Średniowieczna POLSKA- pojęcia

 0    71 fiszek    Luscinia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Kronika polska
rozpocznij naukę
Kronika Galla Anonima, obejmująca historię państwa polskiego do 1113r
Oda
rozpocznij naukę
Żona Mieszka I z rodu Dytryków, władających Marchią Północną.
Zbrojna drużyna
rozpocznij naukę
Militarna podstawa władzy księcia Mieszka I. Za panowania Chrobrego- wojsko zawodowe.
Ibrahim ibn Jakub
rozpocznij naukę
Kronikarz arabski, pozostawił dzieło, opisujące swoją podróż do krajów słowiańskich.
"Pancerni"
rozpocznij naukę
Wojownicy konni, okryci kolczugą, wchodzący w skład zbrojnej drużyny.
"Tarczownicy"
rozpocznij naukę
Piechota zbrojnej drużyny.
Komes
rozpocznij naukę
Urzędnik książęcy, zawiadujący grodami.
Gniezno i Poznań
rozpocznij naukę
Główne grody królestwa polskiego.
Stan
rozpocznij naukę
Obowiązek żywienia księcia i jego orszaku w trakcie podróży, nałożony na chłopów.
Powóz
rozpocznij naukę
Obowiązek przewożenia książęcych zasobów i danin.
Przewód
rozpocznij naukę
Obowiązek przeprowadzania książęcych ludzi, stad i wozów.
Podwody
rozpocznij naukę
Obowiązek dostarczania koni funkcjonariuszom i gońcom książęcym.
"Żywot św. Metodego"
rozpocznij naukę
Dzieło anonimowego autora, traktujące o chrzcie księcia Wiślan.
Biskup Wojciech
rozpocznij naukę
Pochodzący z rodu Sławnikowiców misjonarz i biskup Pragi. W 997r poniósł śmierć na ziemi Prusów. Inaczej "Adalbert".
Kraków, Wrocław, Kołobrzeg
rozpocznij naukę
3 pierwsze biskupstwa, podlegające arcybiskupstwu w Gnieźnie.
Dagome iudex
rozpocznij naukę
Dokument, wydany prawdopodobnie przez Mieszka I po przyjęciu chrztu, powierzający ziemie państwa polskiego opiece papieża.
Hodo
rozpocznij naukę
Margrabia Marchii Łużyckiej. W 972r najechał państwo Mieszka, doszło do bitwy pod Cedynią, zakończonej zwycięstwem Polski.
Niemcza
rozpocznij naukę
Gród polski, wsławił się obroną podczas walk z Henrykiem II.
Budziszyn
rozpocznij naukę
Miejsce zawarcia pokoju między B. Chrobrym, a cesarzem Henrykiem II. Polska zachowuje Milsko i Łużyce. 1018r.
Włodzimierz Wielki
rozpocznij naukę
Wielki książę kijowski. W 981r najechał państwo Mieszka I, przyłączając grody czerwieńskie.
Wichman
rozpocznij naukę
Graf niemiecki. Na czele pogańskich Redarów najechał państwo Mieszka I w 967r. Walki zakończyły się zwycięstwem Polski.
Włócznia św. Maurycego
rozpocznij naukę
Symbol władzy cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Kopię otrzymał Bolesław Chrobry.
Przecława
rozpocznij naukę
Księżniczka Rusi Kijowskiej, zaręczona z Chrobrym. Odrzucenie Polaka było jedną z przyczyn wyprawy króla na Ruś w 1018r.
Bezprym
rozpocznij naukę
Brat Mieszka II Lamberta. W wyniku walk, Mieszko opuścił kraj w 1031r.
Dytryk
rozpocznij naukę
Bratanek B. Chrobrego. Po powrocie Mieszka II do kraju otrzymuje część ziemi. Pozostałe tereny obejmuje Otton- brat Mieszka II.
