anatomia; jamy i doły czaszki

 0    67 fiszek    kkarwacka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Wymień jamy i doły czaszki.
rozpocznij naukę
dół przedni, dół środkowy, dół tylny, oczodół, jama nosowa, zatoka czołowa, zatoka klinowa, zatoka szczękowa, komórki sitowe, kostna jama ustna, dół skrzydłowo-podniebienny, dół skroniowy, dół podskroniowy, dół zażuchwowy
Ograniczenia dołu przedniego.
rozpocznij naukę
blaszka sitowa kości sitowej, części oczodołowe kości czołowej, skrzydła mniejsze kości klinowej, trzon kości klinowej
Komunikacja dołu przedniego.
rozpocznij naukę
otwory sitowe -> jama nosowa otwór ślepy -> jama nosowa
Zawartość dołu przedniego.
rozpocznij naukę
płaty czołowe półkul mózgowych, opuszki węchowe, pasma węchowe, naczynia oponowe przednie
Części dołu środkowego.
rozpocznij naukę
część środkowa, dwie części boczne
Położenie części środkowej dołu środkowego.
rozpocznij naukę
trzon kości klinowej
Położenie części bocznych dołu środkowego.
rozpocznij naukę
skrzydła większe kości klinowej, części łuskowe kości skroniowych, powierzchnie przednie piramid kości skroniowych
Ograniczenia dołu środkowego.
rozpocznij naukę
brzegi tylne skrzydeł mniejszych kości klinowej, rąbek klinowy, górne brzegi piramid kości skroniowych, grzbiet siodła
Granica dołu środkowego z dołem przednim.
rozpocznij naukę
brzegi tylne skrzydeł mniejszych kości klinowej, rąbek klinowy
Granica dołu środkowego z dołem tylnym.
rozpocznij naukę
górne brzegi piramid kości skroniowych, grzbiet siodła
Granica dołu przedniego z dołem środkowym.
rozpocznij naukę
brzegi tylne skrzydeł mniejszych kości klinowej, rąbek klinowy
Zawartość dołu środkowego.
rozpocznij naukę
międzymózgowie, zatoki międzyjamiste, płaty skroniowe półkul mózgowych, zatoki jamiste i ich dopływy, nerwy czaszkowe od II do VI, tętnice szyjne wewnętrzne, naczynia oponowe środkowe i ich gałęzie, nerwy skaliste mniejsze i większe
Zawartość części środkowej dołu środkowego.
rozpocznij naukę
międzymózgowie, zatoki międzyjamiste
Zawartość części bocznych dołu środkowego.
rozpocznij naukę
płaty skroniowe półkul mózgowych, zatoki jamiste i ich dopływy, nerwy czaszkowe od II do VI, tętnice szyjne wewnętrzne, naczynia oponowe środkowe i ich gałęzie, nerwy skaliste mniejsze i większe
Komunikacja dołu środkowego.
rozpocznij naukę
otwór kolcowy -> dół podskroniowy szczelina oczodołowa górna -> oczodół kanał wzrokowy -> oczodół otwór okrągły -> dół skrzydłowo-podniebienny otwór owalny -> dół podskroniowy
Ograniczenia dołu tylnego.
rozpocznij naukę
grzbiet siodła, stok Blumenbacha, wszystkie części kości potylicznej, części skaliste i sutkowe kości skroniowych, bruzdy zatok poprzecznych
Zawartość dołu tylnego.
rozpocznij naukę
rdzeń przedłużony, most, móżdżek, nerwy czaszkowe VII-XII, tętnica podstawna z odgałęzieniami, splot żylny podstawny, zatoki żylne
Komunikacja dołu tylnego.
rozpocznij naukę
otwór wielki -> kanał kręgowy otwór szyjny -> przestrzeń przygardłowa otwór sutkowy -> powierzchnia zewnętrzna podstawy czaszki kanał kłykciowy -> powierzchnia zewnętrzna podstawy czaszki kanał nerwu podjęzykowego -> przestrzeń przygardłowa
Ograniczenia oczodołu.
rozpocznij naukę
część oczodołowa kości czołowej, skrzydło mniejsze kości klinowej, powierzchnia oczodołowa trzonu szczęki, wyrostek oczodołowy kości podniebiennej, tylna część wyrostka czołowego szczęki, kość łzowa, blaszka oczodołowa błędnika sitowego, powierzchnia boczna trzonu kości klinowej, powierzchnia oczodołowa kości jarzmowej, powierzchnia oczodołowa skrzydła większego kości klinowej
Wymień ściany oczodołu.
rozpocznij naukę
górna, dolna, przyśrodkowa, boczna
Ograniczenia ściany górnej oczodołu.
