Starożytny RZYM- pojęcia

 0    62 fiszki    Luscinia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Remus i Romulus
rozpocznij naukę
Legendarni założyciele Rzymu, synowie boga Marsa i kapłanki Rei Sylwii.
Tarkwiniusz Pyszny
rozpocznij naukę
Ostatni król rzymski.
Auskulum i Benewent
rozpocznij naukę
Miejsca bitew etrusko-rzymskich, zakończonych porażką Pyrrusa- króla Epiru.
Legion
rozpocznij naukę
Największa jednostka armii rzymskiej, dowodzona przez konsula, podzielona na kohorty, manipuły i centuriony.
Princepsi
rozpocznij naukę
Niedoświadczeni wojownicy, walczący w pierwszym rzędzie szyku bojowego.
Eknomos
rozpocznij naukę
Miejsce bitwy I wojny punickiej z 241r.
Trybut
rozpocznij naukę
Danina wojenna.
Barkidowie
rozpocznij naukę
Ród kartagiński; Hannibal, Hasdurbal i Hamilkar.
Sagunt
rozpocznij naukę
Twierdza, zdobyta w 219r p.n. e przez Hannibala.
Jezioro Trazymejskie
rozpocznij naukę
Miejsce bitwy II wojny punickiej z 217r p.n.e
Kanny
rozpocznij naukę
Miejsce bitwy II wojny punickiej z 216r
Scypion Afrykański
rozpocznij naukę
Wódz rzymski z okresu III wojny punickiej, przyczynił się do zdobycia i zburzenia Kartaginy.
Kato
rozpocznij naukę
Mówca rzymski, proklamujący zburzenie Kartaginy.
Gajusz Duiliusz
rozpocznij naukę
Polityk i konsul rzymski, zwycięzca spod Mylae.
Mylae
rozpocznij naukę
Miejsce pierwszej bitwy I wojny punickiej z 264r.
Nobilitas
rozpocznij naukę
Bogata arystokracja rzymska, mogąca ubiegać się o pozycje w senacie.
Romulus Augustulus
rozpocznij naukę
Ostatni cesarz rzymski, obalony przez Odoakra.
Odoaker
rozpocznij naukę
Wódz germański, obalił ostatniego cesarza- Romulusa Augustulusa.
Tytus Liwiusz
rozpocznij naukę
Rzymski historyk, autor "Od założenia miasta".
Zgromadzenie trybusowe
rozpocznij naukę
Zgromadzenie ludności ze względu na podział teryt.
Zgromadzenie centurialne
rozpocznij naukę
Zgromadzenie ludności ze wzgl. na majątek.
Kwintus Fabiusz Maksimus
rozpocznij naukę
Polityk, dyktator i dowódca rzymski podczas II wojny punickiej
Kwestor
rozpocznij naukę
Niższy urzędnik, pełniący funkcję administratora skarbu publicznego.
Edyl
rozpocznij naukę
Niższy urzędnik, prowadzący nadzór nad porządkiem, bezpieczeństwem, pracami publicznymi i organizacja igrzysk.
Pretor
rozpocznij naukę
Wyższy urzędnik o uprawnieniach w zakresie sądownictwa.
Cenzor
rozpocznij naukę
Wyższy urzędnik, prowadzący spis majątków i obywateli, a także ustalający listę senatorów.
Trybun ludowy
rozpocznij naukę
Przedstawiciel ludu, zabierający głos podczas obrad senatu.
Tyberiusz Grakchus
rozpocznij naukę
Trybun ludowy, zasłynął dzięki ustawie agrarnej, opartej o rozdział ziemi.
Gajusz Grakchus
rozpocznij naukę
Trybun ludowy, znany z ustawy umożliwiającej biedocie zakup zboża w niskiej cenie.
Karakalla
rozpocznij naukę
Cesarz rzymski, znany ze swoich term.
Triumwirat
rozpocznij naukę
Porozumienie trzech mężów stanu i podział władzy między nich.
