STAROŻYTNOŚĆ; Grecja-pojęcia

 0    105 fiszek    Meridon
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Kabotaż
rozpocznij naukę
Grecka żegluga przybrzeżna
Metojkowie
rozpocznij naukę
W Atenach obcy przybysze; kupcy lub rzemieśnicy
Agora
rozpocznij naukę
Miejsce spotkań Zgromadzenia Ludowego
polis
rozpocznij naukę
miasto-państwo
Amfiktionia
rozpocznij naukę
Związek polis w celach ochrony wspólnego miejsca kultu
Symmahia
rozpocznij naukę
Związek polis o charakterze militarnym
Apoikia
rozpocznij naukę
Nowo założona kolonia
Metropolia
rozpocznij naukę
Polis zakładające kolonię
Archontowie
rozpocznij naukę
Najwyżsi urzędnicy ateńscy okresu arystokracji, wybierani na rok w liczbie 9. Wyznaczali strategów.
Areopag
rozpocznij naukę
Najwyższa rada ateńska, złożona z byłych archontów, wybierana dożywotnio. Najwyższa władza sądownicza i polityczna; sąd w sprawach o zabójstwo i kontrola nad archontami.
Drakon
rozpocznij naukę
Pierwszy prawodawca Aten, twórca kodeksu karnego.
Solon
rozpocznij naukę
Archont, przeprowadził reformę ustrojową; podział społ. na 4 klasy majątkowe, reforma miar i wag, stworzenie Rady 400 i sądu przysięgłych. Ograniczył rolę areopagu do czuwania nad moralnością i obyczajami.
Klejstenes
rozpocznij naukę
Archont, zapoczątkował demokrację ateńską; podział Attyki na 3 okręgi, wpr. demów i fyli oraz sądu skorupkowego, stw. Rady 500, reforma nazwiska.
Perykles
rozpocznij naukę
Ateński polityk i reformator; wpr. zasadę odpłatności urzędów, podział Rady 500, budowa Partenonu, prawo o obywatelstwie.
Zgromadzenie Ludowe
rozpocznij naukę
Zgromadzenie obywateli powyżej 20. roku życia, ok. 40 razy do roku, głosowanie przez podniesienie ręki.
Rada 500
rozpocznij naukę
Stworzona przez Klejstenesa i rozwinięta przez Peryklesa, podzielona na 10 wydziałów. Zwoływała Zgr. Ludowe, opracowywała wnioski.
Hoplici
rozpocznij naukę
Ciężkozbrojni piechurowie spartańscy.
Heloci
rozpocznij naukę
Pozbawiona praw ludność zależna, uprawiająca ziemię.
Periojkowie
rozpocznij naukę
Wolna ludność Sparty bez praw politycznych.
Krypteje
rozpocznij naukę
Pacyfikacje wiosek helockich, przeprowadzane przez młodych wojowników spartańskich.
Geruzja
rozpocznij naukę
28-osobowa spartańska rada starszych+dwóch królów, w wieku ponad 60 lat, wybierana dożywotnio. Kontrolowała królów i sądziła w sprawach karnych. Prawo weta wobec apelli
Apella
rozpocznij naukę
Zgromadzenie ludowe spartiatów powyżej 30-tego roku życia. Przyjmowała lub odrzucała wnioski poprzez okrzyk, bez dyskusji.
Eforowie
rozpocznij naukę
5 urzędników spartańskich, równorzędni wobec królów, wybierani na rok. Kompetencje w zakresie finansów, sądownictwa, kontroli królów i urzędników.
Satrapie
rozpocznij naukę
Perskie jednostki administracyjne, podległe satrapom.
Milet
rozpocznij naukę
Miejsce powstania Greków małoazjatyckich przeciw uciskowi perskiemu. Przyczyna wojen grecko-perskich.
Datys i Artafernes
rozpocznij naukę
Dowódcy perscy w bitwie pod Maratonem.
Maraton
rozpocznij naukę
Miejsce bitwy grecko-perskiej z 490r p.n.e. Zakończona zwycięstwem Greków, dowodzonych przez Miltiadesa.
Miltiades
rozpocznij naukę
Dowódca grecki spod Maratonu, mistrzowsko wykorzystał szyk falangi.
Termopile
rozpocznij naukę
Wąwóz, miejsce biwy grecko-perskiej z 480r p.n.e. Po zdradzie Efialtesa zakończona klęską Greków, dowodzonych przez Leonidasa.
Kserkses
rozpocznij naukę
Król perski, dowódca pod Termopilami.
Efialtes
rozpocznij naukę
Zdrajca Greków. Doprowadził do klęski Spartan pod Termopilami.
Leonidas
rozpocznij naukę
Król spartański, dowódca spod Termopil, tam poległy.
Dariusz I Wielki
rozpocznij naukę
Król perski, stłumił bunt w Babilonii, wpr. podział na satrapie.
