Rzeczpospolita od śmierci Kazimierza Jagiellończyka do III rozbioru (poziom gimnazjum)

5  1    29 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
W którym roku elektor branderburski uzyskał niezależność Prus?
rozpocznij naukę
W 1657 r.
Kto był władcą Rzeczypospolitej w 1683 r.?
rozpocznij naukę
Jan III Sobieski
Jakie trzy państwa brały udział w I rozbiorze Rzeczypospolitej?
rozpocznij naukę
Rosja, Austria, Prusy
Skąd wywodziła się dynastia Wazów?
rozpocznij naukę
Ze Szwecji
Kto był władcą Rzeczypospolitej przed Stanisławem Augustem Poniatowskim?
rozpocznij naukę
August III
Kto był władcą Rzeczypospolitej po Władysławie IV Wazie?
rozpocznij naukę
Jan II Kazimierz
W którym roku umarł Kazimierz Jagiellończyk?
rozpocznij naukę
W 1492 r.
W którym roku została wydana Konstytucja nihil novi?
rozpocznij naukę
W 1505 r.
W którym roku Prusy zostały zsekularyzowane?
rozpocznij naukę
W 1525 r.
W którym roku umarł Zygmunt August?
rozpocznij naukę
W 1572 r.
W którym roku została zawarta Unia Lubelska?
rozpocznij naukę
W 1569 r.
W którym roku został uchwalony akt konfederacji warszawskiej?
rozpocznij naukę
W 1573 r.
W którym roku miała miejsce pierwsza wolna elekcja na władcę Rzeczypospolitej?
rozpocznij naukę
W 1573 r.
W którym roku Warszawa została stolicą Rzeczypospolitej?
rozpocznij naukę
W 1596 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Kirholmem?
rozpocznij naukę
W 1605 r.
W którym roku wybuchło powstanie kozackie dowodzone przez Chmielnickiego?
rozpocznij naukę
W 1648 r.
W jakich latach trwał tzw. potop szwedzki?
rozpocznij naukę
W latach 1655-1660
W którym roku miał miejsce tzw. Sejm niemy?
rozpocznij naukę
W 1717 r.
W którym roku Stanisław August Poniatowski został królem?
rozpocznij naukę
W 1764 r.
W którym roku miał miejsce I rozbiór Rzeczypospolitej?
rozpocznij naukę
W 1772 r.
W którym roku powstała Komisja Edukacji Narodowej?
rozpocznij naukę
W 1773 r.
W którym roku została uchwalona Konstytucja 3 maja?
rozpocznij naukę
W 1791 r.
W którym roku miał miejsce III rozbiór Rzeczypospolitej?
rozpocznij naukę
W 1795 r.
W którym roku miała miejsce insurekcja kościuszkowska?
rozpocznij naukę
W 1794 r.
W którym roku została zawarta unia brzeska?
rozpocznij naukę
W 1596 r.
Kto był władcą Rzeczypospolitej przed Janem III Sobieskim?
rozpocznij naukę
Michał Korybut Wiśniowiecki
Kto był władcą Polski przed Zygmuntem II Augustem?
rozpocznij naukę
Zygmunt I Stary
Jakie państwa wzięły udział w II rozbiorze Rzeczypospolitej?
rozpocznij naukę
Prusy, Rosja
Kto był władcą Polski po Kazimierzu IV Jagiellończyku?
rozpocznij naukę
Jan Olbracht

Komentarze:

magda napisał: 2011-01-04 16:06:14
trudno odczytać napisy na memory, bo zasłaniają inne kawałki

kuba99r napisał: 2011-01-10 18:25:57
nie widać napisów w memory bo są zasłaniane

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.