rozpocznij naukę
część oczodołowa kości czołowej, skrzydło mniejsze kości klinowej
Ograniczenia ściany dolnej oczodołu.
rozpocznij naukę
powierzchnia oczodołowa trzonu szczęki, wyrostek oczodołowy kości podniebiennej
Ograniczenia ściany przyśrodkowej oczodołu.
rozpocznij naukę
tylna część wyrostka czołowego szczęki, kość łzowa, blaszka oczodołowa błędnika sitowego, powierzchnia boczna trzonu kości klinowej
Ograniczenia ściany bocznej oczodołu.
rozpocznij naukę
powierzchnia oczodołowa kości jarzmowej, powierzchnia oczodołowa skrzydła większego kości klinowej
Komunikacja oczodołu.
rozpocznij naukę
kanał wzrokowy -> dół środkowy czaszki szczelina oczodołowa górna -> dół środkowy czaszki szczelina oczodołowa dolna -> dół podskroniowy otwór nadoczodołowy -> okolica czołowa
Ograniczenia jamy nosowej.
rozpocznij naukę
kości nosowe, kolec nosowy kości klinowej, blaszka sitowa kości sitowej, trzon kości klinowej z małżowinami klinowymi, wyrostki podniebienne szczęk, blaszki poziome kości podniebiennych, powierzchnia przyśrodkowa wyrostka czołowego szczęki, trzon szczęki, kość łzowa, przyśrodkowa ściana błędnika sitowego, małżowina nosowa dolna, blaszka pionowa kości podniebiennej, blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowatego kości klinowej, blaszka pionowa kości sitowej, lemiesz
Wymień ściany jamy nosowej.
rozpocznij naukę
górna, dolna, boczna, przegroda jamy nosowej
Ograniczenia ściany górnej jamy nosowej.
rozpocznij naukę
kości nosowe, kolec nosowy kości klinowej, blaszka sitowa kości sitowej, trzon kości klinowej z małżowinami klinowymi
Ograniczenia ściany dolnej jamy nosowej.
rozpocznij naukę
wyrostki podniebienne szczęk, blaszki poziome kości podniebiennych
Ograniczenia ściany bocznej jamy nosowej.
rozpocznij naukę
powierzchnia przyśrodkowa wyrostka czołowego szczęki, trzon szczęki, kość łzowa, przyśrodkowa ściana błędnika sitowego, małżowina nosowa dolna, blaszka pionowa kości podniebiennej, blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowatego kości klinowej
Ograniczenia przegrody jamy nosowej.
rozpocznij naukę
blaszka pionowa kości sitowej, lemiesz
Czym są zatoki przynosowe?
rozpocznij naukę
przestrzenie pneumatyczne leżące na kościach otaczających jamę nosową, wyścielone błoną śluzową
Wymień parzyste zatoki przynosowe.
rozpocznij naukę
czołowa, komórki sitowe, szczękowa
Wymień nieparzyste zatoki przynosowe.
rozpocznij naukę
klinowa
Kiedy następuje wzrost/rozwój zatoki czołowej?
rozpocznij naukę
w 7-8r.ż.
Kiedy powstaje zatoka klinowa?
rozpocznij naukę
w 3-4r.ż.
Gdzie i przez co uchodzi zatoka czołowa?
rozpocznij naukę
do przewodu nosowego; przez lejek
Gdzie i przez co uchodzą komórki sitowe?
rozpocznij naukę
przednie: do przewodu nosowego środkowego; przez lejek sitowy tylne: do przewodu nosowego górnego
Jak się nazywa największa komórka sitowa?
rozpocznij naukę
puszka sitowa
Gdzie uchodzi zatoka klinowa?
rozpocznij naukę
do zachyłka klinowo-sitowego jamy nosowej
Gdzie uchodzi zatoka szczękowa?
rozpocznij naukę
do przewodu nosowego środkowego
Ograniczenia kostnej jamy ustnej.
rozpocznij naukę
wyrostki zębodołowe szczęk wraz z zębami, część zębodołowa żuchwy wraz z zębami, wyrostki podniebienne szczęk, blaszki poziome kości podniebiennych
Wymień ściany kostnej jamy ustnej.
rozpocznij naukę
przednia, boczne, górna (podniebienie twarde)
Ograniczenia ścian: przedniej i bocznych kostnej jamy ustnej.
rozpocznij naukę
wyrostki zębodołowe szczęk wraz z zębami, część zębodołowa żuchwy wraz z zębami
Ograniczenia ściany górnej kostnej jamy ustnej.
rozpocznij naukę
wyrostki podniebienne szczęk, blaszki poziome kości podniebiennych
Komunikacja kostnej jamy ustnej.
rozpocznij naukę