Salamina
rozpocznij naukę
Wyspa, miejsce grecko-perskiej bitwy morskiej z 480r p.n.e. Zwycięża dowodzona przez Temistoklesa flota grecka.
Plateje
rozpocznij naukę
Miejsce ostatecznej bitwy grecko-perskiej. Grecja, dowodzona przez Peryklesa zwycięża Persję pod wodzą Mardoniusza.
Ateński Związek Morski
rozpocznij naukę
Związek greckich polis, pod wodzą Aten. Państwa członkowskie płacą składkę (faros) do skarbca na wyspie Delos.
Polilet
rozpocznij naukę
Grecki rzeźbiarz, twórca Doryforosa.
Myron
rozpocznij naukę
Grecki rzeźbiarz, twórca Dyskobola.
Fidiasz
rozpocznij naukę
Grecki rzeźbiarz, twórca posągu Ateny.
Falanga
rozpocznij naukę
Spartański szyk bojowy, stworzony z 8-16 szeregów hoplitów.
Eneasz
rozpocznij naukę
Uciekinier spod Troi, protoplasta Rzymian.
Olimpiada
rozpocznij naukę
Zawody sportowe na cześć boga Zeusa. Na ich czas zaprzestawano wojen ("święty pokój").
Lwia brama
rozpocznij naukę
Brama prowadząca do Myken, pozostałość po potędze króla Agamemnona.
Filipides
rozpocznij naukę
Posłaniec, niosący wieści o bitwie pod Maratonem do Aten. Zapoczątkował bieg maratoński.
Cheronea
rozpocznij naukę
Miejsce bitwy grecko-macedońskiej z 338r p.n.e. Zjednoczone siły Aten i Teb przegrywają z wojskami Filipa II.
Dorowie
rozpocznij naukę
Ludy greckie, parcypujące w upadku kultury mykeńskiej, zasiedlając Peloponez.
Wielka Grecja
rozpocznij naukę
Kolonie greckie na terenie Sycylii i południowej Italii.
Związek peloponeski
rozpocznij naukę
Związek miast Peloponezu pod wodzą Sparty.
Syntagma
rozpocznij naukę
Szyk bojowy, stworzony przez Filipa II na wzór greckiej falangi, skł. się z piechurów, wyposażonych w sarissy.
Filip II
rozpocznij naukę
Polityk, strateg, reformator armii macedońskiej. W młodości uprowadzony jako zakładnik do Teb. Zwycięzca w wojnie z Grekami pod Granikiem. Zabity prawdopodobnie na zlecenie żony, Olimpias.
Aleksander Wielki
rozpocznij naukę
Twórca potęgi macedońskiej. Mąż Roksany i Statejry. Zwyciężył Persów, podbił Egipt i Fenicję, zorganizował wyprawę do Indii. Zmarł w Babilonie.
Granik
rozpocznij naukę
Miejsce bitwy Macedonii przeciwko siłom ateńsko-tebańskim, zakończonej zwycięstwem Filipa II. 338r p.n.e
Issos
rozpocznij naukę
Zatoka, miejsce bitwy macedońsko-perskiej z 333r p.n.e. Aleksander Wielki zwycięża wojska Dariusza III.
Edykt w Suzie
rozpocznij naukę
324r p.n. e przez Aleksandra Wlk.; masowe śluby i powrót wygnańców.
Demostenes
rozpocznij naukę
Słynny mówca Ateński, przeciwnik hegemonii macedońskiej.
Tezeusz
rozpocznij naukę
Mityczny bohater, pogromca Minotaura, założyciel Aten.
Pizystrat
rozpocznij naukę
Tyran ateński. Popierał rozwój handlu, rzemiosła, wprowadził ulgi podatkowe dla ubogich, był mecenasem kultury.
Cyrus II Wielki
rozpocznij naukę
Władca, zjednoczył plemiona perskie w jedno państwo.
Wojna peloponeska
rozpocznij naukę
Wojna ateńsko-spartańska o hegemonię w Helladzie. Zakończona zwycięstwem Sparty.
Tales z Miletu
rozpocznij naukę
Filozof grecki, uznający wodę za pratworzywo.
Filozofia jońska
rozpocznij naukę
Filozofia przyrody, poszukująca praprzyczyny świata.
Anaksymander
rozpocznij naukę
Filozof grecki, twórca pojęcia apeironu, jako prasubstancji.
Anaksymenes
rozpocznij naukę
Filozof grecki, uznający powietrze za prasubstancję.
Heraklit z Efezu
rozpocznij naukę
Filozof grecki, zwolennik teorii o ogniu, jako prasubstancji i podstawy świata, twórca maksymy "panta rei"- "wszystko płynie".
Demokryt
rozpocznij naukę
Twórca teorii atomów, filozof grecki.
Hezjod
rozpocznij naukę
Grecki epik.