Farsalos
rozpocznij naukę
Miejsce starcia Cezara i Pompejusza po rozpadzie I triumwiratu w 49r p.n. e, zakończone zwycięstwem Cezara.
Zela
rozpocznij naukę
Miejsce ostatecznego rozgromienia wojsk Pompejusza przez Cezara.
Akcjum
rozpocznij naukę
Miejsce starcia Antoniusza i Oktawiana po rozpadzie II triumwiratu w 31r p.n. e, zakończonego zwycięstwem Oktawiana i zapoczątkowaniem pryncypatu.
Styl kompozytowy
rozpocznij naukę
Styl architektoniczny, łączący elementy porządku jońskiego i korynckiego.
Styl toskański
rozpocznij naukę
Styl wykształcony z porządku doryckiego. Do kolumn dodano bazy, pozostawiając gładkie człony.
Trajan
rozpocznij naukę
Cesarz, za panowania którego cesarstwo osiągnęło największy zasięg terytorialny.
Dominat
rozpocznij naukę
Okres panowania Dioklecjana; cesarz panem i bogiem.
Wercyngetoryks
rozpocznij naukę
Wódz Galów w powstaniu przeciwko władzy rzymskiej, pokonany przez Juliusza Cezara.
Marek Licyniusz Krassus
rozpocznij naukę
Rzymski polityk. Członek I triumwiratu, zdławił powstanie Spartakusa.
Filippi
rozpocznij naukę
Miejsce bitwy członków II triumwiratu z zabójcami Cezara w 42r p.n.e.
Pax romana
rozpocznij naukę
Pokój rzymski, wprowadzony po wojnach domowych w Rzymie, trwał 207 lat.
Tyberiusz
rozpocznij naukę
Cesarz rzymski, zapoczątkował tyranię.
Kaligula
rozpocznij naukę
Następca Tyberiusza, znany ze swego okrucieństwa.
Klaudiusz
rozpocznij naukę
Następca Kaliguli, cesarz-historyk.
Pompeje i Herculanum
rozpocznij naukę
Miasta, zrównane z ziemią po wybuchu Wezuwiusza w 79r
Decemwirowie
rozpocznij naukę
Zespół 10 obywateli rzymskich. Stworzyli m.in. prawo XII tablic.
Mariusz
rozpocznij naukę
Reformator armii rzymskiej. Stworzył armię zawodową, pozwalając swoim żołnierzom na zagarnianie łupów wojennych.
Brundizjum
rozpocznij naukę
Miejsce podpisania traktatu między członkami II triumwiratu.
Municypium
rozpocznij naukę
Gmina italska, zobowiązana do współpracy z Rzymem na mocy traktatu o przymierzu.
Tytus Flawiusz Wespazjan
rozpocznij naukę
Założyciel dynastii Flawiuszów. Odznaczył się podczas podboju Brytanii.
Gliptyka
rozpocznij naukę
Rzeźbienie w kamieniach szlachetnych.
Polibiusz
rozpocznij naukę
Twórca "Dziejów Rzymu"
Tacyt
rozpocznij naukę
Twórca "Roczników"
Swetoniusz
rozpocznij naukę
Autor "Żywotów cezarów"
Plutarch
rozpocznij naukę
Autor "Żywotów sławnych mężów"
Kolonowie
rozpocznij naukę
Dzierżawcy ziemi, zależni od jej właściciela.
Donat
rozpocznij naukę
Biskup Kartaginy, uznany za pierwszego heretyka.
Faryzeusze
rozpocznij naukę
Stronnictwo, rekrutowane z warstw średnich i niższych
Saduceusze
rozpocznij naukę
Stronnictwo kapłańskie w Judei, pochodzące z arystokracji.
Zeloci
rozpocznij naukę
Żydowskie ugrupowanie "gorliwych", stawiające opór władzy rzymskiej.
Esseńczycy
rozpocznij naukę
Żydowskie stronnictwo religijne, zajmujące się studiowaniem i przepisywaniem ksiąg, żyjące w odosobnieniu.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.