Daty potrzebne do klasy 1 gim.

 0    72 fiszki    Dverdach
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Pojawienie się w Afryce przodków współczesnego człowieka?
rozpocznij naukę
ok. 4 mln rok p.n.e
Najstarsze ślady homo sapiens?
rozpocznij naukę
ok. 250 tyś rok p.n.e
Ślady odkrycia w Jaskini Ciemnej neandertalczyków?
rozpocznij naukę
ok. 120 rok p.n.e
Pozostałości paleolitycznej osady homo sapiens w Jaskini Nietoperzowej?
rozpocznij naukę
ok. 40 tyś rok p.n.e
Powstanie malowideł w jaskini Lascaux.
rozpocznij naukę
ok. 20 tyś p.n.e
Koniec epoki lodowcowej.
rozpocznij naukę
ok. 10 tyś p.n.e
Początek epoki neolitu?
rozpocznij naukę
8000 r.p.n.e
Początki cywilizacji Sumerów i wynalezienie pisma.
rozpocznij naukę
ok 4000 r.p.n.e
Początek epoki brązu. Zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu.
rozpocznij naukę
ok. 3000 r.p.n.e
Powstanie piramid w Gizie.
rozpocznij naukę
ok. 2500 r.p.n.e
Powstanie miasta Babilon.
rozpocznij naukę
ok. 2000 r.p.n.e
Powstanie Hammurabiego w Babilonii. Powstanie Kodeksu Hammurabiego.
rozpocznij naukę
XVIII w.p.n.e
Zjednoczenie pałacu w Knossos na Krecie.
rozpocznij naukę
ok. 1375 r.p.n.e
Przybycie z Egiptu do Palestyny Hebrajczyków pod wodzą Mojżesza.
rozpocznij naukę
XII w.p.n.e
Upadek kultury Mykeńskiej w Gracji.
rozpocznij naukę
ok. 1200 r.p.n.e
Wynalezienie przez Fenicjan pisma alfabetycznego.
rozpocznij naukę
ok. 1100 r.p.n.e
Początek epoki żelaza
rozpocznij naukę
ok. 1000 r.p.n.e
Królestwo żydowskie Dawida i Salomona.
rozpocznij naukę
X w.p.n.e
Opracowanie alfabetu Greckiego.
rozpocznij naukę
IX w.p.n.e
Powstanie "Iliady" i "Odysei" Homera
rozpocznij naukę
VIII w.p.n.e
Pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji.
rozpocznij naukę
776. r p.n.e
Legendarna data założenia Rzymu.
rozpocznij naukę
753.r.p.n.e
Powstanie osady w Biskupinie.
rozpocznij naukę
738.r.p.n.e
Początek spisywanie Biblii. Rozpoczęcie kolonizacji greckiej.
rozpocznij naukę
VII w.p.n.e
Objęcie rządów przez Nabuchodonozora II
rozpocznij naukę
VI w.p.n.e
Zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków-początek niewoli babilońskiej.
rozpocznij naukę
589.r.p.n.e
Upadek Babilonu. Koniec niewoli babilońskiej Żydów
rozpocznij naukę
539 r.p.n.e
Początki teatru greckiego
rozpocznij naukę
534 r.p.n.e
Obalenie króla w Rzymie-powstanie republiki
rozpocznij naukę
509 r.p.n.e
Wprowadzenie demokracji w Atenach
rozpocznij naukę
508 r.p.n.e
Powstanie Greków w Jonii zakończenie zdobyciem i zniszczeniem Miletu przez Persów.
rozpocznij naukę
499-494 r.p.n.e
Bitwa pod Maratonem zakończona zwycięstwem przez Graków
rozpocznij naukę
490 r.p.n.e
Wyprawa Kserksesa na Grecję. Bitwy pod Termopilami i Salaminą.
