Warunki dobrej spowiedzi

5  1    10 fiszek    emil86
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Co to są warunki dobrej spowiedzi?
rozpocznij naukę
są to elementy strukturalne sakramentu pokuty i pojednania, konstytuujące ten sakrament

Jak inaczej określa się warunki dobrej spowiedzi?
rozpocznij naukę
akty penitenta

Ile jest warunków dobrej spowiedzi?
rozpocznij naukę
pięć

Wymień warunki dobrej spowiedzi.
rozpocznij naukę
rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, wyznanie grzechów, zadośćuczynienie

Na czym polega rachunek sumienia?
rozpocznij naukę
istotą rachunku sumienia jest uświadomienie sobie zła i przypomnienie grzechów, które człowiek uczynił od ostatniej spowiedzi

Na czym polega żal za grzechy?
rozpocznij naukę
jest to żal z powodu dokonanych grzechów; może być "doskonały", gdy jego motywem jest miłość do Boga, lub "niedoskonały", gdy jego motywem jest strach przed karą za grzechy; żal niedoskonały jest również wystarczający aby przystąpić do spowiedzi

Na czym polega mocne postanowienie poprawy?
rozpocznij naukę
na postanowieniu niepopełniania dokonywanych grzechów w przyszłości; oprócz samej chęci należy, jeśli jest taka potrzeba, podjąć konkretne działania w celu unikania grzechów

Na czym polega wyznanie grzechów (spowiedź szczera)?
rozpocznij naukę
na wyznaniu w spowiedzi wszystkich grzechów ciężkich wraz, jeśli to możliwe, z podaniem ich liczby i okoliczności; grzechy lekkie można wyznać, lecz nie jest to obowiązkowe

Na czym polega zadośćuczynienie?
rozpocznij naukę
polega na wypełnieniu nałożonej przez spowiednika pokuty oraz wyrównaniu wyrządzonej przez grzech szkody - np. jeśli ktoś coś ukradł musi tę rzecz zwrócić

Jaka jest konsekwencja przystąpienia do spowiedzi bez spełnienia pięciu warunków?
rozpocznij naukę
spowiedź może być albo nieowocna (przy mniej ważnych warunkach), albo nawet nieważna (np. przy zatajeniu grzechu ciężkiego lub umyślnym braku żalu i postanowienia poprawy)

Przykazania dobrej spowiedzi

Pięć warunków dobre spowiedzi, niezbędnych do należytego, prawidłowego przygotowania się do tego świętego sakramentu. Po zapoznaniu się z tymi fiszkami bez problemu wymienisz warunki dobrej spowiedzi, a także to, czym charakteryzuje się każdy z nich.

Warunki sakramentu pokuty

5 przykazań dobrej spowiedzi, to nie tylko wiedza teoretyczna, którą powinniśmy poznać na lekcję religii czy przed przystąpieniem do bierzmowania. Warunki dobrej spowiedzi naprawdę pomagają w należytym przygotowaniu się do spowiedzi tak, aby była ona owocna.

Teologia z fiszkami

Należy zaznaczyć, że z fiszkami nie tylko nauczysz się wymieniać warunki dobrej spowiedzi, ale zrozumiesz jaki jest cel i znaczenie każdego z nich. Całościowe zapoznanie się z tematem pozwoli na lepsze zrozumienie sakramentu spowiedzi i pokuty.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.