Różne daty z historii (1500-1900)

2  1    28 fiszek    Kacey
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
hołd pruski/ sekularyzacja zakonu krzyżackiego
rozpocznij naukę
1525
pokój w Augsburgu
rozpocznij naukę
1555
Unia Lubelska
rozpocznij naukę
1569
Kircholm (zwycięstwo nad Szwedami)
rozpocznij naukę
1605
Kłuszyn (zwycięstwo nad ROsjanami i Szwedami)
rozpocznij naukę
1610
Cecora (klęska w bitwie z turkami)
rozpocznij naukę
1620
Chocim
rozpocznij naukę
1621
Oliwa (zwycięstwo nad Szwedami)
rozpocznij naukę
1627
Koronajca Jana Kazimierza/ wybuch powstania chmielnieckiego/ klęski wojsk polskich pod korsuniem, żółtymi wodami i piławcami)
rozpocznij naukę
1648
Potop Szwedzki
rozpocznij naukę
1655-1660
Buczacz(traktat z Turcją)
rozpocznij naukę
1672
Chocim (Zwycięstwo nad Turkami)
rozpocznij naukę
1673
Wiedeń (zwycięstwo nad turkami)
rozpocznij naukę
1683
Pokój z Turcją
rozpocznij naukę
1699
I rozbiór Polski
rozpocznij naukę
1772
Obrady Sejmu wielkiego
rozpocznij naukę
1788-1792
Uchwalenie Konstytucji 3 maja przez Sejm Wielki
rozpocznij naukę
1791
Targowica (zawiązanie konfederacji) / wybch wojny polsko-rosyjskiej
rozpocznij naukę
1792
ii ROZBIÓR pOLSKI
rozpocznij naukę
1793
Powstanie Kosćiuszkowskie/ ogłoszenie uniwersału połanieckiego
rozpocznij naukę
1794
III rozbiór POlski
rozpocznij naukę
1795
Pokój francusko-rosyjski w Tylży/ utworzenie księstwa Warszawskiego
rozpocznij naukę
1807
Nieudana wyprawa Napoleona na Rosję
rozpocznij naukę
1812
Lipsk (porażka Napoleona)
rozpocznij naukę
1813
100 dni napoleona i kleska pod Waterloo
rozpocznij naukę
1815
powstanie listopadowe/ detronizacja Mikołaja I / grochów/ ostrołęka
rozpocznij naukę
1830 - 1831
Wybuch wiosny ludów/ uwłaszczenie chłopów w Galicji
rozpocznij naukę
1848
Powstanie Styczniowe
rozpocznij naukę
1863 - 1864

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.