kanał przysieczny -> jama nosowa otwór podniebienny większy / otwory podniebienne mniejsze -> kanał podniebienny większy / kanał podniebienny mniejszy -> kanał skrzydłowo-podniebienny -> dół skrzydłowo-podniebienny
Ograniczenia dołu skrzydłowo-podniebiennego.
rozpocznij naukę
wyrostek oczodołowy kości podniebiennej, trzon szczęki, wyrostek skrzydłowaty kości klinowej, powierzchnia szczękowa skrzydła większego kości klinowej, blaszka pionowa kości podniebiennej, trzon kości klinowej
Wymień ściany dołu skrzydłowo-podniebiennego.
rozpocznij naukę
przednia, tylna, przyśrodkowa, górna
Ograniczenia ściany przedniej dołu skrzydłowo-podniebiennego.
rozpocznij naukę
wyrostek oczodołowy kości podniebiennej, trzon szczęki
Ograniczenia ściany tylnej dołu skrzydłowo-podniebiennego.
rozpocznij naukę
wyrostek skrzydłowaty kości klinowej, powierzchnia szczękowa skrzydła większego kości klinowej
Ograniczenia ściany przyśrodkowej dołu skrzydłowo-podniebiennego.
rozpocznij naukę
blaszka pionowa kości podniebiennej
Ograniczenia ściany górnej dołu skrzydłowo-podniebiennego.
rozpocznij naukę
trzon kości klinowej
Zawartość dołu skrzydłowo-podniebiennego.
rozpocznij naukę
zwój skrzydłowo-podniebienny, nerw szczękowy V2 dzielący się na: nerw jarzmowy, nerw podoczodołowy, nerwy skrzydłowo-podniebienne, tętnica szczękowa odc. III z odgałęzieniami, część splotu żylnego skrzydłowatego
Ograniczenia dołu skroniowego.
rozpocznij naukę
kość ciemieniowa, część łuskowa kości skroniowej, powierzchnia skroniowa kości czołowej, powierzchnia skroniowa skrzydła większego kości klinowej, powierzchnia skroniowa kości jarzmowej, łuk jarzmowy
Wymień ściany dołu skroniowego.
rozpocznij naukę
przyśrodkowa, przednia, boczna
Ograniczenia ściany przyśrodkowej dołu skroniowego.
rozpocznij naukę
kość ciemieniowa, część łuskowa kości skroniowej, powierzchnia skroniowa kości czołowej, powierzchnia skroniowa skrzydła większego kości klinowej
Ograniczenia ściany przedniej dołu skroniowego.
rozpocznij naukę
powierzchnia skroniowa kości czołowej, powierzchnia skroniowa kości jarzmowej
Ograniczenia ściany bocznej dołu skroniowego.
rozpocznij naukę
łuk jarzmowy
Zawartość dołu skroniowego.
rozpocznij naukę
mięsień skroniowy, naczynia skroniowe środkowe, naczynia skroniowe głębokie, gałąź jarzmowo-skroniowa nerwu jarzmowego, tkanka tłuszczowa
Ograniczenia dołu podskroniowego.
rozpocznij naukę
powierzchnia podskroniowa skrzydła większego kości klinowej, powierzchnia podskroniowa szczęki, gałąź żuchwy, blaszka boczna wyrostka skrzydłowatego kości klinowej
Wymień ściany dołu podskroniowego.
rozpocznij naukę
górna, przednia, boczna, przyśrodkowa
Ograniczenia ściany górnej dołu podskroniowego.
rozpocznij naukę
powierzchnia podskroniowa skrzydła większego kości klinowej
Ograniczenia ściany przedniej dołu podskroniowego.
rozpocznij naukę
powierzchnia podskroniowa szczęki
Ograniczenia ściany bocznej dołu podskroniowego.
rozpocznij naukę
gałąź żuchwy
Ograniczenia ściany przyśrodkowej dołu podskroniowego.
rozpocznij naukę
blaszka boczna wyrostka skrzydłowatego kości klinowej
Zawartość dołu podskroniowego.
rozpocznij naukę
mięśnie skrzydłowe: przyśrodkowy i boczny, drugi odcinek tętnice szczękowej z odgałęzieniami, nerw żuchwowy V3 oddający: nerw kolcowy (gałąź oponowa), nerw żwaczy dzielący się na: nerw językowy, nerw zębodołowy dolny, nerw uszno-skroniowy, zwój uszny, struna bębenkowa, splot żylny skrzydłowy
Ograniczenia dołu zażuchwowego.
rozpocznij naukę
gałąź żuchwy, wyrostek sutkowy kości skroniowej, część bębenkowa kości skroniowej, wyrostek rylcowaty, więzadło rylcowo-gnykowe, więzadło rylcowo-żuchwowe, mięśnie przyczepione do wyrostka rylcowatego

