Dekalog: Przykazanie miłości

4.4  8    9 fiszek    emil86
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Jak brzmi przykazanie miłości?
rozpocznij naukę
Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem a bliźniego swego jak siebie samego.
Kto ustanowił przykazanie miłości?
rozpocznij naukę
Jezus Chrystus
W jakiej Ewangelii (i w którym miejscu) znajduje się przykazanie miłości?
rozpocznij naukę
w Ewangelii wg św. Mateusza (22,37-40)
Jakie są dwa wymiary przykazania miłości?
rozpocznij naukę
wertykalny (do Boga) i horyzontalny (do człowieka)
Jak jest zwane przykazanie miłości?
rozpocznij naukę
najważniejsze przykazanie
Z jakiej biblijnej księgi Chrystus przejął przykazanie miłości Boga?
rozpocznij naukę
z Księgi Powtórzonego Prawa (6,5)
Z jakiej biblijnej księgi Chrystus przejął przykazanie miłości bliźniego?
rozpocznij naukę
z Księgi Kapłańskiej (19,18)
Czym różni się nakaz miłości bliźniego z Księgi Kapłańskiej od nakazu Chrystusa?
rozpocznij naukę
Księga Kapłańska pod pojęciem "bliźni" rozumie Izraelitów, natomiast Chrystus wszystkich ludzi
Kto zapytał Chrystusa o najważniejsze przykazanie?
rozpocznij naukę
jeden z uczonych w Prawie (faryzeusz)

Przykazanie miłości — najważniejsze z przykazań Bożych

Według Ewangelii są to zestawione ze sobą dwa przykazania miłości: przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jest to wskazywane za główny motyw etyki Jezusa, dlatego też uważa się te przykazania za najważniejsze w Ewangelii. Znajdują się one w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy to Jezus został zapytany przez faryzeuszy, które przykazanie jest najważniejsze. Przykazanie miłości — modlitwa brzmi następująco: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą duszą i całym umysłem". To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie Boże. Drugie brzmi: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Zapraszamy także do innych naszych fiszek poruszających tematykę religijną: 7 darów ducha świętego oraz główne prawdy wiary.

Powtórka przykazań Bożych z Fiszkoteką

Dziesięć przykazań Bożych, nazywane także dekalogiem to zbiór podstawowych zasad i nakazów moralnych przyjętych przez chrześcijan. Zapisy biblijne mówią, że zgodnie z tradycją tekst dialogu został podyktowany Mojżeszowi przez Jezusa na górze Synaj. Tekst dialogu został wyryty na kamiennych tablicach dwukrotnie, ponieważ za pierwszym razem Mojżesz w gniewie rozbił tablicę. Oprócz dekalogu kościół katolicki przyjął także 5 przykazań kościelnych, które są zbiorem norm postępowania w życiu liturgicznym.

Nauka z Fiszkoteką

W lekcji przygotowanej przez specjalistów z Fiszkoteki poznasz odpowiedzi na takie pytania, jak: gdzie znajduje się przykazanie miłości, jakie są jego wymiary oraz wiele innych. Oprócz nauki, za pomocą fiszek możesz pobierać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, podczas podróży do szkoły, czy treningu na siłowni. Dołącz do nas i zobacz, jak skuteczny jest nasz sposób nauki!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.