anatomia; kości czaszki

5  1    174 fiszki    kkarwacka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Wymień ściany czaszki.
rozpocznij naukę
sklepienie czaszki, podstawa czaszki, dwie części boczne, część przednia, część tylna

Na jakim podłożu powstają kości sklepienia i ścian bocznych?
rozpocznij naukę
na podłożu błoniastym (łącznotkankowym)

Na jakim podłożu powstają kości podstawy czaszki?
rozpocznij naukę
na podłożu chrzęstnym

Na jakim podłożu powstają kości twarzoczaszki?
rozpocznij naukę
na podłożu mieszanym

Co to jest ciemiączko?
rozpocznij naukę
poszerzone połączenie błoniaste w miejscach połączeń kątów kości ciemieniowej z innymi kośćmi u noworodka

Rodzaje ciemiączek. Które są parzyste, a które nieparzyste?
rozpocznij naukę
parzyste: siatkowe tylnoboczne, klinowe przednioboczne nieparzyste: przednie czołowe, tylne potyliczne

Kości których ścian czaszki powstają na podłożu błoniastym?
rozpocznij naukę
kości sklepienia i ścian bocznych

Kości których ścian czaszki powstają na podłożu chrzęstnym?
rozpocznij naukę
kości podstawy

Kości których ścian czaszki powstają na podłożu mieszanym?
rozpocznij naukę
kości twarzoczaszki

Jaki punkt odpowiada ciemiączku przedniemu czołowemu?
rozpocznij naukę
punkt bregma

Jaki punkt odpowiada ciemiączku tylnemu potylicznemu?
rozpocznij naukę
punkt lambda

Jaki punkt odpowiada ciemiączku siatkowemu tylnobocznemu?
rozpocznij naukę
punkt asterion

Jaki punkt odpowiada ciemiączku klinowemu przedniobocznemu?
rozpocznij naukę
punkt pterion

Lokalizacja ciemiączka czołowego.
rozpocznij naukę
na skrzyżowaniu szwów: strzałkowego, czołowego, wieńcowego; sąsiaduje z dwoma kośćmi czołowymi i dwoma kośćmi ciemieniowymi

Lokalizacja ciemiączka potylicznego.
rozpocznij naukę
w miejscu styku szwu strzałkowego i węgłowego; sąsiaduje z dwoma kośćmi ciemieniowymi i kością potyliczną

Lokalizacja ciemiączka siatkowego.
rozpocznij naukę
w miejscu styku kości: ciemieniowej, potylicznej, skroniowej

Lokalizacja ciemiączka klinowego.
rozpocznij naukę
w miejscu styku skrzydła większego kości klinowej z kością ciemieniową, czołową i skroniową

Kształt ciemiączka czołowego.
rozpocznij naukę
kształt latawca

Kształt ciemiączka potylicznego.
rozpocznij naukę
kształt trójkątny

Kształt ciemiączka siatkowego.
rozpocznij naukę
kształt nieregularny

Kształt ciemiączka klinowego.
rozpocznij naukę
kształt podłużny

Do kiedy zarasta ciemiączko czołowe?
rozpocznij naukę
Do 24 m.ż.

Do kiedy zarasta ciemiączko potyliczne?
rozpocznij naukę
Do 12 m.ż.

Do kiedy zarasta ciemiączko siatkowe?
rozpocznij naukę
Do 12 m.ż.

Do kiedy zarasta ciemiączko klinowe?
rozpocznij naukę
Do 12 m.ż.

Które ciemiączko zbudowane jest z chrząstki szklistej?
rozpocznij naukę
siatkowe tylnoboczne

Jakie są główne grupy połączeń kości czaszki?
rozpocznij naukę
kościozrosty (szwy), chrząstkozrosty, stawy, więzozrosty

Wymień szwy czaszki. Gdzie występują?
rozpocznij naukę
zębate (piłowate) - kości sklepienia czaszki płaskie - kości podstawy czaszki i twarzoczaszki łuskowy - cz. łuskowa kości skroniowej z kością ciemieniową