Rycheza
rozpocznij naukę
Żona Mieszka II, królowa Polski i matka Kazimierza Odnowiciela.
Miecław
rozpocznij naukę
Namiestnik mazowiecki, zwyciężony przez K. Odnowiciela.
Brzetysław I
rozpocznij naukę
Książę czeski, złupił Małopolskę i Wielkopolskę, zdewastował Gniezno i wywiózł do Pragi relikwie św. Wojciecha.
Stanisław ze Szczepanowa
rozpocznij naukę
Biskup krakowski. W wyniku zatargu z Bolesławem Śmiałym zginął śmiercią męczeńską. Zwolennicy biskupa zmusili wtedy króla do ucieczki na Węgry.
Sieciech
rozpocznij naukę
Palatyn, sprawujący rzeczywistą władzę w Polsce za panowania Wł. Hermana. Obalony przez synów króla; Zbigniewa i Bolesława.
Henryk V
rozpocznij naukę
Cesarz. Poparł Zbigniewa, księcia Wielkopolski, w walce z bratem Bolesławem i na jego prośbę najechał na Polskę w 1109r; dochodzi do bitwy na Psim Polu i obrony Głogowa.
Otton z Bambergu
rozpocznij naukę
Misjonarz, prowadzący akcję chrystianizacyjną na Pomorzu Zachodnim w 1140r.
Wolin i Włocławek
rozpocznij naukę
Biskupstwa, założone przez Bolesława Krzywoustego.
Ryksa
rozpocznij naukę
Najstarsza córka Bolesława Krzywoustego. Wydając ją za Magnusa król zawarł sojusz z Danią.
Merseburg
rozpocznij naukę
Miejsce spotkania Bolesława Krzywoustego z cesarzem Lotarem w 1135r. Wydana zostaje bulla gnieźnieńska.
Bulla gnieźnieńska
rozpocznij naukę
Wydany w Merseburgu dokument, znoszący zwierzchność arcybiskupstwa magdeburskiego nad Kościołem polskim.
Konrad III
rozpocznij naukę
Cesarz. W nadziei na jego pomoc, Władysław Wygnaniec udaje się do Saksonii- bezskutecznie.
Krzyszków
rozpocznij naukę
Miejsce hołdu, złożonego Barbarossie przez Bolesława Kędzierzawego w 1157r.
Gedko
rozpocznij naukę
Biskup. Po sporze z Mieszkiem III Starym osadza w Krakowie Kazimierza Sprawiedliwego.
Łęczyca
rozpocznij naukę
Miejsce zjazdu i nadania przez Kazimierza Sprawiedliwego pierwszych przywilejów Kościoła; swobody dziedziczenia dóbr, zwolnienia z opłat i własnego sądownictwa.
Henryk Kietlicz
rozpocznij naukę
Biskup. Doprowadził do nadania Kościołowi przywilejów w Łęczycy.
Mozgawa
rozpocznij naukę
Miejsce bitwy Mieszka Starego przeciw Leszkowi Białemu w 1195r. Nierozstrzygnięta.
Wincenty Kadłubek
rozpocznij naukę
Biskup lwowski, mianowany przez Leszka Białego w 1207r.
Konrad Mazowiecki
rozpocznij naukę
Współrządca małopolski. W 1226r sprowadza do Polski krzyżaków.
Gąsaw
rozpocznij naukę
Miejsce zjazdu książąt; Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego, Władysława Laskonogiego i Henryka Brodatego. Władców najeżdża Świętopełk, mordując Leszka Białego w 1227r.
Złotoryja
rozpocznij naukę
Miasto, lokowane przez Henryka Brodatego na prawie magdeburskim.
Legnica
rozpocznij naukę
Miejsce bitwy monarchii Henryków Śląskich z Tatarami w 1241r. Ginie Henryk Pobożny.
Mściwoj II
rozpocznij naukę
Książę gdański. Przepisał on Pomorze Wschodnie Przemysłowi II Czeskiemu.
