Najważniejsze daty z historii. Powtórzenie do egzaminu.

4.5  16    68 fiszek    Clavia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Chrzest Polski
rozpocznij naukę
966
Zjazd w Gnieźnie
rozpocznij naukę
1000
Podział Polski na dzielnice
rozpocznij naukę
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
rozpocznij naukę
1226
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
rozpocznij naukę
1241
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
rozpocznij naukę
1327
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
rozpocznij naukę
1331
Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
rozpocznij naukę
1335
Zawarcie pokoju w Kaliszu
rozpocznij naukę
1343
Unia polsko - litewska
rozpocznij naukę
1385
Bitwa pod Grunwaldem
rozpocznij naukę
1410
Pokój w Toruniu
rozpocznij naukę
1411
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
rozpocznij naukę
1431-1435
Bitwa po Warną
rozpocznij naukę
1444
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
rozpocznij naukę
1454-1466
II pokój w Toruniu
rozpocznij naukę
1466
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
rozpocznij naukę
1519-1521
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
rozpocznij naukę
1525
Unia lubelska z Litwą
rozpocznij naukę
1569
Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
rozpocznij naukę
1570
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
rozpocznij naukę
1573
Unia brzeska
rozpocznij naukę
1596
Początek wojny ze Szwedami
rozpocznij naukę
1600
Bitwa pod Kircholmem
rozpocznij naukę
1605
Wojna trzydziestoletnia
rozpocznij naukę
1618-1648
Rozejm ze Szwedami w Mitawie
rozpocznij naukę
1622
Bitwa morska pod Oliwą
rozpocznij naukę
1627
Pokój w Altmarku
rozpocznij naukę
1629
Wojny polsko-rosyjskie
rozpocznij naukę
1609-1619
Wojny polsko-tureckie
rozpocznij naukę
1620-1699
Klęska pod Cecorą
rozpocznij naukę
1620
Bitwa pod Chocimiem
rozpocznij naukę
1621
Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
rozpocznij naukę
1672
Zwycięstwo pod Chocimiem
rozpocznij naukę
1673
Odsiecz wiedeńska
rozpocznij naukę
1683
Pokój w Karłowicach
rozpocznij naukę
1699
Sejm Niemy
rozpocznij naukę
1717
Konfederacja barska
rozpocznij naukę
1768-1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
rozpocznij naukę
1772
Sejm Wielki Czteroletni
rozpocznij naukę
1788-1792
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
rozpocznij naukę
1791
Konfederacja Targowicka
rozpocznij naukę
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
rozpocznij naukę
1793
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
rozpocznij naukę
1797
Utworzenie Królestwa Polskiego
rozpocznij naukę
1807
Wojna z Austrią
rozpocznij naukę
1809
Utworzenie Królestwa Polskiego
rozpocznij naukę
1816
Wybuch powstania listopadowego
rozpocznij naukę
1830
Wybuch powstania krakowskiego
rozpocznij naukę
1846
Wybuch powstania styczniowego
rozpocznij naukę
1863
I wojna światowa
rozpocznij naukę
1914-1918
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
rozpocznij naukę
1914
Odzyskanie niepodległości
rozpocznij naukę
1918
Uchwalenie Małej Konstytucji
rozpocznij naukę
1919
Wojna polsko-bolszewicka
rozpocznij naukę
1919-1921
Bitwa warszawska (Cud nad Wisłą)
rozpocznij naukę
1921
Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
rozpocznij naukę
1921
Konstytucja marcowa
rozpocznij naukę
1926
Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
rozpocznij naukę
1926
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
rozpocznij naukę
1939
Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
rozpocznij naukę
1940-1945
Powstanie w getcie warszawskim
rozpocznij naukę
1943
Wybuch Powstania Warszawskiego
rozpocznij naukę
1944
Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
rozpocznij naukę
1945
Polska w okresie stalinizmu
rozpocznij naukę
1947-1956
Powstanie NSZZ „Solidarność”
rozpocznij naukę
1980
Powstanie stanu wojennego w Polsce
rozpocznij naukę
1981
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
rozpocznij naukę
1989

Egzamin z przedmiotów humanistycznych

Każdego gimnazjalistę czeka egzamin na zakończenie tego etapu nauki. Odbywa się on w kwietniu i podzielony jest na trzy części. Jedna z nich to egzamin humanistyczny, podczas którego uczeń odpytywany jest z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, sztuki oraz historii. To właśnie ten ostatni przedmiot zazwyczaj sprawia gimnazjalistom najwięcej problemów, bowiem wymaga zapamiętania wielu dat. Nie jest to proste zadanie, ale można sobie powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego z tej materii nie tylko ułatwić, ale i uprzyjemnić.

Historia – jak się jej nauczyć?

Historia to trudny przedmiot, ale wystarczy skorzystać z nowoczesnych technik nauki, aby powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego przyniosło oczekiwane rezultaty. Jak zapamiętać wszystkie niezbędne daty historyczne? Wystarczy sięgnąć po interaktywne fiszki! Można z nich korzystać nie tylko na komputerze, ale też np. w smartfonie. Przeglądanie fiszek z najważniejszymi datami w historii Polski pozwoli szybko je przyswoić i utrwalić na długie lata.

Powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego

Nie wiesz, kiedy miała miejsce konfederacja barska, unia brzeska, bitwa pod Warną czy klęska pod Cecorą? Wystarczy, że zajrzysz na Fiszkotekę i wszystko stanie się jasne! Interaktywne fiszki umożliwiają szybką naukę materiału, dzięki czemu powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego humanistycznego okaże się jedynie przyjemnością. Nie trzeba już przygotowywać papierowych fiszek czy uczyć się dat z podręcznika – Fiszkoteka to o wiele wygodniejsze rozwiązanie i przede wszystkim efektywne!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.