Wymień chrząstkozrosty czaszki.
rozpocznij naukę
skalisto-potyliczny, śródpotyliczny, klinowo-potyliczny, klinowo-skalisty

Wymień stawy czaszki.
rozpocznij naukę
stawy skroniowo-żuchwowe, stawy pomiędzy kosteczkami słuchowymi

Gdzie występują więzozrosty? Co jest elementem łączącym?
rozpocznij naukę
w zębodole; elementem łączącym tkanka łączna

Na jakie główne grupy dzielą się kości czaszki?
rozpocznij naukę
kości mózgoczaszki i kości twarzoczaszki (trzewioczaszki)

Co charakteryzuje kości mózgoczaszki?
rozpocznij naukę
na niewielkim odcinku mają połączenie z mózgowiem

Wymień parzyste kości mózgoczaszki.
rozpocznij naukę
kość ciemieniowa, kość skroniowa

Wymień nieparzyste kości mózgoczaszki.
rozpocznij naukę
kość czołowa, kość sitowa, kość klinowa, kość potyliczna

Wymień parzyste kości twarzoczaszki.
rozpocznij naukę
szczęka, kość podniebienna, kość jarzmowa, kość nosowa, kość łzowa, małżowina nosowa dolna

Wymień nieparzyste kości twarzoczaszki.
rozpocznij naukę
żuchwa, lemiesz, kość gnykowa

Wymień główne części kości czołowej.
rozpocznij naukę
łuska czołowa, dwie części oczodołowe, część nosowa

Wymień główne elementy kości czołowej.
rozpocznij naukę
kolec nosowy, dwa guzy czołowe, dwa łuki brwiowe, gładzizna, dwa brzegi nadoczodołowe, kresa skroniowa, otwór ślepy

W jakiej części kości czołowej znajduje się zatoka czołowa?
rozpocznij naukę
W łusce czołowej

Jaką pojemność ma zatoka czołowa?
rozpocznij naukę
5-20cm3

Wymień główne części kości sitowej.
rozpocznij naukę
blaszka pozioma (sitowa), blaszka pionowa, dwa błędniki sitowe

Wymień główne elementy kości sitowej.
rozpocznij naukę
wyrostek oczodołowy (haczykowaty), grzebień koguci, blaszka oczodołowa (papierowata), małżowina nosowa górna, małżowina nosowa środkowa, zachyłek klinowo-sitowy, przewód nosowy górny, przewód nosowy środkowy, otwory sitowe

W jakiej części/w jakim elemencie kości sitowej znajduje się zatoka oboczna nosa?
rozpocznij naukę
w błędniku sitowym/w komórkach sitowych

Jaka jest objętość zatok obocznych nosa?
rozpocznij naukę
po 10cm3 każda

Wymień główne części kości klinowej.
rozpocznij naukę
trzon, dwa skrzydła większe, dwa skrzydła mniejsze, dwa wyrostki skrzydłowate

Wymień główne elementy kości klinowej.
rozpocznij naukę
siodło tureckie, dół przysadki mózgowej, grzbiet siodła, kolec kości klinowej, otwór okrągły, otwór owalny, otwór kolcowy, grzebień podskroniowy, kanał wzrokowy, rowek skrzyżowania nerwów wzrokowych, rąbek klinowy, blaszka przyśrodkowa, blaszka boczna, dół skrzydłowy

Wymień elementy trzonu kości klinowej.
rozpocznij naukę
siodło tureckie, dół przysadki mózgowej, grzbiet siodła

Wymień elementy skrzydła większego kości klinowej.
rozpocznij naukę
kolec kości klinowej, otwór okrągły, otwór owalny, otwór kolcowy, grzebień podskroniowy

Wymień elementy skrzydła mniejszego kości klinowej.
rozpocznij naukę
kanał wzrokowy, rąbek skrzyżowania nerwów wzrokowych, rąbek klinowy

Wymień elementy wyrostka skrzydłowatego kości klinowej.
rozpocznij naukę
blaszka przyśrodkowa, blaszka boczna, dół skrzydłowy

Wymień powierzchnie zewnętrzne skrzydła większego kości klinowej.
rozpocznij naukę
część oczodołowa, część szczękowa, część skroniowa, część podskroniowa

