Antybiotyki cz. 4 - Aminoglikozydy

5  1    38 fiszek    Mimisia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
aminoglikozydy
rozpocznij naukę
antybiotyki o działaniu bakteriobójczym, jako pierwszą wyizolowano streptomycynę w 1943 roku
aminoglikozydy - budowa chemiczna
rozpocznij naukę
zawierają aminocukry połączone wiązaniem glikozydowym z pierścieniem heksozy
aminoglikozydy - mechanizm działania
rozpocznij naukę
aktywnie transportowany do komórki antybiotyk wiąże się z podjednostką 30S rybosomu i blokuje translację białek; dodatkowo aminoglikozydy uszkadzają strukturę i funkcję błony cytoplazmatycznej
aminoglikozydy - transport do komórki
rozpocznij naukę
antybiotyk wnika do wnętrze komórki przez kanały "wodne" utworzone przez białka porynowe, transport ten wymaga energii, zależny jest od obecności tlenu, jest hamowany przez jony Ca2+ oraz Mg2+ i niskie pH
aminoglikozydy - zaburzenia translacji
rozpocznij naukę
działanie aminoglikozydów na rybosomy powoduje zablokowanie inicjacji syntezy białek, przedwczesne przerwanie syntezy białka lub wbudowanie niewłaściwego aminokwasu
aminoglikozydy - spektrum działania
rozpocznij naukę
Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp.), Pseudomonas aeruginosa, Neisseria spp., Brucella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Mycobacterium tuberculosis, gronkowce,
mikroorganizmy oporne na działanie aminoglikozydów
rozpocznij naukę
bakterie beztlenowe, paciorkowce
aminoglikozydy - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia skóry, kości spowodowane bakteriami Gramm-, infekcje dróg moczowych, zapalenie otrzewnej, infekcje w obrębie jamy brzusznej i miednicy, zapalenie wsierdzia, gruźlica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa u noworodków, zewnętrznie: infekcje oka i ucha zewnętrznego
aminoglikozydy - farmakokinetyka
rozpocznij naukę
model trójkompartmentacji: I faza - dystrybucja z krwi do tkanek, II faza - filtracja aminoglikozydów w nerkach, III faza - wydalanie aminoglikozydu z kompartmentu tkankowego
aminoglikozydy - okres półtrwania
rozpocznij naukę
1,5 - 3 h w II fazie i 150-200 h w III fazie
aminoglikozydy - wydalanie
rozpocznij naukę
szybko wydalane z moczem, ale podlegają wchłanianiu zwrotnemu, wydalane są przez nerki w postaci niezmienionej
aminoglikozydy - wchłanianie
rozpocznij naukę
dobrze wchłaniają się po podaniu domięśniowym, słabo wchłaniają się z przewodu pokarmowego
aminoglikozydy - penetracja tkankowa
rozpocznij naukę
dobrze przenikają do jam ciała i krążenia płodowego, słabo penetrują do płynu m-r
aminoglikozydy - zasady stosowania
rozpocznij naukę
aminoglikozydy stosuje się raz dziennie ze względu na efekt poantybiotykowy (PAE), czyli długotrwałe zahamowanie działania bakterii po krótkotrwałej ekspozycji na działanie leku, tak stosowane antybiotyki są mniej toksyczne niż w przypadku stosowania kilka razy dziennie
aminoglikozydy - działania niepożądane
rozpocznij naukę
ototoksyczność, nefrotoksyczność, hamowanie przewodnictwa mięśniowo - nerwowego, gorączka polekowa, eozynofilia, zmiany skórne, nudności wymioty
ototoksyczność aminoglikozydów
rozpocznij naukę
wynika z kumulacji leku w endo- i perylimfie, uszkodzenie ma charakter nieodwracalny, rozpoczyna się od szumu w uszach i słyszenia wysokich tonów, może wystąpić nawet u 25% pacjentów
nefrotoksyczność aminoglikozydów
rozpocznij naukę
antybiotyki kumulują się w komórkach nabłonka nerki w endosomach, aparacie Golgiego i lizosomach powodując uszkodzenie komórek, uszkodzenie jest zazwyczaj odwracalne, objawy: zmniejszenie zagęszczania, zaburzenia elektrolitowe
zaburzenia przewodnictwa powodowane przez aminoglikozydy
rozpocznij naukę
spowodowane są blokadą uwalniania acetylocholiny i receptorów nikotynowych, mogą prowadzić do depresji oddechowej
aminoglikozydy - przeciwwskazania
rozpocznij naukę
nadwrażliwość na aminoglikozydy, niewydolność nerek i wątroby, znaczne upośledzenie słuchu, ciąża, niedrożność jelit, zespół złego wchłaniania
aminoglikozydy - interakcje
rozpocznij naukę
działają synergistycznie z antybiotykami β-laktamowymi, nie podaje się aminoglikozydów z lekami toksycznymi dla narządu słuchu i nerek, np. pętlowymi lekami moczopędnymi, wankomycyną, cykloseryną, kapreomycyną, potęgują także działanie leków blokujących płytkę nerwowo-mięśniową i przeciwzakrzepowych
aminoglikozydy - klasyfikacja
rozpocznij naukę
I generacji ("Stare") i II generacji ("nowe")
aminoglikozydy I generacji
rozpocznij naukę
streptomycyna, kanamycyna, neomycyna
aminoglikozydy II generacji
rozpocznij naukę
gentamycyna, tobramycyna, amikacyna, netilmycyna
streptomycyna
rozpocznij naukę
wyizolowana z pleśni grzyba Streptomyces griseus, rzadko stosowana z powodu toksyczności
streptomycyna - zastosowanie
rozpocznij naukę
leczenie gruźlicy, dżumy, tularemii, brucelozy
streptomycyna - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Streptomicinum TZF
kanamycyna
rozpocznij naukę
obecnie używana w leczeniu zakażeń układu moczowego bakteriami Gramm+ i w celu wyjałowienia przewodu pokarmowego przed operacjami na jelicie grubym
neomycyna
rozpocznij naukę
obecnie nie stosowana ze względu na duża toksyczność, tradycyjnie była stosowana w zakażeniach przewodu pokarmowego bakteriami Gramm+ i przed operacjami na jelicie grubym, stosowana zewnętrznie w ropnych zakażeniach skóry
amikacyna
rozpocznij naukę
pierwszy półsyntetyczny antybiotyk aminoglikozydowy, pochodna kanamycyny
amikacyna - spektrum działania
rozpocznij naukę
stosowana w zakażeniach powodowanych przez E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa
amikacyna a mechanizmy oporności bakterii
rozpocznij naukę
cechuje ją większa oporność na enzymy rozkładające aminoglikozydy, dlatego jest bardziej skuteczna wobec szczepów opornych na gentamycynę i tobramycynę
amikacyna - dawkowanie
rozpocznij naukę
domięśniowo lub dożylnie: 15-20 mg/kg mc/24 h jednorazowo lub w podzielonych dawkach co 12 h
amikacyna - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Amikin, Biodacyna
gentamycyna, tobramycyna
rozpocznij naukę
podstawowe leki stosowane w zakażeniach Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., Klebsiella pneumoniae, E. coli
gentamycyna - dawkowanie
rozpocznij naukę
domięśniowo: 2-5 mg/kg mc/24h w jednej dawce lub w dawkach podzielonych co 8-12h
tobramycyna - dawkowanie
rozpocznij naukę
domięśniowo lub dożylnie: 2-7 mg/kg mc/24 h w jednej dawce lub dawkach podzielonych co 8 h
gentamycyna - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Gentamicin Krka, Gentamicin TZF, Gentamicin WZF
tobramycyna - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Bramitob, Tobi, Tobrex, Tobrexan, Tobrosopt, Tobradex

