mięśnie kończyny dolnej przyczepy

 0    23 fiszki    ordonka622
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

mięsień smukły
rozpocznij naukę
Mięsień smukły biegnie powierzchownie po przyśrodkowej powierzchni uda. Jest mięśniem dwustawowym. Przy wyprostowanym stawie kolanowym przywodzi i zgina udo. Zgina staw kolanowy i nawraca goleń. Unerwiony przez n. zasłonowy (L2 L4)

m. półściegnisty
rozpocznij naukę
pp tylnia powierzchnia guza kulszowego pk kośc piszczelowa i poniżej guzowatości piszczeli funkcja zgina staw kolanowy i skręca podudzie do wewnątrz. W stawie biodrowym jest prostownikiem i słabym przywodzicielem. Otacza powierzchnie przyśrodkową stawu kolanowego wspólnie z m. krawieckim i smukłym tworząc tak zwana "gęsią stopę". Zgina goleń, a przy zgiętym stawie kolanowym nawraca ja. Prostuje i przywodzi udo. Unerwiony przez n. piszczelowy (L4-S2).

m. krawiecki sartorius
rozpocznij naukę
pp rozpoczyna się na kolcu biodrowym przednim górnym pk guzowatość kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. Jest mięśniem działającym na staw biodrowy i staw ko­lanowy. Zgina w stawie biodrowym i kolanowym, odwraca i odwodzi udo oraz przywodzi i nawraca goleń. Jest unerwiony przez n. udowy.

m. posladkowy mały
rozpocznij naukę
jest pokryty m. pośladkowym średnim, odwodzi i nawraca udo. Unerwiony przez n. pośladkowy górny (L4-S1 ).

m. gruszkowaty
rozpocznij naukę
przechodzi przez otwór kulszowy większy i przylega do dolnego brzegu m. pośladkowego średniego. Odwodzi i odwraca udo. Unerwiony przez nerwy ze splotu krzyżowego (L5-S5 ).

m. lędzwiowy większy(psoas major)
rozpocznij naukę
Zgina i odwraca, czyli skręca dobocznie udo. Unerwiony przez gałęzie nerwowe splotu lędźwiowego (Ll-L4), b. Mięsień biodrowy. Zgina i odwraca udo. Unerwiony jak wyżej. c. Mięsień lędźwiowy mniejszy leży powierz­chownie na m. lędźwiowym większym. Zgina odci­nek lędźwiowy kręgosłupa, napina powięź biodro­wą.

m. pośladkowy wielki
rozpocznij naukę
leży powierzchow­nie pod skórą pośladków. Jest najsilniejszym pro­stownikiem stawu biodrowego. Dolny brzeg mięśnia oddziela pośladek od tylnej powierzchni uda. Pro­stuje i odwraca udo. Unerwiony przez n. pośladkowy dolny (L5-S2 )

m. naprężacz powięzi szerokiej
rozpocznij naukę
napina powięź szeroka uda, zgina staw biodrowy, już zgięty staw kolanowy zgina dalej, a wyprostowany umacnia. Odwodzi i nawraca udo. Unerwiony przez n. pośladkowy górny (L4-S1 )

m. pośladkowy średni
rozpocznij naukę
leży powierzchow­nie, jest pokryty m. pośladkowym wielkim. Odwo­dzi udo a odwraca część tylna mięśnia oraz przy­wodzi udo (część przednia mięśnia). Unerwiony przez n. pośladkowy górny (L4-S1 )

m. prosty uda
rozpocznij naukę
pp kolec biodrowy przedni dolny, jest najdłuższą głową mięśnia czworoglowego uda, leży naj­bardziej powierzchownie z wszystkich głów, jest mięśniem dwustawowym, naj­silniejszym zginaczem stawu biodrowego, odwodzi i odwraca udo oraz prostuje kolano;

m. bliźniaczy górny
rozpocznij naukę
współdziała z m. za­słaniaczem wewnętrznym. Unerwiony przez nerwy ze splotu krzyżowego (L4-S2)

m. czworoboczny uda
rozpocznij naukę
leży na nim n. kulszowy. Jest pokryty przez m. pośladkowy wielki. Odwraca i przywodzi udo. Unerwiony przez nerwy ze splotu krzyżowego (L4-S2).

m. obszerny pośredni
rozpocznij naukę
leży pod prostym uda, przylega do kości udowej od powierzchni przedniej i bocznej, prostuje kolano;

m. stawowy kolana
rozpocznij naukę
pp biegnie od przedniej powierzchni dolnej części trzonu kości udowej pk do torebki stawowej. Funkcja poprzez napinanie torebki zapobiega wpuklaniu się jej między rzepkę a kosc udowa. jest głęboka warstwa m. obszernego pośredniego, na­pina torebkę stawową chroniąc ją przed wpukleniem między rzepkę i kość udowa

m. piszczelowy przedni
rozpocznij naukę
przebiega wzdłuż kości piszczelowej, granicząc w odcinku górnym z m. prostownikiem długim palców-, a w odcinku dolnym z m.' prostownikiem długim palucha. Mięsień prostuje, odwraca i przywodzi stopę. Unerwiony przez n. strzałkowy głęboki (L4-S1).