W jakiej części kości klinowej znajduje się zatoka klinowa?
rozpocznij naukę
w trzonie

Jaką pojemność ma zatoka klinowa?
rozpocznij naukę
5-6cm3

Wymień główne części kości potylicznej.
rozpocznij naukę
łuska potyliczna, dwie części boczne, część podstawna

Co ograniczają części kości potylicznej?
rozpocznij naukę
otwór wielki

Co przebiega przez otwór wielki?
rozpocznij naukę
rdzeń przedłużony przechodzący w rdzeń kręgowy, opony otaczające rdzeń, tętnice kręgowe, gałęzie oponowe tętnic kręgowych, tętnice rdzeniowe: dwie tylne i jedna przednia, splot żylny podstawny, korzenie rdzeniowe nerwów dodatkowych [XI]

Wymień elementy kości potylicznej.
rozpocznij naukę
otwór wielki, stok Blumenbacha, kłykieć potyliczny, kanał kłykciowy, kanał nerwu podjęzykowego, guzowatość potyliczna zewnętrzna, guzowatość potyliczna wewnętrzna, wyniosłość kłykciowa

Co to jest wyniosłość kłykciowa?
rozpocznij naukę
spływ wszystkich zatok

Wymień brzegi kości ciemieniowej.
rozpocznij naukę
górny (strzałkowy), przedni (czołowy), dolny (łuskowy), tylny (potyliczny)

Wymień kąty kości ciemieniowej.
rozpocznij naukę
czołowy (między brzegiem czołowym a strzałkowym), klinowy (między brzegiem czołowym a łuskowym), sutkowy (między brzegiem łuskowym a potylicznym), potyliczny (między brzegiem potylicznym a strzałkowym)

Wymień główne części kości skroniowej.
rozpocznij naukę
część łuskowa (łuska kości skroniowej), część sutkowa, część bębenkowa, część skalista (piramida kości skroniowej)

Wymień główne elementy kości skroniowej.
rozpocznij naukę
wyrostek jarzmowy, guzek stawowy, dół żuchwowy, dołek stawowy, szczelina skalisto-bębenkowa, wyrostek sutkowy, wcięcie sutkowe, otwór sutkowy, przewód słuchowy zewnętrzny, podstawa piramidy, szczyt piramidy, powierzchnia przednia piramidy, powierzchnia tylna piramidy, powierzchnia dolna piramidy, brzeg górny piramidy, brzeg przedni piramidy, brzeg tylny piramidy, jama bębenkowa, część kostna trąbki słuchowej, ucho wewnętrzne, kanał nerwu twarzowego [VII] oraz liczne kanały i przewody z nim związ

Wymień elementy części łuskowej kości skroniowej.
rozpocznij naukę
wyrostek jarzmowy, guzek stawowy, dół żuchwowy, dołek stawowy, szczelina skalisto-bębenkowa

Wymień elementy części sutkowej kości skroniowej.
rozpocznij naukę
wyrostek sutkowy, wcięcie sutkowe, otwór sutkowy

W jakiej części/w jakim elemencie kości skroniowej znajduje się jama sutkowa?
rozpocznij naukę
w części sutkowej/w wyrostku sutkowym

Wymień elementy części bębenkowej kości skroniowej.
rozpocznij naukę
przewód słuchowy zewnętrzny

Wymień elementy piramidy kości skroniowej.
rozpocznij naukę
podstawa, szczyt, trzy powierzchnie (przednia, tylna, dolna), trzy brzegi (górny, przedni, tylny), jama bębenkowa, część kostna trąbki słuchowej, ucho wewnętrzne, kanał nerwu twarzowego [VII] oraz liczne kanały i przewody z nim związane

Wymień elementy części skalistej kości skroniowej.
rozpocznij naukę
piramida, wyrostek rylcowaty, otwór rylcowo-sutkowy

Z czym zrośnięta jest podstawa piramidy kości klinowej?
rozpocznij naukę
z powierzchnią wewnętrzną części łuskowej i części sutkowej

