Łacina dla początkujących

5  3    132 fiszki    BartekTurzanski
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wino

Poculum -i
rozpocznij naukę
kubek, kielich

Impleo -ere
rozpocznij naukę
napełniać

Periculum -i
rozpocznij naukę
niebezpieczeństwo

Evangelium -i
rozpocznij naukę
ewangelia

Magister -ri
rozpocznij naukę
nauczyciel

niewolnik, sługa

Domina -ae
rozpocznij naukę
pani

Regina -ae
rozpocznij naukę
królowa

kochać

Premium -i
rozpocznij naukę
nagroda

wieś

Opulentus -i
rozpocznij naukę
bogaty

Inimicus -i
rozpocznij naukę
nieprzyjaciel

chętnie

dar


Credo -ere
rozpocznij naukę
wierzyć

bóg

dawać

Domus -us; Casa -ae
rozpocznij naukę
dom

mężczyzna

Oppidum -i
rozpocznij naukę
miasto

oko


Haurio -ire
rozpocznij naukę
czerpać

życie

Apporto -are
rozpocznij naukę
przynosić

żyć

chłopiec

Episcopus -i
rozpocznij naukę
biskup

Mitto -ere
rozpocznij naukę
posyłać

często

droga

Sanctus -i
rozpocznij naukę
święty

Pulcher -ri
rozpocznij naukę
piękny

Canticum -i
rozpocznij naukę
pieśń

Praeceptum -i
rozpocznij naukę
rada

Habeo -ere
rozpocznij naukę
mieć

kupować

Discipulus -i
rozpocznij naukę
uczeń

czytać, zbierać

mówić


pić

posiłek


Audio -ire
rozpocznij naukę
słuchać

Venio -ire
rozpocznij naukę
przychodzić


Fortuna -ae
rozpocznij naukę
przypadek

książka

więcej

Puella -ae
rozpocznij naukę
dziewczyna

Patria -ae
rozpocznij naukę
ojczyzna

Monstro -are
rozpocznij naukę
pokazywać

nigdy

las

mur

Gloria -ae
rozpocznij naukę
chwała

Preadico -are
rozpocznij naukę
głosić


przyjaciel

dusza


Castigo -are
rozpocznij naukę
karać

dbać, leczyć

Incola -ae
rozpocznij naukę
mieszkaniec

prawda

sprawiedliwy

zwyciężony

Moneo -ere
rozpocznij naukę
napominać

Agricola -ae
rozpocznij naukę
rolnik

pole

Sapientia -ae
rozpocznij naukę
mądrość

pismo

Scriptura sacra
rozpocznij naukę
pismo święte

Adoro -are
rozpocznij naukę
uwielbiać

Audio -ire
rozpocznij naukę
słyszeć

Ecclesia -ae
rozpocznij naukę
kościół

słowo

Habito -are
rozpocznij naukę
mieszkać

Gratia -ae
rozpocznij naukę
łaska

Angelus -i
rozpocznij naukę
anioł

Dominus -i
rozpocznij naukę
pan

syn

świat

Femina -ae
rozpocznij naukę
kobieta

szczęśliwy

także

Statua -ae
rozpocznij naukę
posąg

ziemia

Clamo -are; Voco -are
rozpocznij naukę
wołać

zdobić

Narro -are
rozpocznij naukę
opowiadać

ogród

Laudo -are
rozpocznij naukę
chwalić

Templum -i
rozpocznij naukę
świątynia

Medicus -i
rozpocznij naukę
lekarz

Stella -ae
rozpocznij naukę
gwiazda

księżyc

woda

Doceo -ere
rozpocznij naukę
uczyć kogoś

Disco -ere
rozpocznij naukę
uczyć się

Canto -are
rozpocznij naukę
śpiewać

Schola -ae
rozpocznij naukę
szkoła

Populus -i
rozpocznij naukę
lud

Propero -are
rozpocznij naukę
podążać

tylko

siać

dzisiaj

Adefico -are
rozpocznij naukę
budować

Impero -are
rozpocznij naukę
rozkazywać

Impetro -are
rozpocznij naukę
uzyskać


rządzić

bardzo

Tenebrae - tenebrarum
rozpocznij naukę
ciemności

Placeo -ere
rozpocznij naukę
podobać się

Desidero -are
rozpocznij naukę
pragnąćCupio -ere
rozpocznij naukę
pragnąć

requiesco -ere
rozpocznij naukę
odpoczywać

wreszcie

Quaero -ere
rozpocznij naukę
szukać

mały

dość


Komentarze:

zbyszkoz napisał: 2013-02-16 15:48:38
pani

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.