anatomia; kości czaszki - nazwy łacińskie

5  1    57 fiszek    kkarwacka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
CZASZKA
rozpocznij naukę
CRANIUM
CIEMIĄCZKA
rozpocznij naukę
FONTICULUS
KOŚĆ CZOŁOWA
rozpocznij naukę
OS FRONTALE
KOLEC NOSOWY
rozpocznij naukę
SPINA NASALIS
GŁADZIZNA
rozpocznij naukę
GLABELLA
KRESA SKRONIOWA
rozpocznij naukę
LINEA TEMPORALIS
OTWÓR ŚLEPY
rozpocznij naukę
FORAMEN CECUM
KOŚĆ SITOWA
rozpocznij naukę
OS ETHMOIDALE
GRZEBIEŃ KOGUCI
rozpocznij naukę
CRISTA GALLI
KOŚĆ KLINOWA
rozpocznij naukę
OS SPHENOIDALE
SIODŁO TURECKIE
rozpocznij naukę
SELLA TURCICA
DÓŁ PRZYSADKI MÓZGOWEJ
rozpocznij naukę
FOSSA HYPOPSICALIS
GRZBIET SIODŁA
rozpocznij naukę
DORSUM SELLAE
OTWÓR OKRĄGŁY
rozpocznij naukę
FORAMEN ROTUNDUM
OTWÓR OWALNY
rozpocznij naukę
FORAMEN OVALE
OTWÓR KOLCOWY
rozpocznij naukę
FORAMEN SPINOSUM
KANAŁ WZROKOWY
rozpocznij naukę
CANALIS OPTICUS
RĄBEK KLINOWY
rozpocznij naukę
LIMBUS SPHENOIDALIS
OTWÓR WIELKI
rozpocznij naukę
FORAMEN MAGNUM
STOK BLUMENBACHA
rozpocznij naukę
CLIVUS
KANAŁ NERWU PODJĘZYKOWEGO
rozpocznij naukę
CANALIS HYPOGLOSSI
GUZEK STAWOWY
rozpocznij naukę
TUBERCULUM ARTICULARE
DÓŁ ŻUCHWOWY
rozpocznij naukę
FOSSA MANDIBULARIS
DOŁEK STAWOWY
rozpocznij naukę
FOVEA ARTICULARIS
WYROSTEK RYLCOWATY
rozpocznij naukę
PROCESSUS STYLOIDEUS
OTWÓR RYLCOWO-SUTKOWY
rozpocznij naukę
FORAMEN STYLOMASTOIDEUS
KOŚĆ PODNIEBIENNA
rozpocznij naukę
OS PALATINUM
KOŚĆ JARZMOWA
rozpocznij naukę
OS ZYGOMATICUM
KOŚĆ GNYKOWA
rozpocznij naukę
OS HYOIDEUM
SZCZĘKA
rozpocznij naukę
MAXILLA
ZATOKA SZCZĘKOWA
rozpocznij naukę
SINUS MAXILLARIS
OTWÓR PODOCZODOŁOWY
rozpocznij naukę
FORAMEN INFRAORBITALE
DÓŁ NADKŁOWY
rozpocznij naukę
FOSSA CANINA
GRZEBIEŃ JARZMOWOZĘBODOŁOWY
rozpocznij naukę
CRISTA ZYGOMATICOALVEOLARIS
GUZ SZCZĘKI
rozpocznij naukę
TUBER MAXILLE
ŁUK ZĘBODOŁOWY
rozpocznij naukę
ARCUS ALVEOLARIS
PRZEGRODY MIĘDZYZĘBODOŁOWE
rozpocznij naukę
SEPTA INTERALVEOLARIA
PRZEGRODY MIĘDZYKORZENIOWE
rozpocznij naukę
SEPTA INTERADICULARIA
ŁĘKI ZĘBODOŁOWE
rozpocznij naukę
JUGA ALVEOLARIA
SZEW POŚRODKOWY PODNIEBIENIA
rozpocznij naukę
SUTURA PALATINA MEDIANA
OTWÓR PRZYSIECZNY
rozpocznij naukę
FORAMEN INCISIVUM
KĄT ŻUCHWY
rozpocznij naukę
ANGULUS MANDIBULAE
CZĘŚĆ ZĘBODOŁOWA
rozpocznij naukę
PARS ALVEOLARIS
ZĘBODOŁY
rozpocznij naukę
ALVEOLIDENTALES
OTWÓR BRÓDKOWY
rozpocznij naukę
FORAMEN MENTALE
DOŁEK DWUBRZUŚCOWY
rozpocznij naukę
FOSSA (!) DIGASTRICA
KRESA ŻUCHWOWO-GNYKOWA
rozpocznij naukę
LINEA MYLOHYOIDEA (!)
DOŁEK PODJĘZYKOWY
rozpocznij naukę
FOVEA SUBLIGUALIS
DOŁEK PODŻUCHWOWY
rozpocznij naukę
FOVEA SUBMANDIBULARIS
GUZOWATOŚĆ ŻWACZOWA
rozpocznij naukę
TUBEROSITAS MASSETERICA
GUZOWATOŚĆ SKRZYDŁOWA
rozpocznij naukę
TUBEROSITAS PTERYGOIDEA
OTWÓR ŻUCHWOWY
rozpocznij naukę
FORAMEN MANDIBULAE
KANAŁ ŻUCHWY
rozpocznij naukę
CANALIS MANDIBULAE
JĘZYCZEK ŻUCHWY
rozpocznij naukę
LINGUA MANDIBULAE
WYROSTEK DZIOBIASTY=MIĘŚNIOWY=SKRONIOWY=PRZEDNI
rozpocznij naukę
PROCESSUS CORONOIDEUS
WYROSTEK KŁYKCIOWY=STAWOWY=TYLNY
rozpocznij naukę
PROCESSUS CONDYLARIS
DOŁEK SKRZYDŁOWY
rozpocznij naukę
FOVEA PTERYGOIDEA

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.