Jaki kształt ma piramida kości skroniowej?
rozpocznij naukę
trójściennego ostrosłupa

Pod jakim kątem ustawiona jest oś długa w stosunku do płaszczyzny strzałkowej?
rozpocznij naukę
45 stopni

Wymień główne elementy kości podniebiennej.
rozpocznij naukę
blaszka pionowa, blaszka pozioma, wyrostek oczodołowy, wyrostek klinowy, wyrostek stożkowaty

Wymień główne elementy kości jarzmowej.
rozpocznij naukę
trzon, wyrostek czołowy, wyrostek skroniowy

Wymień główne elementy kości gnykowej.
rozpocznij naukę
trzon, dwa rogi większe, dwa rogi mniejsze

Która z kości czaszki jako jedyna nie ma kostnego połączenia z pozostałymi kośćmi?
rozpocznij naukę
kość gnykowa

Wymień części szczęki.
rozpocznij naukę
trzon, wyrostek zębodołowy, wyrostek podniebienny, wyrostek czołowy, wyrostek jarzmowy

Która z części szczęki zawiera zatokę szczękową?
rozpocznij naukę
trzon

Do czego uchodzi zatoka szczękowa?
rozpocznij naukę
do przewodu nosowego środkowego

Gdzie otwarta jest zatoka szczękowa? Jak to miejsce się nazywa?
rozpocznij naukę
na przyśrodkowej powierzchni trzonu szczęki; rozwór szczękowy

Jaki kształt ma zatoka szczękowa?
rozpocznij naukę
trójściennej piramidy

W którą stronę zwrócona jest podstawa zatoki szczękowej a w którą szczyt?
rozpocznij naukę
podstawa w stronę bocznej ściany jamy nosowej, szczyt w kierunku wyrostka jarzmowego szczęki

W którym miesiącu życia płodowego powstaje zatoka szczękowa?
rozpocznij naukę
w piątym

Jaką ostateczną pojemność osiąga zatoka szczękowa? Kiedy?
rozpocznij naukę
ok. 24cm3, po osiągnięciu stałego uzębienia

Jaki kształt przyjmuje początkowo zatoka szczękowa i kiedy następuje jej pełny rozwój?
rozpocznij naukę
początkowo płytka rynienka na powierzchni nosowej kości, pełny rozwój po uzyskaniu uzębienia stałego w 4 m.ż. płodowego

Kiedy powstaje szczęka, jako jaki typ kości i z jakich części?
rozpocznij naukę
w 6 tyg. życia płodowego; jako kość okładzinowa, z części przyśrodkowej i bocznej

Kiedy i z czego powstaje żuchwa?
rozpocznij naukę
w 6-7 tyg. życia płodowego, z punktów kostnienia (jeden na połowę kości); większa część na bocznej stronie chrząstki brzusznej pierwszego łuku skrzelowego

Wymień zachyłki zatoki szczękowej.
rozpocznij naukę
zębodołowy, wyrostka oczodołowego, jarzmowy, podoczodołowy, podniebienny

Wymień elementy szczęki.
rozpocznij naukę
otwór podoczodołowy, dół nadkłowy, wcięcie nosowe, otwór gruszkowaty, kolec nosowy przedni, grzebień jarzmowozębodołowy, guz szczęki, otwory zębodołowe, rowek podoczodołowy, rozwór szczękowy, bruzda łzowa, grzebień małżowinowy, łuk zębodołowy, 8 zębodołów, przegrody międzyzębodołowe, przegrody międzykorzeniowe, łęki zębodołowe, szew pośrodkowy, otwór przysieczny, grzebień łzowy przedni

Wymień elementy trzonu szczęki.
rozpocznij naukę
otwór podoczodołowy, dół nadkłowy, wcięcie nosowe, otwór gruszkowaty, kolec nosowy przedni, grzebień jarzmowozębodołowy, guz szczęki, otwory zębodołowe, rowek podoczodołowy, rozwór szczękowy, bruzda łzowa, grzebień małżowinowy