Ajschylos, Sofokles Eurypides
rozpocznij naukę
Tragicy greccy.
Herodot
rozpocznij naukę
Grecki historyk, autor "Dziejów", zawierających opis wojen grecko-perskich.
Gimnazjon
rozpocznij naukę
Kompleks greckich budynków, przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych.
Tyrania
rozpocznij naukę
Zdobyta niezgodnie z prawem władza jednostki.
Tukidydes
rozpocznij naukę
Historyk grecki z czasów wojny peloponeskiej ("Wojna peloponeska")
Eupatrydzi
rozpocznij naukę
Ateńska arystokracja rodowa, spośród której wybierano archontów. Właściciele ziemscy.
Związek Koryncki
rozpocznij naukę
Porozumienie państw greckich i Macedonii, pod dowództwem Filipa II.
Pauzaniasz
rozpocznij naukę
Wódz spartański w bitwie pod Platejami.
Dariusz III
rozpocznij naukę
Władca perki, rozgromiony pod Issos i Gaugamelą. Zamordowany przez satrapę Bessosa.
Gaugamela
rozpocznij naukę
Miejsce bitwy persko-macedońskiej z 331r p.n.e. Aleksander Wielki ostatecznie rozgramia wojska Dariusza III.
Epigoni
rozpocznij naukę
Potomkowie następców Aleksandra Wielkiego.
Ksenofont
rozpocznij naukę
Pisarz i historyk, autor "Anabazy".
Korkyra
rozpocznij naukę
Polis skłócone z Koryntem. Spór o Epidamnos doprowadził do wojny peloponeskiej.
Alkibiades
rozpocznij naukę
Strateg ateński. Proklamował walki na lądzie podczas wojen grecko-perskich. Wygnany z Aten na drodze ostracyzmu.
Filipiki
rozpocznij naukę
Mowy Demostenesa przeciwko polityce Filipa II.
Telassokracja
rozpocznij naukę
Władztwo morskie.
Arystofanes
rozpocznij naukę
Grecki komediopisarz, twórca "Ptaków".
Isegoria
rozpocznij naukę
Równość głosu.
Isonomia
rozpocznij naukę
Równość wobec prawa.
Gorgiasz
rozpocznij naukę
Filozof, twórca pluralizmu moralnego.
Politeja
rozpocznij naukę
Ustrój polityczny z rozbudowaną klasą średnia, stanowiący połączenie oligarchii i demokracji. Jego zwolennikiem był m.in. Arystoteles.
Sejsachteja
rozpocznij naukę
Umorzenie długów. Pierwszy raz przeprowadzona przez Solona.
Eklezja
rozpocznij naukę
Zgromadzenie Ludowe w Atenach.
Isokrates
rozpocznij naukę
Przeciwnik polityczny Demostenesa, zwolennik Filipa II.
Diadochowie
rozpocznij naukę
Dziedzice władzy po Aleksandrze Wielkim.
Pella
rozpocznij naukę
Stolica Macedonii
Epidamnos
rozpocznij naukę
Wspólna kolonia Korkyry i Koryntu. Po obaleniu oligarchów zwróciła się o pomoc do Korkyry, pozostającej w sojuszu z Atenami, zwracając się przeciw Koryntowi, powiązanemu ze Spartą.
Antypater
rozpocznij naukę
Diadoch, regent Macedonii po śmierci Aleksandra Wielkiego.
Ptolemeusz I Soter
rozpocznij naukę
Diadoch, po śmierci Aleksandra Wielkiego król Egiptu.
Antygon I Jednooki
rozpocznij naukę
Diadoch, po śmierci Aleksandra Wielkiego satrapa Azji Mniejszej.
Archelaos
rozpocznij naukę
Król Macedonii. Zasłynął z uwłaszczenia chłopów.
Ajgospotamoj
rozpocznij naukę
Miejsce bitwy w ostatniej fazie wojny peloponeskiej. Spartański dowódca Lizander pokonuje Ateny.
Nikias
rozpocznij naukę
Młody polityk ateński. Zaproponował tymczasowy pokój z 421r p.n. e, przerywający wojnę peloponeską.
Leuktry
rozpocznij naukę
Miejsce bitwy spartańsko-tebańskiej. Konflikt wywołany w obawie o wzrost potęgi Teb, przegrany przez Spartę w 371r p.n.e.
Perdikkas
rozpocznij naukę
Pierwszy historyczny król Macedonii, zasłynął z walk z Ilirami i Trakami.
Ezop
rozpocznij naukę
Grecki bajkopisarz.
Erechtejon
rozpocznij naukę
Świątynia wzniesiona w Atenach na cześć patronki miasta i Posejdona.
Długie Mury
rozpocznij naukę
Połączenie Aten z portem w Pireusie. Zburzone przez Spartan po wojnie peloponeskiej.
Timokracja
rozpocznij naukę
"Rządy najdzielniejszych".

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.