Farmakologia - SKRÓTY RECEPTUROWE

5  1    85 fiszek    perry694
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


w równych częściach
rozpocznij naukę
aa (ana partes aequales)

Acet. (Acetum)

Acid. (Acidum)

ad (ad)

dodaj, dodać
rozpocznij naukę
add. (adde, addetur)

do opłatków
rozpocznij naukę
ad caps. amyl. (ad capsulas amylaceas)

do kapsułek żelatynowych
rozpocznij naukę
ad caps. gelat. (ad capsulas gelatinosas)

dowolnie, według uznania
rozpocznij naukę
ad lib. (ad libitum)

do rąk lekarza
rozpocznij naukę
ad m. med. (ad manus medici)

do użytku własnego
rozpocznij naukę
ad us. propr. (ad usum proprium)

do użytku zewnętrznego
rozpocznij naukę
ad us. exter. (ad usum externum)

do użytku wewnętrznego
rozpocznij naukę
ad us. inter. (ad usum internum)

do użytku weterynaryjnego
rozpocznij naukę
ad us. vet. (ad usum veterinarium)

do naczynia szklanego
rozpocznij naukę
ad vitr. (ad vitrum)

alb. (albus)

Amp. (Ampulla)

aq. (aqua)

woda destylowana
rozpocznij naukę
aq. dest. (aqua destillata)

woda dwukrotnie destylowana
rozpocznij naukę
aq. bidest. (aqua bidestillata)

woda do wstrzykiwań
rozpocznij naukę
aq. pro ini. (aqua pro iniectione)

Bacill. (Bacillus)

Bals. (Balsamum)

Bol. (Bolus)

C.! (Cito!)


Caps. (Capsula)

caust. (Causticus)

natychmiast!
rozpocznij naukę
Citis.! (Citissime!)

comp. (compositus)

conct. (Concentratus)

Cort. (Cortex)

D. (Da, Detur)

Dct. (Decoctum)

daj takich dawek
rozpocznij naukę
D.t.d. (Dentur tales doses)

rozcieńczony
rozpocznij naukę
dil. (dilutus)

Drag. (Dragetta)

podziel na równe częci
rozpocznij naukę
div. in part. aeq. (divide in partes aequales)

Empl. (Emplastrum)

expect. (expectorans)

Emuls. (Emulsio)

tuż przed użyciem
rozpocznij naukę
ex. temp. (ex tempore)

Extr. (Extractum)

f. (Fiat)

Fl. (Flos)

fluid., fid. (fluidus)

Fol. (Folium)

Fr. (Fructus)

gałka, globulka
rozpocznij naukę
Glob. (Globulus)

ziele, trawa
rozpocznij naukę
Hb., H-ba (Herba)


Inf. (Infusum)

Ini. (Iniectio)

według reguł sztuki
rozpocznij naukę
l.a. (lege artis)

opakowanie orginalne
rozpocznij naukę
Lag. orig. (lagena originalis)

Lin. (Linimentum)

Liq. (Liquor)

Zmieszaj. Daj. Oznacz.
rozpocznij naukę
M. D. S. (Misce.Da. Signa.)

zmieszaj, zrób
rozpocznij naukę
M.f. (Misce fiat)

Mixt. (Mixtura)

kapsułka opłatkowa
rozpocznij naukę
Obl. (Oblata)

Ol. (Oleum)

pro me (pro me)

Pulv. (Pulvis)

q. s. (quantum satis)

Pil. (Pilula)

praec. (praecipitatus)

Rad. (Radix)

rep., repet. (Repetatur)

Rhiz. (Rhizoma)

Sem. (Semen)

sicc. (siccum)

S. (Signa)

Sir. (Sirupus)

nazwa własna
rozpocznij naukę
S. n. (Suo nomine)

Sol. (Solutio)

Spec. (Species)

zwykły, prosty
rozpocznij naukę
spl., simp. (simplex)

wyjałowiony
rozpocznij naukę
steril. (sterilisatus)

Succ. (Succus)

Susp. (Suspensio)

Supp. (Suppositoria)

Tabl. (Tabuletta)

Tct., T-ra (Tinctura)

Ung. (Unguentum)

Ad usum proprium i inne zwroty recepturowe. Fiszki dla studentów farmacji i farmakologii

Studenci farmakologii mają przed sobą niemały trud uczenia się profesjonalnych pojęć farmakologii stosowanej. Muszą przecież oni opanować nie tylko same zakresy nazw i rekomendacji czynności aptecznych, ale i ich łacińskie nazwy. W literaturze fachowej, zwłaszcza tej nieco starszej, podaje się przecież wyłącznie łacińskie nazewnictwo. Także wielu tradycjonalistów, spośród wykładowców polskich akademii medycznych, wymaga od studentów znajomości terminów w łacinie medycznej. Z pomocą studentów farmakologii przychodzą fiszki przygotowane tak, aby przyswojenie łacińskich zwrotów recepturowych mogło być jak najmniej uciążliwe i stresujące. Lewa kolumna fiszek zawiera polski zwrot, na przykład: "do użytku własnego", prawa jego skrót, stosowany w literaturze naukowej, a niekiedy także w zapisach recepturowych i na receptach dla pacjentów, zwłaszcza w przypadku uniwersyteckich aptek szpitalnych: "ad us. propr." i jego pełne, łacińskie rozwinięcie: "ad usum proprium". Ta metoda zapisu, skrótu i pełnej łacińskiej nazwy pozwala uczyć się szybko i skutecznie, niełatwych przecież zbitek słownych, których farmaceutyczne i farmakologiczne zastosowanie jest podstawą edukacji medycznej studentów farmacji i farmakologii w Polsce.

Słownictwo laboratoryjne użyteczne w farmacji, farmakologii i aptece

Zestaw fiszek wzbogacony został także wyborem najbardziej podstawowego słownictwa laboratoryjnego, a więc słówek typu: woda, butelka, roztwór. Ich łacińskie nazwy, zanim pamięć studencka przyswoi je już na stałe, także sprawiają szereg trudności. Fiszki powstały po to, aby pomóc je przezwyciężyć i cieszyć się dalszymi etapami edukacji wraz z perfekcyjną znajomością łaciny medycznej.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.