Wymień elementy wyrostka zębodołowego szczęki.
rozpocznij naukę
łuk zębodołowy, 8 zębodołów, przegrody międzyzębodołowe, przegrody międzykorzeniowe, łęki zębodołowe

Wymień elementy wyrostka podniebiennego szczęki.
rozpocznij naukę
szew pośrodkowy, otwór przysieczny

Wymień elementy wyrostka czołowego szczęki.
rozpocznij naukę
grzebień łzowy przedni

Wymień części żuchwy.
rozpocznij naukę
trzon, dwie gałęzie

Wymień elementy żuchwy.
rozpocznij naukę
część zębodołowa, 16 zębodołów, przegrody międzyzębowe, przegrody międzykorzeniowe, guzowatość bródkowa, otwór bródkowy, dołek dwubrzuścowy, kresa żuchwowo-gnykowa, rowek żuchwowo-gnykowy, dołek podjęzykowy, dołek podżuchwowy, guzowatość żwaczowa, guzowatość skrzydłowa, otwór żuchwowy, kanał żuchwy, języczek żuchwy, wyrostek dziobiasty (mięśniowy, skroniowy, przedni), wyrostek kłykciowy (stawowy, tylny), wcięcie żuchwy, głowa żuchwy, szyjka żuchwy, dołek skrzydłowy

Która kość ma kolec nosowy?
rozpocznij naukę
czołowa

Która kość ma wyrostek oczodołowy (haczykowaty)?
rozpocznij naukę
sitowa

Która kość ma siodło tureckie?
rozpocznij naukę
klinowa

Która kość ma otwór wielki?
rozpocznij naukę
potyliczna

Która kość ma blaszkę pionową?
rozpocznij naukę
podniebienna, sitowa

Która kość ma trzon?
rozpocznij naukę
jarzmowa, gnykowa, szczęka, żuchwa, klinowa

Która kość ma wyrostek zębodołowy?
rozpocznij naukę
szczęka

Która kość ma guzowatość bródkową?
rozpocznij naukę
żuchwa

Która kość ma wyrostek podniebienny?
rozpocznij naukę
szczęka

Która kość ma wyrostek czołowy?
rozpocznij naukę
szczęka, jarzmowa

Która kość ma wyrostek jarzmowy?
rozpocznij naukę
szczęka, skroniowa

Która kość ma wyrostek stawowy (kłykciowy, tylny)?
rozpocznij naukę
żuchwa

Która kość ma wyrostek skroniowy?
rozpocznij naukę
jarzmowa, żuchwa [dziobiasty, mięśniowy, przedni]

Która kość ma blaszkę poziomą?
rozpocznij naukę
podniebienna, sitowa [sitową]

Która kość ma wyrostek oczodołowy?
rozpocznij naukę
podniebienna, sitowa [haczykowaty]

