Bierzmowanie - O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ (80-104)

 0    25 fiszek    ania7991
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Wymień 10 Przykazań Bożych.
rozpocznij naukę
Jam jest Bóg twój: 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. 3. Pamiętaj abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Kto nadał ludziom Dziesięć Przykazań Bożych?
rozpocznij naukę
Pan Bóg.
Co to jest sumienie?
rozpocznij naukę
To wewnętrzny głos, który pozwana nam odróżnić dobro od zła.
Kiedy człowiek popełnia grzech?
rozpocznij naukę
Kiedy świadomie i dobrowolnie przekracza Przykazania Boże lub Kościelne.
Czym jest grzech?
rozpocznij naukę
Grzech jest obrazą Boga, nieposłuszeństwem i krzywdą wobec Kościoła.
Na czym polega grzech ciężki?
rozpocznij naukę
Człowiek przekracza przykazanie świadomie i w rzeczy ważnej.
Na czym polega grzech lekki?
rozpocznij naukę
Człowiek przekracza przykazanie świadomie w rzeczy mniej ważnej lub ważnej lecz niezupełnie świadomie bądź dobrowolnie.
Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?
rozpocznij naukę
Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.
Jakie są źródła grzechu?
rozpocznij naukę
szatan/ nasze złe skłonności/ złe otoczenie
Wymień siedem grzechów głównych.
rozpocznij naukę
1) pycha, 2) chciwość, 3) nieczystość, 4) zazdrość, 5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6) gniew, 7) lenistwo
Co to są grzechy cudze?
rozpocznij naukę
Popełniamy je wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w popełnieniu grzechu.
Co to jest nałóg?
rozpocznij naukę
To skłonność do popełniania tych samych grzechów.
Co to jest cnota?
rozpocznij naukę
To skłonność do spełniania dobrych uczynków.
Co to są cnoty Boskie?
rozpocznij naukę
To cnoty odnoszące się do Boga - wiara, nadzieja, miłość.
Co to są cnoty obyczajowe?
rozpocznij naukę
To cnoty odnoszące się do ludzi i bliźnich.
Wymień cztery cnoty główne.
rozpocznij naukę
roztropność/ sprawiedliwość/ wstrzemięźliwość/ męstwo
Wymień uczynki miłosierne co do duszy.
rozpocznij naukę
l) grzeszących upominać, 2) nieumiejętnych pouczać 3) wątpiącym dobrze radzić, 4) strapionych pocieszać, 5) krzywdy cierpliwie znosić, 6) urazy chętnie darować, 7) modlić się za żywych i umarłych.
Wymień uczynki miłosierne co do ciała.
rozpocznij naukę
l) łaknących nakarmić. 2) pragnących napoić, 3) nagich przyodziać, 4) podróżnych w dom przyjąć, 5) więźniów pocieszać, 6) chorych nawiedzać, 7) umarłych grzebać.
Co Bóg nakazuje w I Przykazaniu?
rozpocznij naukę
l) wierzyć Panu Boga. 2) zaufać Panu Bogu, 3) miłować Pana Boga, 4) czcić Pana Boga.
Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?
rozpocznij naukę
Uznawać za prawdę, co Bóg objawił i czego naucza.
Jaka powinna być nasza wiara?
rozpocznij naukę
powszechna/ stała/ mocna/ żywa
Co to znaczy ufać Panu Bogu?
rozpocznij naukę
Spodziewać się z całą pewnością, że Bóg odpuści nam grzechy i da zbawienie.
Co to znaczy miłować Pana Boga?
rozpocznij naukę
To znaczy cenić Pana Boga ponad wszystko na świecie i chętnie spełniać Jego wolę (przez miłość bliźnich).
Co to znaczy czcić Pana Boga?
rozpocznij naukę
Całym swoim postępowaniem okazywać, że Bóg jest moim Panem.
Co to jest modlitwa?
rozpocznij naukę
To rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może być ustna, myślna, indywidualna, lituriczna.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.