m. dwugłowy uda
rozpocznij naukę
posiada dwa oddzielne przyczepy. Głowa długa pp1. odchodzi od od tylnej powierzchni guza kulszowego, pp2. głowa krótka odchodzi od górnej cześci wargi bocznej kresy chropawej pk wszystkie głowy przyczepiaja się na woerzchołku głowy strzałki. Funkcja: głowa długa prostuje udo oraz słabo je przywodzi. Obydwie głowy działają na staw kolanowy silnie zginają podudzie i obracaja na zewnatrz. Unerwiony przez nn. piszczelowy i strzałkowy (L4-S2).

m. obszerny boczny
rozpocznij naukę
pp. głowa boczna odchodzi od bocznej powierzchni krętarza większego, wargi bocznej, kresy chropawej i kresy miedzykrętarzowej przylega do kości udowej na jej bocznej powierzchni, prostuje kolano

m. zasłaniacz wewnętrzny(obturator internus)
rozpocznij naukę
odwraca udo, czyli skręca dobocznie. Unerwiony przez mm. krzyżowe (S4-S2).

m. półbloniasty
rozpocznij naukę
pp odchodzi od guza kulszowego przechodzi w brzusiec którego ścięgno leży w rowku m. półscięgnistego ścięgno końcowe rozdziela się na trzy odnogi jedna przyczepia się do kłykcia pośrodkowego piszczeli, druga przechodzi w więzadło podkolanowe skośne, a trzecia w powieź goleni. Funkcja: zgina staw kolanowy i skręca podudzie do wewnątrz. W stawie biodrowym jest prostownikiem i przywodzicielem...

m. m strzałkowe(krótki, długi, trzeci)
rozpocznij naukę
strzałkowy trzeci nawraca stopę. Unerwiony przez n. strzałkowy ­głęboki (L4-S1) długi leży powierzchownie ` na bocznej powierzchni go­leni. Nawraca i odwodzi stopę. Unerwiony przez n. strzałkowy powierzchowny (L4-Sx). krótki leży pod m. strzałkowym długim. Mięsień ten na­wraca i odwodzi stopę. Jest unerwiony przez n. strzałkowy powierzchowny (L4­-S1).

m. trójgłowy łydki
rozpocznij naukę
składa się z dwóch mięśni: m. brzuchatego łydki mającego dwie głowy oraz z m. płaszczkowatego mającego jedna (trze­cia) głowę i leżącego pod m. brzuchatym łydki. Miesień brzuchaty łydki zgina stopę i odrywa od ziemi piętę. Współdziała z mięśniami zginaczami uda w zginaniu kończyny w stawie kolanowym. Unerwiony przez n. piszczelowy (L4-S2). Mięsień płaszczkowaty jest w całości pokryty m. brzucha­tym łydki, z którym współdziała w zginaniu stopy. Unerwiony jak m. brzuchaty łydki.

m. podeszwowy
rozpocznij naukę
jest mięśniem szczątkowym, współdziała z m. trójgłowym łydki. Unerwio­ny przez n. piszczelowy (L4-Si)

m. piszczelowy tylny
rozpocznij naukę
leży miedzy mm. zginaczami długim palucha a długim palców. Mięsień zgina stopę, odwraca ja i przywodzi. Unerwio­ny przez n. piszczelowy (L5 S2).

Anatomia już niestraszna - fiszki do nauki mięśni kończyny dolnej

Wiedza z podstaw anatomii dotyczy coraz szerszy grupy osób. Kiedyś anatomii uczyli się wyłącznie studenci kierunków medycznych, dziś poznajemy ją nawet na kursach radzenia sobie ze stresem, nie wspominając o dobrych szkołach jogi. Fiszki do nauki mięśni kończyn dolnych przychodzą nam z pomocą i wspierają nasz proces edukacji ustawicznej w tym zakresie. Dzięki fiszkom zbudowanym w klasycznym układzie kolumnowej: pełnej, poprawnej nazwy mięśnia, jego definicji, opisu funkcjonalnego, a nawet rysunku, nauka anatomii staje się naprawdę łatwa, przyjemna i skuteczna.

Jak się uczyć z fiszkami anatomicznymi? Czytać, patrzeć i powtarzać!

Praca z fiszkami anatomicznymi, nawet dla osoby, która nigdy wcześniej nie uczyła się anatomii w żadnej formie wymaga tylko czasu i koncentracji uwagi. Reszta stanie się sama, bo fiszki poprowadzą nas od zadziwienia pięknem i złożonością tych części naszego ciała do pełnej, profesjonalnej wiedzy anatomicznej. W lewej kolumnie znajdziemy poprawną nazwę mięśnia. Po prawej pojawia się już jej opis. Opis uwzględnia położenia mięśnia, jego stosunek do innych grup mięśniowych, związek z innymi układami funkcjonalnymi ciała i - co najważniejsze - przejrzysty rysunek poglądowy. Wystarczy solidnie przeczytać i przejrzeć taki materiał edukacyjny, aby umysł przyswoił podstawy anatomii w minimalnym czasie. Kiedyś nauka anatomii wszystkim kojarzyła się ze stresem i uciążliwością wielokrotnych powtórzeń. Dziś fiszki pozwolą nam przyswoić układ mięśniowo-ruchowy w najużyteczniejszej formie.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.