez Rosję i Prusy
rozpocznij naukę
1793
Początek Insurekcji kościuszkowskiej. Bitwa pod Racławicami
rozpocznij naukę
1794
III rozbior Polski - przez Rosję Austrię i Prusy
rozpocznij naukę
1795
Napoleon zostaje cesarzem Franzuzów, ogłoszenie kodeksu Napoleona
rozpocznij naukę
1804
Powstanie Księstwa Warszawskiego
rozpocznij naukę
1807
Obrady Kongresu Wiedeńskiego, powstanie Królestwa Polskiego
rozpocznij naukę
1814-1815
Pierwsze Igrzyska Olimpijskie
rozpocznij naukę
776 p.n.e
persko-grecka bitwa pod Maratonem, zwycięstwo Greków
rozpocznij naukę
490 p.n.e.
grecko-perska bitwa pod Termopilami, klęska Greków, Grecko-perska bitwa pod Salaminą
rozpocznij naukę
480 p.n.e.
Filip Macedoński pokonuje Greków w bitwie pod Cheroneą
rozpocznij naukę
338 p.n.e.
Śmierć Aleksandra Macedońskiego, początek epoki hellenistycznej
rozpocznij naukę
324 p.n.e.
Początki Rzymu
rozpocznij naukę
753 p.n.e
Początki Republiki Rzymskiej
rozpocznij naukę
509 p.n.e
I wojna Punicka (Rzymska)
rozpocznij naukę
264-241 p.n.e
II wojna Punicka
rozpocznij naukę
218-201 p.n.e
III wojna Punicka
rozpocznij naukę
149-146 p.n.e
Bitwa rzymsko-kartagińska bitwa pod Kannami, klęska Rzymu
rozpocznij naukę
216 p.n.e
rzymsko-kartagińska bitwa pod Zamą, klęska Kartagińczyków
rozpocznij naukę
202 p.n.e
Zabójstwo Juliusza Cezara dyktatora rzymskiego
rozpocznij naukę
44 p.n.e
Bitwa pod Akcjum pomiędzy Markiem Aureliuszem a Oktawianem o przywództwo w Rzymie, zwycięstwo Oktawiana
rozpocznij naukę
31 p.n.e
Konstantyn Wielki przyznał chrześcijanom takie same prawa jak innym religiom
rozpocznij naukę
313
Cesarz Teodozjusz dzieli imperium Rzymskie na wschodnie i zachodnie
rozpocznij naukę
395
Upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego
rozpocznij naukę
476
Chrześcijaństwo religią panującą w imperium rzymskim
rozpocznij naukę
392
Schizma wschodnia - podział kościoła na katolicki i prawosławny
rozpocznij naukę
1054
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. Początek ery muzułmańskiej
rozpocznij naukę
622
Karol Wielki koronowany na cesarza odnowionego cesarstwa zachodnio-rzymskiego
rozpocznij naukę
800
Traktat w Verdun, podział państwa Karola Wielkiego. Początek Niemiec, Francji i Włoch
rozpocznij naukę
843
Cesarz Henryk IV ukorzył się przed papieżem Grzegorzem VII w Cannosie
rozpocznij naukę
1077
Chrzest Polski
rozpocznij naukę
966
Bitwa pod Cedynią
rozpocznij naukę
972
misja św. Wojciecha, śmierć biskupa
rozpocznij naukę
997
Zjazd w Gnieźnie (Bolesław Chrobry i cesarz Otton III)
rozpocznij naukę
1000
Koronacja Bolesława Chrobrego - pierwszego króla Polski
rozpocznij naukę
1025
Koronacja Bolesława Śmiałego
rozpocznij naukę
1076
Testament Bolesława Krzywoustego, podział Polski na dzielnice
rozpocznij naukę
1138
Papież Urban II wzywa chrześcijan na krucjaty
rozpocznij naukę
1095
Klęska Polaków w bitwie z Tatarami pod Legnicą
rozpocznij naukę
1241
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
rozpocznij naukę
1226
Koronacja Władysława Łokietka. Zjednoczenie ziem polskich po rozbiciu dzielnicowym
rozpocznij naukę
1320
Założenie Akademii Krakowskiej
rozpocznij naukę
1364
Przywilej w Koszycach (pierwszy przywilej szlachty)
rozpocznij naukę
1374
polsko-litewska unia w Krewie
rozpocznij naukę
1385
bitwa pod Grunwaldem - zwycięstwo Polaków z Krzyżakami
rozpocznij naukę
1410
Upadek cesarstwa wschodnio rzymskiego
rozpocznij naukę
1453
początek Wiosny Ludów Rewolucja lutowa we Francji
rozpocznij naukę
1848 luty 1848
Początek powstania listopadowego
rozpocznij naukę
29-30 listopad 1830
Powstanie Krakowskie
rozpocznij naukę
1846
Ostateczne zjednoczenie Włoch Ostateczne zjednoczenie Niemiec
rozpocznij naukę
1871
Bitwa pod Warną - klęska wojsk polsko-węgierskich z Turkami
rozpocznij naukę
1444
Polsko-krzyżacka wojna trzynastoletnia
rozpocznij naukę
1454-1466
Krzysztof Kolumb odkrywa Amerykę
rozpocznij naukę
1492
Ferdynand Magellan odbył podróż dookoła świata - udowodnił, że ziemia jest okrągła
rozpocznij naukę
1519-1522
Tezy Marcina Lutra - kolejny rozłam w kościele, początek kościołów protestanckich
rozpocznij naukę
1517
Ludwig Węgierski w Koszycach nadał przywilej dla szlachty
rozpocznij naukę
1374
Hołd Pruski - Albrecht Hohenzollern Zygmuntowi Staremu
rozpocznij naukę
1525
polsko-litewska unia "realna" w Lublinie - powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów
rozpocznij naukę
1569
Unia "brzeska"
rozpocznij naukę
1596
pierwsza wolna elekcja - Henryk Walezy królem Polski
rozpocznij naukę
1573
zwycięstwo Polaków nad Szwedami pod Kircholmem
rozpocznij naukę
1605
zwycięstwo Polaków nad Rosjanami pod Kuszynem
rozpocznij naukę
1610
klęska Polaków w bitwie z Turkami pod Cecorą
rozpocznij naukę
1620
początek powstania Chmielnickiego
rozpocznij naukę
1648
wojna polsko-szwedzka zwana potopem szwedzkim
rozpocznij naukę
1656-1660
(hetman wielki koronny) Jan Sobieski pokonuje Turków pod Chocimiem (od 1674 - król Polski Jan III Sobieski)
rozpocznij naukę
1673
Jan III Sobieski pokonuje Turków pod Wiedniem
rozpocznij naukę
1683
polsko-turecki pokój wieczysty w Karłowicach
rozpocznij naukę
1699
Sejm Niemy
rozpocznij naukę
1717
Konfederacja Barska
rozpocznij naukę
1768-1772
I rozbiór Polski - przez Rosję, Austrię i Prusy
rozpocznij naukę
1772
Powstanie Komisji Edukacji Narodowej
rozpocznij naukę
1773
Amerykańska Deklaracja Niepodległości
rozpocznij naukę
1776
Ogłoszenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych
rozpocznij naukę
1787
Zdobycie Bastylii - początek wielkiej Rewolucji Francuskiej
rozpocznij naukę
1789
Ogłoszenie Konstytucji Francuskiej
rozpocznij naukę
1791
Obrady sejmu czteroletniego
rozpocznij naukę
1788-1792
wojna secesyjna w USA
rozpocznij naukę
1861-1865
wybuch powstania styczniowego
rozpocznij naukę
styczeń 1863
dekret uwłaszczeniowy w Królestwie Polskim
rozpocznij naukę
1864
powstanie międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat (pierwsza polska partia robotnicza)
rozpocznij naukę
1882
Powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS)
rozpocznij naukę
1892
powstanie socjal-demokracji Królestwa Polskiego
rozpocznij naukę
1893
powstanie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego
rozpocznij naukę
1897
wybuch I wojny światowej
rozpocznij naukę
28 lipca 1914
zakończenie I wojny światowej
rozpocznij naukę
11 listopada 1918