Która kość ma guzek stawowy?
rozpocznij naukę
skroniowa

Która kość ma otwór podoczodołowy?
rozpocznij naukę
szczęka

Która kość ma wyrostek klinowy?
rozpocznij naukę
podniebienna

Która kość ma dół nadkłowy?
rozpocznij naukę
szczęka

Która kość ma dół żuchwowy?
rozpocznij naukę
skroniowa

Która kość ma otwór bródkowy?
rozpocznij naukę
żuchwa

Która kość ma wyrostek stożkowaty?
rozpocznij naukę
podniebienna

Która kość ma dołek stawowy?
rozpocznij naukę
skroniowa

Która kość ma stok Blumenbacha?
rozpocznij naukę
potyliczna

Która kość ma dół przysadki mózgowej?
rozpocznij naukę
klinowa

Która kość ma grzbiet siodła?
rozpocznij naukę
klinowa

Która kość ma grzebień koguci?
rozpocznij naukę
sitowa

Która kość ma szczelinę skalisto-bębenkową?
rozpocznij naukę
skroniowa

Która kość ma wcięcie nosowe?
rozpocznij naukę
szczęka

Która kość ma otwór gruszkowaty?
rozpocznij naukę
szczęka

Która kość ma dołek dwubrzuścowy?
rozpocznij naukę
żuchwa

Która kość ma kolec nosowy przedni?
rozpocznij naukę
szczęka

Która kość ma wyrostek sutkowy?
rozpocznij naukę
skroniowa

Która kość ma kłykieć potyliczny?
rozpocznij naukę
potyliczna

Która kość ma kolec kości ...?
rozpocznij naukę
klinowa

Która kość ma blaszkę oczodołową (papierowatą)?
rozpocznij naukę
sitowa

Która kość ma otwór okrągły?
rozpocznij naukę
klinowa

Która kość ma wcięcie sutkowe?
rozpocznij naukę
skroniowa

Która kość ma kresę żuchwowo-gnykową?
rozpocznij naukę
żuchwa

Która kość ma rowek żuchwowo-gnykowy?
rozpocznij naukę
żuchwa

Która kość ma małżowinę nosową górną?
rozpocznij naukę
sitowa

Która kość ma gładziznę?
rozpocznij naukę
czołowa

Która kość ma kresę skroniową?
rozpocznij naukę
czołowa

Która kość ma otwór owalny?
rozpocznij naukę
klinowa

Która kość ma kanał kłykciowy?
rozpocznij naukę
potyliczna

Która kość ma otwór ślepy?
rozpocznij naukę
czołowa

Która kość ma małżowinę nosową środkową?
rozpocznij naukę
sitowa

Która kość ma otwór sutkowy?
rozpocznij naukę
skroniowa

Która kość ma grzebień jarzmowozębodołowy?
rozpocznij naukę
szczęka

Która kość ma przewód słuchowy zewnętrzny?
rozpocznij naukę
skroniowa

Która kość ma kanał nerwu podjęzykowego?
rozpocznij naukę
potyliczna

Która kość ma otwór kolcowy?
rozpocznij naukę
klinowa

Która kość ma jamę bębenkową?
rozpocznij naukę
skroniowa

Która kość ma dołek podjęzykowy?
rozpocznij naukę
żuchwa

Która kość ma rowek podoczodołowy?
rozpocznij naukę
szczęka

Która kość ma dołek podżuchwowy?
rozpocznij naukę
żuchwa

Która kość ma kanał nerwu twarzowego?
rozpocznij naukę
skroniowa

Która kość ma grzebień podskroniowy?
rozpocznij naukę
klinowa

Która kość ma przewód nosowy górny i środkowy?
rozpocznij naukę
sitowa

Która kość ma wyrostek rylcowaty?
rozpocznij naukę
skroniowa

Która kość ma guzowatość skrzydłową?
rozpocznij naukę
żuchwa

Która kość ma bruzdę łzową?
rozpocznij naukę
szczęka

Która kość ma grzebień małżowinowy?
rozpocznij naukę
szczęka

Która kość ma guzowatość żwaczową?
rozpocznij naukę
żuchwa

Która kość ma otwór rylcowo-sutkowy?
rozpocznij naukę
skroniowa

Która kość ma kanał wzrokowy?
rozpocznij naukę
klinowa

Która kość ma wyrostek dziobiasty (mięśniowy, skroniowy, przedni)?
rozpocznij naukę
żuchwa

Która kość ma szew pośrodkowy?
rozpocznij naukę
szczęka

Która kość ma wyrostek kłykciowy (stawowy, tylny)?
rozpocznij naukę
żuchwa

Która kość ma otwór przysieczny?
rozpocznij naukę
szczęka

Która kość ma rowek skrzyżowania nerwów wzrokowych?
rozpocznij naukę
klinowa

Która kość ma dołek skrzydłowy?
rozpocznij naukę
żuchwa

Która kość ma dół skrzydłowy?
rozpocznij naukę
klinowa

Która kość ma blaszkę przyśrodkową?
rozpocznij naukę
klinowa

Która kość ma łuskę?
rozpocznij naukę
czołowa, potyliczna, skroniowa

Która kość ma blaszkę boczną?
rozpocznij naukę
klinowa

Która kość ma otwory sitowe?
rozpocznij naukę
sitowa

Która z zatok nie należy do obocznych nosa?
rozpocznij naukę
jama sutkowa

Masz dość?
rozpocznij naukę
na całe życie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.