7 darów Ducha Świętego

5  7    8 fiszek    emil86
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Wymień siedem darów Ducha Świętego.
rozpocznij naukę
dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar wiedzy (umiejętności), dar bojaźni Pańskiej, dar pobożności
Czym się charakteryzuje dar mądrości?
rozpocznij naukę
Jest to usposobienie umysłu skłaniające do cenienia Boga ponad wszystko
Czym się charakteryzuje dar rozumu?
rozpocznij naukę
Dar rozumu pozwala człowiekowi rozsądzać problemy w świetle wiary, znajdując właściwe rozwiązanie
Czym się charakteryzuje dar wiedzy (umiejętności)?
rozpocznij naukę
Dar ten uzdalnia człowieka do intuicyjnego rozumienia prawd wiary i zrozumienia Pisma Świętego
Czym się charakteryzuje dar rady?
rozpocznij naukę
Jest związany z cnotą roztropności; dodaje sił przy podejmowaniu decyzji w praktycznych sytuacjach życiowych
Czym się charakteryzuje dar męstwa?
rozpocznij naukę
Jest to umiejętność znoszenia trudnych doświadczeń i podejmowania odważnych decyzji
Czym się charakteryzuje dar pobożności?
rozpocznij naukę
Jest to postawa właściwego odnoszenia się do Boga, jako do miłującego Ojca
Czym się charakteryzuje dar bojaźni Bożej?
rozpocznij naukę
Jest to postawa pełna szacunku i lęku wobec majestatu Boga, która prowadzi do pełnego posłuszeństwa Jego woli

Wola ducha świętego

7 darów ducha świętego nauczysz się szybko i sprawnie z tymi fiszkami. Dodatkowa charakterystyka każdego z 7 darów pozwala na lepsze zrozumienie i poznanie każdego z nich. Nie zwlekaj więc i wykorzystaj zestaw fiszek, aby spełnić już jeden z darów ducha świętego – dar mądrości.

7 zasad

Dary ducha Świętego, które mają za zadanie „podtrzymywać życie moralne chrześcijan” dzielimy na:dar mądrości, dar rozumu, dar wiedzy (umiejętności), dar rady, dar męstwa, dar pobożności i dar bojaźni bożej.

Źródło 7 darów ducha świętego

Te zasady są znane są zarówno w katolicyzmie, jak i luteranizmie i anglikanizmie. Pierwsze opisy siedmiu darów ducha świętego znajdują się w biblii, w księdze Izajasza, który wspominał o darach ducha przyszłego Mesjasza.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.