Medycyna w pigułce

Osoby studiujące medycynę często mają problem ze skutecznym opanowaniem materiałów. Nic w tym dziwnego, bowiem na medycynie nauki jest naprawdę dużo i trzeba zapamiętać wiele ważnych informacji. Nie jest łatwo ogarnąć wszystko, jedynie wpatrując się w podręczniki czy skrypty. O wiele lepiej wykorzystać w nauce nowoczesne pomoce dydaktyczne. Niezwykle wygodnym i efektywnym rozwiązaniem są fiszki interaktywne, które można znaleźć na Fiszkotece. Wbrew pozorom fiszki to nie tylko sposób na naukę języków obcych. Okazuje się bowiem, że fiszki doskonale się sprawdzają także w innych dziedzinach. Dzięki nim można np. poznać jamy i doły czaszki.

Poznaj anatomię z fiszkami!

Anatomia to dział biologii, który zajmuje się badaniem budowy organizmów, w tym także człowieka. Każdy student medycyny musi opanować anatomię, w tym budowę czaszki. Musi więc dobrze poznać jamy i doły czaszki. Pomogą w tym fiszki, które oferuje Fiszkoteka. Przygotowanie samodzielnie takich fiszek, np. w tradycyjnej, papierowej formie, mogłoby zająć wiele godzin. Lepiej od razu zajrzeć na Fiszkotekę i skorzystać z gotowych rozwiązań!

Jamy i doły czaszki

Chcesz dowiedzieć się, jakie są jamy i doły czaszki? A może poznać zawartość dołu środkowego? Masz wątpliwości, jakie są ściany oczodołu? Wszystkie te informacje znajdziesz na Fiszkotece! Nauka medycyny jeszcze nigdy nie była tak prosta. Wystarczy wejść na Fiszkotekę, odnaleźć odpowiedni zestaw fiszek i kliknąć przycisk „rozpocznij naukę”. Fiszki będą wyświetlać się po kolei, tak jak zostały wprowadzone, ale można je także wyświetlać losowo.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.