rozpocznij naukę
480 r.p.n.e
Bitwa pod platejami i wyparcie Persów z Grecji
rozpocznij naukę
479 r.p.n.e
Ogłoszenie w Rzymie prawa XII tablic
rozpocznij naukę
449 r.p.n.e
Wojna peloponeska pomiędzy Atenami a Spartą
rozpocznij naukę
431-404 r.p.n.e
Założenie akademii Platońskiej
rozpocznij naukę
387 r.p.n.e
Zwycięstwo Filipa II nad Grekami w bitwie pod Cheroneą
rozpocznij naukę
338 r.p.n.e
Wstąpienie na tron syna Filipa II, Aleksandra
rozpocznij naukę
336 r.p.n.e
Początek wyprawy perskiej Aleksandra Macedońskiego. Bitwa nad rzeką Granikos
rozpocznij naukę
334 r.p.n.e
Zwycięstwo Aleksandra nad Dariuszem III w bitwie pod Issos
rozpocznij naukę
333 r.p.n.e
Bitwa pod Gaugamelą i opanowanie Persji przez Aleksandra
rozpocznij naukę
331 r.p.n.e
Wyprawa Aleksandra Macedońskiego do Indii
rozpocznij naukę
326-325 r.p.n.e
Śmierć Aleksandra Wielkiego i rozpad jego imperium. Początek epoki hellenistycznej
rozpocznij naukę
323 r.p.n.e
I wojna punicka
rozpocznij naukę
264-241 r.p.n.e
II wojna punicka
rozpocznij naukę
218-201 r.p.n.e
Początek wyprawy Hannibala do Italii
rozpocznij naukę
218 r.p.n.e
Klęska Hannibala pod Zamą
rozpocznij naukę
202 r.p.n.e
III wojna punicka
rozpocznij naukę
149-146
Zdobycie i zburzenie Kartaginy. Zniszczenie Koryntu i podporządkowanie Grecji władzy rzymskiej
rozpocznij naukę
146 r.p.n.e
Powstanie niewolników pod władzą Spartakusa
rozpocznij naukę
73-70 r.p.n.e
Bitwa pod Alezją i podporządkowanie Galii przez Cezara
rozpocznij naukę
52 r.p.n.e
Początek wojny Cezara z Pompejuszem
rozpocznij naukę
49 r.p.n.e
Zamordowanie Cezara
rozpocznij naukę
44 r.p.n.e
Klęska Marka Antoniusza i Kleopatry pod Akcjum
rozpocznij naukę
31 r.p.n.e
Zajęcie Egiptu. Przejęcie pełni władzy nad imperium przez Oktawiana Augusta. Koniec Epoki helleistycznej
rozpocznij naukę
30 r.p.n.e
Przyjęcie przez Oktawiana Augusta tytułu "princepsa"
rozpocznij naukę
28 r.p.n.e
Narodziny Jezusa
rozpocznij naukę
ok. 7-4 r.p.n.e
Śmierć Oktawiana Augusta
rozpocznij naukę
14 r. ne
Śmierć Jezusa
rozpocznij naukę
30 r. ne
Pożar Rzymu i prześladowanie chrześcijan przez Narona
rozpocznij naukę
64 r. ne
Zdobycie Jerozolimy przez Tytusa i zburzenie świątyni jerozolimskiej
rozpocznij naukę
70 r. ne
Wybuch Wezuwiusza i zniszczenie Pompejów
rozpocznij naukę
79 r. ne
Ukończenie budowy Koloseum
rozpocznij naukę
82 r. ne
Wzniesienie wału Hadriana w Brytanii
rozpocznij naukę
122 r. ne
Powstanie Rzymskiego Panteonu
rozpocznij naukę
125 r. ne
Prześladowanie chrześcijan przez cesarza Dioklecjana
rozpocznij naukę
303-304 r. ne
Wydanie Edyktu mediolańskiego o tolerancji religijnej przez cesarza Konstantyna Wielkiego
rozpocznij naukę
313 r. ne
Założenie Konstantynopola
rozpocznij naukę
330 r. ne
Początek wędrówki ludów w Europie
rozpocznij naukę
375 r. ne
Wydanie przez Teodozjusza Wielkiego edyktu nakazującego przyjęcie chrześcijanom wyznania katolickiego
rozpocznij naukę
380 r. ne
CDN...
rozpocznij naukę
CDN...

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.