Szybka nauka historii

Historia to bardzo często przedmiot niezbyt lubiany przez uczniów. W podręcznikach od historii aż roi się od różnego rodzaju dat, które trudno zapamiętać. Takie nagromadzenie faktów historycznych tylko zniechęca do poznawania przeszłości, a przecież tak naprawdę jest ona niezwykle pasjonująca. Jak pomóc sobie w przyswojeniu całego szeregu ważnych dat, które wyznaczają przełomowe dla Polski i świata wydarzenia historyczne? To bardzo proste! Niezastąpione okazują się być interaktywne fiszki.

Najważniejsze wydarzenia historyczne

Nie wiesz, kiedy powstało Księstwo Warszawskie, odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie, a może kiedy upadło cesarstwo zachodniorzymskie? Wystarczy, że zerkniesz na Fiszkotekę! Znajduje się tam cały zbiór fiszek poświęcony znaczącym wydarzeniom z przeszłości. Fiszki można przeglądać w obie strony, tzn. dopasowując datę do wydarzenia lub na odwrót. Dzięki interaktywnym fiszkom, dostępnym w każdym urządzeniu elektronicznym połączonym z Internetem, nauka historii będzie nie tylko błyskawiczna, ale i przede wszystkim skuteczna.

Historia dla dzieci i dorosłych

Potrzebujesz nauczyć się najważniejszych wydarzeń historycznych na sprawdzian? Może chcesz zrobić powtórkę z historii na maturę? A może po prostu pragniesz rozszerzyć swoją wiedzę historyczną w łatwy i wygodny sposób? Fiszkoteka gwarantuje pomoc dla wszystkich bez względu na wiek! Z Fiszkoteką najistotniejsze wydarzenia historyczne zostaną utrwalone raz na zawsze, a nauka historii okaże się przyjemna i satysfakcjonująca.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.