Polska po Kongresie Wiedeńskim.

 0    11 fiszek    kamilaabrodzinska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Uwłaszczenie chłopów: przez kogo, kiedy i gdzie.
rozpocznij naukę
Uwłaszczenie niepełne Napoleon- Wielkopolska -chłopi byli wolni ale nie mieli ziemi. W 1823 r w Wielkim Księstwie Poznańskim -uwłaszczenie za odszkodowaniem.
Reformy Ksawerego Druckiego-Lubeckiego.
rozpocznij naukę
-chęć wzmocnienia gospodarki -chęć przemiany gospodarki na intensywną -1825 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie -Przeprowadził reformę skarbowości. -prowadził gospodarkę oszczędnościową, poprawił ściągalność podatków. -Wojca podatkowa z Prusami -Założenie Banku Polskiego
Członkowie Rady Stanu.
rozpocznij naukę
-Zgromadzenie Ogólne *organ pomocniczy, wspierający króla, opracowywanie projektów ustaw sejmowych. -Rada Administracyjna *5 ministrów, spoczywała na nich odpowiedzialność konstytucyjna -Sejm Dwuizbowy *brak inicjatywy ustawodawczej, podejował uchwały w sprawach przedstawionych przez króla. -Senat *tylko właściciele ziemscy, cenzus majątkowy
Co spowodowało rozwój opozycji w stosunku do Cara?
rozpocznij naukę
- Łamanie konstytucji - 1819 Zawiesił wolność druku -1825 Zniesienie obrad sejmu -Mikołaj Novosilcow nadzorował syt. w PL
Na czym polegały próby unifikacji Księstwa Poznańskiego z Prusami? 1831-1840.
rozpocznij naukę
- represje dla powstańców (konfiskata majątków) -początek germanizacji urzędów i szkolnictwa -brak zgody na działalność poslkich instytucji -preferencje finansowe dla pruskich urzędników, osadników i kupców -pruskie sądownictwo
Charakterystyka Królestwa Galicji i Lodomerii
rozpocznij naukę
-zacofanie gospodarcze -bariery celne -zły stan dróg -najlepszy sytuacja na Śląsku Cieszyńskim (rozkwit) -nieliczne huty, kopalnie -administracja w rękach Czechów, Niemców -Ponownie otwarto Uni. Lwowski ale bez j. polskiego -zgermanizowanie szkolnictwa
Przyczyny powstania listopadowego + data
rozpocznij naukę
-1830 BEZPOŚ.-Łamanie konstytucji -obawa przed branką -sytuacja międzynarodowe(powstanie w belgia) -Spisek w szkole podchorążych POŚ.-zmiejszanie autonomii królestw, cenzura, brak swobód obywatelskich, brak zwoływania sejmu, zachowanie Konstantego i Nowosilcowa, Kultura romantyczna, niepodległość Grecji.
Opozycja legalna
rozpocznij naukę
-kaliszanie- Wincenty i Bonawentura Niemojowscy. liberałowie nie chcą walki zbrojnej, domagają się przestrzegania konstytucji
Opozycja Nielegalna
rozpocznij naukę
-filomaci i filareci- brak działań -wolnomularstwo narodowe -głównie żołenierze
konsekwencje powstania
rozpocznij naukę
-ograniczenie autonomii -przymusowy pobór do wojska -represje wobec kościoła grekokatolickiego -zamknięcie szkół humanistycznych -cenzura prewencyjna - wycofanie j. polskiego z oświaty -rusyfikacja
Polityczne organizacje emigracyjne - daty + programy
rozpocznij naukę
a) KOMITET NARODOWY POLSKI 1831-32 b) TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE - " Mały Manifest ", w latach 1832-1835. c) TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE, 1836-1862. d) GROMADY LUDU POLSKIEGO 1835 - 1846. e) HOTEL LAMBERT f) ZJEDNOCZENIE EMIGRACJI POLSKIEJ, w latach 1837- 1846.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.