Skuteczna nauka biologii

Może się wydawać, że przedmioty ścisłe można opanować jedynie korzystając z odpowiednich podręczników. Prawda jest jednak taka, że samo czytanie materiałów i ich powtarzanie na głos może nie być efektywne. Bez wątpienia jest to sposób także dość długotrwały. Jak przyspieszyć naukę biologii? Wystarczy zajrzeć na Fiszkotekę! Portal oferuje zbiory fiszek z przedmiotów ścisłych, w tym z biologii i medycyny, by wspomóc studentów czy osoby zainteresowane tą tematyką.

Antybiotyki w pigułce

Studiując medycynę, należy m.in. opanować informacje o antybiotykach. Produktów tych jest mnóstwo, dlatego nie jest łatwo przyswoić całą tę wiedzę. Fiszkoteka posiada wiele zbiorów interaktywnych fiszek poświęconych tej trudnej do opanowania dziedzinie. Dzięki fiszkom aminoglikozydy czy inne antybiotyki nie będą stanowiły problemu – wystarczy tylko kilka razy przejrzeć fiszki, aby dowiedzieć się wszystkiego o tych substancjach. Teraz nie trzeba już samodzielnie przygotowywać pomocy dydaktycznych. Fiszkoteka ma gotowe rozwiązania, dzięki którym nauka medycyny nie tylko będzie skuteczna, ale też przyjemna.

Aminoglikozydy

Potrzebujesz wiedzieć, czym są aminoglikozydy? A może musisz zapoznać się z ich mechanizmem działania, wskazaniami klinicznymi, wchłanianiem, klasyfikacją? Wszystko to i wiele więcej znaleźć można na Fiszkotece! Dzięki interaktywnym fiszkom aminoglikozydy, czyli bakteriobójcze antybiotyki niezbędne przy zwalczeniu poważnych zakażeń, i ich właściwości zostaną opanowane w mgnieniu oka.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.