Farmakologia - SKRÓTY RECEPTUROWE

3.5  2    85 fiszek    perry694
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
po
rozpocznij naukę
a (a)
w równych częściach
rozpocznij naukę
aa (ana partes aequales)
ocet
rozpocznij naukę
Acet. (Acetum)
kwas
rozpocznij naukę
Acid. (Acidum)
do (w)
rozpocznij naukę
ad (ad)
dodaj, dodać
rozpocznij naukę
add. (adde, addetur)
do opłatków
rozpocznij naukę
ad caps. amyl. (ad capsulas amylaceas)
do kapsułek żelatynowych
rozpocznij naukę
ad caps. gelat. (ad capsulas gelatinosas)
dowolnie, według uznania
rozpocznij naukę
ad lib. (ad libitum)
do rąk lekarza
rozpocznij naukę
ad m. med. (ad manus medici)
do użytku własnego
rozpocznij naukę
ad us. propr. (ad usum proprium)
do użytku zewnętrznego
rozpocznij naukę
ad us. exter. (ad usum externum)
do użytku wewnętrznego
rozpocznij naukę
ad us. inter. (ad usum internum)
do użytku weterynaryjnego
rozpocznij naukę
ad us. vet. (ad usum veterinarium)
do naczynia szklanego
rozpocznij naukę
ad vitr. (ad vitrum)
biały
rozpocznij naukę
alb. (albus)
ampułka
rozpocznij naukę
Amp. (Ampulla)
woda
rozpocznij naukę
aq. (aqua)
woda destylowana
rozpocznij naukę
aq. dest. (aqua destillata)
woda dwukrotnie destylowana
rozpocznij naukę
aq. bidest. (aqua bidestillata)
woda do wstrzykiwań
rozpocznij naukę
aq. pro ini. (aqua pro iniectione)
pręcik
rozpocznij naukę
Bacill. (Bacillus)
balsam
rozpocznij naukę
Bals. (Balsamum)
kęs
rozpocznij naukę
Bol. (Bolus)
prędko!
rozpocznij naukę
C.! (Cito!)
z
rozpocznij naukę
c. (cum)
kapsułka
rozpocznij naukę
Caps. (Capsula)
żrący
rozpocznij naukę
caust. (Causticus)
natychmiast!
rozpocznij naukę
Citis.! (Citissime!)
złożony
rozpocznij naukę
comp. (compositus)
stężony
rozpocznij naukę
conct. (Concentratus)
kora
rozpocznij naukę
Cort. (Cortex)
daj, wydaj
rozpocznij naukę
D. (Da, Detur)
odwar
rozpocznij naukę
Dct. (Decoctum)
daj takich dawek
rozpocznij naukę
D.t.d. (Dentur tales doses)
rozcieńczony
rozpocznij naukę
dil. (dilutus)
drażetka
rozpocznij naukę
Drag. (Dragetta)
podziel na równe częci
rozpocznij naukę
div. in part. aeq. (divide in partes aequales)
plaster
rozpocznij naukę
Empl. (Emplastrum)
wykrztuśny
rozpocznij naukę
expect. (expectorans)
zawiesina
rozpocznij naukę
Emuls. (Emulsio)
tuż przed użyciem
rozpocznij naukę
ex. temp. (ex tempore)
wyciąg
rozpocznij naukę
Extr. (Extractum)
zrób
rozpocznij naukę
f. (Fiat)
kwiat
rozpocznij naukę
Fl. (Flos)
płynny
rozpocznij naukę
fluid., fid. (fluidus)
liść
rozpocznij naukę
Fol. (Folium)
owoc
rozpocznij naukę
Fr. (Fructus)
gałka, globulka
rozpocznij naukę
Glob. (Globulus)
ziele, trawa
rozpocznij naukę
Hb., H-ba (Herba)
w
rozpocznij naukę
in (in)
napar
rozpocznij naukę
Inf. (Infusum)
zastrzyk
rozpocznij naukę
Ini. (Iniectio)
według reguł sztuki
rozpocznij naukę
l.a. (lege artis)
opakowanie orginalne
rozpocznij naukę
Lag. orig. (lagena originalis)
mazidło
rozpocznij naukę
Lin. (Linimentum)
płyn
rozpocznij naukę
Liq. (Liquor)
Zmieszaj. Daj. Oznacz.
rozpocznij naukę
M. D. S. (Misce.Da. Signa.)
zmieszaj, zrób
rozpocznij naukę
M.f. (Misce fiat)
mieszanina
rozpocznij naukę
Mixt. (Mixtura)
kapsułka opłatkowa
rozpocznij naukę
Obl. (Oblata)
olej
rozpocznij naukę
Ol. (Oleum)
dla mnie
rozpocznij naukę
pro me (pro me)
proszek
rozpocznij naukę
Pulv. (Pulvis)
ile trzeba
rozpocznij naukę
q. s. (quantum satis)
pigułka
rozpocznij naukę
Pil. (Pilula)
strącony
rozpocznij naukę
praec. (praecipitatus)
korzeń
rozpocznij naukę
Rad. (Radix)
powtórzy
rozpocznij naukę
rep., repet. (Repetatur)
kłącze
rozpocznij naukę
Rhiz. (Rhizoma)
nasienie
rozpocznij naukę
Sem. (Semen)
suchy
rozpocznij naukę
sicc. (siccum)
oznacz
rozpocznij naukę
S. (Signa)
syrop
rozpocznij naukę
Sir. (Sirupus)
nazwa własna
rozpocznij naukę
S. n. (Suo nomine)
roztwór
rozpocznij naukę
Sol. (Solutio)
ziółka
rozpocznij naukę
Spec. (Species)
zwykły, prosty
rozpocznij naukę
spl., simp. (simplex)
wyjałowiony
rozpocznij naukę
steril. (sterilisatus)
sok
rozpocznij naukę
Succ. (Succus)
zawiesina
rozpocznij naukę
Susp. (Suspensio)
czopki
rozpocznij naukę
Supp. (Suppositoria)
tabletka
rozpocznij naukę
Tabl. (Tabuletta)
nalewka
rozpocznij naukę
Tct., T-ra (Tinctura)
maść
rozpocznij naukę
Ung. (Unguentum)

