ROZBICIE DZIELNICOWE I ZJEDNOCZENIE POLSKI.

2.5  2    18 fiszek    Antoinette
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Rozbicie dzielnicowe
rozpocznij naukę
1138-1320 r.
Zjazd w Łęczycy i złamanie zasady senioratu.
rozpocznij naukę
1180 r.
Zjazd w Gąsawie i utrwalenie rozbicia dzielnicowego.
rozpocznij naukę
1227 r.
Czeski król Wacław II podporządkowuje sobie większą część Polski i zdobył koronę. (rok)
rozpocznij naukę
1300 r.
Ukoronowanie Łokietka na pierwszego króla zjednoczonej Polski.
rozpocznij naukę
1320 r.
Pokojowe rozwiązanie konfliktu z Czechami o sukcesję na zjeździe w Wyszehradzie.
rozpocznij naukę
1335 r.
Sojusz z Czechami i kolejny zjazd w Wyszehradzie.
rozpocznij naukę
1339 r.
Rozwiązanie konfliktu z Czechami o Śląsk na mocy pokoju w Namysłowie.
rozpocznij naukę
1348 r.
Zawarcie pokoju z Krzyżakami w Kaliszu.
rozpocznij naukę
1343 r.
Przyłączenie do Polski po długoletnich walkach części Rusi Halickiej, Wołynia i Podola.
rozpocznij naukę
1340-1366 r.
Założenie Akademii Krakowskiej, pierwszego w Polsce uniwersytetu. (data i za panowania jakiego władcy)
rozpocznij naukę
1364 r., za Kazimierza Wielkiego
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski(data i kto)
rozpocznij naukę
1226 r., książę mazowiecki Konrad
Krzyżacy kończą podbój ziem pruskich.
rozpocznij naukę
1238 r.
Zakon zajmuje należące do Polski Pomorze Gdańskie.
rozpocznij naukę
1308-1309 r.
Sąd papieski w Inowrocławiu.
rozpocznij naukę
1320-1321 r.
Najazd Krzyżaków na ziemie polskie. Bitwa pod Płowcami. (daty)
rozpocznij naukę
1326-1331 r., 1331 r.
Kolejny sąd papieski, odzyskanie ziemi chełmińskiej i Pomorze Gdańskie.
rozpocznij naukę
1339 r.
Pokój wieczysty w Kaliszu.(data i kto podpisuje)
rozpocznij naukę
1343 r., Kazimierz Wielki

Rozbicie dzielnicowe w Polsce

Rozbicie dzielnicowe nie było owocnym okresem w historii Polski. Skutki nieporozumienia pomiędzy spadkobiercami Bolesława Krzywoustego były odczuwalne przez następne stulecia. Prawdopodobnie jednak, gdyby nie testament Krzywoustego i konflikt rozgrywający się wokół niego nie powstałaby Rzeczpospolita Obojga Narodów. Ciężko jest więc określić jakby dzisiaj wyglądał nasz kraj, gdyby nie podział dzielnicowy.

Rozbicie dzielnicowe - krótka historia

Rozbiciem dzielnicowym nazywany jest okres od 1138 do 1320 roku. Początkiem tego etapu w historii było podzielenie przez Bolesława III Krzywoustego kraju między swoich synów. Ówczesny król Polski chciał prawdopodobnie w ten sposób uniknąć bratobójczych bitew i konfliktów o ziemię. Niestety jednak jak pokazała historia, nie dało się tego uniknąć. Testament Krzywoustego nakazywał, aby dzielnicę senioralną posiadał najstarszy członek rodu i miał on pełnić funkcję zwierzchnika pozostałych terenów. Senior miał również reprezentować kraj na arenie międzynarodowej. Spór pomiędzy następcami tronu trwał przeszło 200 lat i zakończył się zjednoczeniem 20 stycznia 1320 roku koronacja Władysława Łokietka.

Nauka z Fiszkoteką

Fiszki to najskuteczniejszy sposób na naukę historii. W ten sposób można szybko zapamiętać wszystkie kluczowe daty, pojęcia i fakty historyczne. Z nami bez problemu zapamiętasz rozbicie dzielnicowe - przyczyny oraz zobaczysz jak wygląda rozbicie dzielnicowe - mapa. Po skończonej lekcji z pewnością na długo zapamiętasz także rozbicie dzielnicowe - skutki. Gdybyś jednak czegoś zapomniał nasz, Inteligentny System Powtórek umożliwia intuicyjne powracanie i powtarzanie materiału. Polecamy także inne nasze lekcje z historii: panowanie władców, różne daty historyczne, a także historia - Polska i świat.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.