Jakub Świnka
rozpocznij naukę
Arcybiskup. Koronował Przemysła II w Gnieźnie w 1295r.
Rogoźno
rozpocznij naukę
Miejsce morderstwa na Przemyśle II, dokonanego przez Brandenburczyków.
Starosta
rozpocznij naukę
Urząd królewski, powołany przez Wacława II Czeskiego w celu reprezentowania władcy oraz nadzorowania administracji skarbowej, policyjnej i sądów.
Jan Muskata
rozpocznij naukę
Biskup krakowski. Wraz z wójtem Albertem wszczął bunt mieszczański przeciwko Łokietkowi w 1311r.
Janisław
rozpocznij naukę
Arcybiskup, przewodniczący sądowi papieskiemu w Inowrocławiu. Nakazał zwrócenie Polsce Pomorza.
Jan Luksemburski
rozpocznij naukę
Król Czech, sprzymierzony z krzyżakami przeciw Łokietkowi. Złupił Wielkopolskę i zagarnął Kujawy w latach 1320-32r.
Rozejm "quo"
rozpocznij naukę
Rozejm zawarty z krzyżakami w 1333r, na mocy którego zachowali oni zdobyte ziemie.
Płowce
rozpocznij naukę
Miejsce wygranej bitwy z Krzyżakami z 1331r.
Zjazd w Wyszehradzie
rozpocznij naukę
Układ między Kazimierzem Wielkim i węgierskimi Andegawenami, zwarty w 1335r, wg. którego mają oni przejąć tron Polski w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego oraz uznanie zwierzchnictwa Jana Luksemburskiego nad Śląskiem.
Sąd papieski w Warszawie
rozpocznij naukę
Sąd z 1339r; nakaz zwrócenia Polsce Kujaw, Pomorza i ziemi chełmińskiej, nieuznany przez Krzyżaków.
Pokój w Kaliszu
rozpocznij naukę
Pokój polsko-krzyżacki z 1343r; Polska odzyskuje Kujawy, a Pomorze przekazuje jako "wieczystą jałmużnę".
Akademia Krakowska
rozpocznij naukę
Uczelnia założona przez Kazimierza Wielkiego w 1364r.
Statut piotrkowski i wiślicki
rozpocznij naukę
Kodyfikacja prawa w Wielkopolsce i Małopolsce, stworzona przez Kazimierza Wielkiego.
Urzędy nadworne
rozpocznij naukę
Wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego; marszałek, miecznik i stolnik.
Urzędy koronne
rozpocznij naukę
Wpr. przez K. wielkiego; kanclerz, podskarbi.
Kazik Słupski
rozpocznij naukę
Książę inowrocławski, słupski i dobrzyński, usynowiony przez Kazimierza Wielkiego.
Uczta u Wierzynka
rozpocznij naukę
Zorganizowane w 1364r spotkanie europejskich monarchów i książąt.
Jerzy Trojdenowic
rozpocznij naukę
Książę ruski. Po jego śmierci do 1366r nastąpiły walki o tron, obiecany Kazimierzowi Wielkiemu.
Pokój w Namysłowie
rozpocznij naukę
Pokój, zawarty w 1348r po nieudanej wojnie K. Wielkiego z Luksemburgami o Śląsk.
Bitwa pod Suchodołem
rozpocznij naukę
Bitwa stoczona w 1243r między wojskami małopolskimi Bolesława Wstydliwego, a rycerstwem mazowieckim Konrada I. Konrad traci Kraków.
Lestek i Siemomysł
rozpocznij naukę
Bracia Siemowita- założyciela dynastii Piastów.
Siemowit
rozpocznij naukę
Legendarny założyciel dynastii Piastów.
Zjazd w Cieni
rozpocznij naukę
Zjazd możnych krakowskich z Władysławem Laskonogim, obejmującym władzę w Krakowie. Książę zatwierdził stare prawa i przywileje Kościoła.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.