wyrażenia prawo kul;,[

 0    101 fiszek    mayaa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
rozwiązywać problemy
rozpocznij naukę
quaestiones solvere
prowadzić sprawy sądowe
rozpocznij naukę
res iudiciarias tractare
uwolnić oskarżonego
rozpocznij naukę
reum absolvere
oskarżać pozwanego
rozpocznij naukę
reum accusare
skazywać oskarżonego
rozpocznij naukę
reum condemnare
bronić oskarżonego
rozpocznij naukę
reum defendere
ukarać oskarżonego
rozpocznij naukę
reum punire
dobro państwa
rozpocznij naukę
salus rei publicae
oskarżać wobec sędziego
rozpocznij naukę
apud iudicem accusare
prowadzić sprawę
rozpocznij naukę
causam agere
przegrać sprawę
rozpocznij naukę
causam perdere
wygrać sprawę
rozpocznij naukę
causam vincere
zwracać dług
rozpocznij naukę
debitum reddere
spłacać dług
rozpocznij naukę
debitum solvere
walczyć o prawa
rozpocznij naukę
de iuribus certare
przestrzegać dni sądowych
rozpocznij naukę
dies fastos observare
ustanawiać spadkobierców
rozpocznij naukę
heredes constituere
popełnić przestępstwo
rozpocznij naukę
in crimen incurrere
niesłusznie oskarżyć
rozpocznij naukę
iniuste accusare
doznawać krzywd
rozpocznij naukę
iniurias accipere
stawiać się w sądzie
rozpocznij naukę
in iudicis se sistere
wzywać do sądu
rozpocznij naukę
in iudicium ius vocare
pozbawiać praw siłą
rozpocznij naukę
iura vi eripere
być pozbawionym prawa
rozpocznij naukę
iure carere
radzić się prawnika
rozpocznij naukę
iurisperitum consulere
łamać prawo
rozpocznij naukę
legem violare
stanowić prawa
rozpocznij naukę
leges condere
przestrzegać praw
rozpocznij naukę
leges observare
być posłusznym prawom
rozpocznij naukę
legibus parere
wypełniać obowiązku
rozpocznij naukę
officia explore
oddać pieniądze
rozpocznij naukę
pecuniam reddere
a/a
rozpocznij naukę
ad acta, sprawa odłożona do akt
do tego
rozpocznij naukę
ad hoc
do rzeczy
rozpocznij naukę
ad rem
zwany inaczej
rozpocznij naukę
alias
gdzie indziej
rozpocznij naukę
alibi
warunek konieczny
rozpocznij naukę
condicio sine qua non
dowód rzeczowy
rozpocznij naukę
corpus delicti
dla czyjego dobra
rozpocznij naukę
cui bono
w rzeczywistosci
rozpocznij naukę
de facto
wg prawa
rozpocznij naukę
de iure
winien/ma
rozpocznij naukę
debet/habet
tu i teraz
rozpocznij naukę
hic et nunc
niech będzie odbite
rozpocznij naukę
imprimatur
na gorącym uczynku
rozpocznij naukę
in flagranti
przystąpić do sedna sprawy
rozpocznij naukę
in medias res
na niekorzyść
rozpocznij naukę
in minus
na korzyść
rozpocznij naukę
in plus
w nadziei
rozpocznij naukę
in spe
tym samym
rozpocznij naukę
ipso facto
pomyłka językowa
rozpocznij naukę
lapsus linguae
wg zasad sztuki
rozpocznij naukę
lege artis
nic nie stoi na przeszkodzie
rozpocznij naukę
nihil obstat
w zastępstwie
rozpocznij naukę
per procura
przez uprawnionego
rozpocznij naukę
per procurationem
dla zachowania pozoru
rozpocznij naukę
pro forma
za i przeciw
rozpocznij naukę
pro et contra
po fakcie
rozpocznij naukę
post factum
coś za coś/ktoś za kogoś
rozpocznij naukę
qui pro quo
w ścisłym znaczeniu
rozpocznij naukę
sensu stricto
w szerokim znaczeniu
rozpocznij naukę
sensu largo/lato
ściśle
rozpocznij naukę
stricte
wysłuchac wyroku
rozpocznij naukę
sententiam audire
ogłosić wyrok
rozpocznij naukę
sententiam dicere
najwyższe prawo
rozpocznij naukę
summa lex
czytać tablice testamentu
rozpocznij naukę
tabulas testamenti legere
składać zeznanie
rozpocznij naukę
testimonium dare
poprzedni stan rzeczy
rozpocznij naukę
status quo
dawniejszy stan rzeczy
rozpocznij naukę
status quo ante
siła ustawy
rozpocznij naukę
vis legis
siła wyższa
rozpocznij naukę
vis maior
zdanie odrębne
rozpocznij naukę
votum separatum
zgodnie z nazwą
rozpocznij naukę
nomen omen
nb.
rozpocznij naukę
notabene, zważ dobrze
jedyny w swoim rodzaju
rozpocznij naukę
sui generis
od jaja, od samego początku
rozpocznij naukę
ab ovo
a.Ch.n.
rozpocznij naukę
ante Christum natum
p.Ch.n.
rozpocznij naukę
post Christum natum
A.D.
rozpocznij naukę
anno Domini, roku pańskiego
a.m.
rozpocznij naukę
ante meridiem, przed południem
p.m.
rozpocznij naukę
post meridiem, po południu
ca.
rozpocznij naukę
circa, około
cf.
rozpocznij naukę
confer, porównaj
c.v.
rozpocznij naukę
curriculum vitae, przebieg życia
D.O.M.
rozpocznij naukę
Deo Optimo Maximo, Bogu Najlepszemu Największemu
e.c./e.g.
rozpocznij naukę
exempli causa, exempli gratia
etc.
rozpocznij naukę
et cetera, i tak dalej
H.S.E.
rozpocznij naukę
hic sepultus est, tutaj jest pochowany
ib., ibid.
rozpocznij naukę
ibidem, tamże
id.
rozpocznij naukę
idem, tenże
i.e.
rozpocznij naukę
id est, to znaczy
I.H.S.
rozpocznij naukę
Jesus Hominum Salvator, Jezus Zbawca Ludzi
I.N.R.I.
rozpocznij naukę
Jesus Nasarenus Rex Iudeorum, Jezus Nazarejski Król Żydowski
loc. cit.
rozpocznij naukę
loco citato, w miejscu cytowanym
N.N.
rozpocznij naukę
non notus, nieznany
P.S.
rozpocznij naukę
post scriptum, po napisaniu
P.T.
rozpocznij naukę
pleno titulo, pełnym tytułem
R.I.P.
rozpocznij naukę
requiescat in pace, niech spoczywa w pokoju
Rp.
rozpocznij naukę
recipe, weź
S.P.Q.R.
rozpocznij naukę
Senatus Populusque Romanus
v.
rozpocznij naukę
versus, vide, verte, pRzeciwko, zobacz, odwróć

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.