Ad usum proprium i inne zwroty recepturowe. Fiszki dla studentów farmacji i farmakologii

Studenci farmakologii mają przed sobą niemały trud uczenia się profesjonalnych pojęć farmakologii stosowanej. Muszą przecież oni opanować nie tylko same zakresy nazw i rekomendacji czynności aptecznych, ale i ich łacińskie nazwy. W literaturze fachowej, zwłaszcza tej nieco starszej, podaje się przecież wyłącznie łacińskie nazewnictwo. Także wielu tradycjonalistów, spośród wykładowców polskich akademii medycznych, wymaga od studentów znajomości terminów w łacinie medycznej. Z pomocą studentów farmakologii przychodzą fiszki przygotowane tak, aby przyswojenie łacińskich zwrotów recepturowych mogło być jak najmniej uciążliwe i stresujące. Lewa kolumna fiszek zawiera polski zwrot, na przykład: "do użytku własnego", prawa jego skrót, stosowany w literaturze naukowej, a niekiedy także w zapisach recepturowych i na receptach dla pacjentów, zwłaszcza w przypadku uniwersyteckich aptek szpitalnych: "ad us. propr." i jego pełne, łacińskie rozwinięcie: "ad usum proprium". Ta metoda zapisu, skrótu i pełnej łacińskiej nazwy pozwala uczyć się szybko i skutecznie, niełatwych przecież zbitek słownych, których farmaceutyczne i farmakologiczne zastosowanie jest podstawą edukacji medycznej studentów farmacji i farmakologii w Polsce.

Słownictwo laboratoryjne użyteczne w farmacji, farmakologii i aptece

Zestaw fiszek wzbogacony został także wyborem najbardziej podstawowego słownictwa laboratoryjnego, a więc słówek typu: woda, butelka, roztwór. Ich łacińskie nazwy, zanim pamięć studencka przyswoi je już na stałe, także sprawiają szereg trudności. Fiszki powstały po to, aby pomóc je przezwyciężyć i cieszyć się dalszymi etapami edukacji wraz z perfekcyjną znajomością łaciny medycznej.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.