wyrażenia prawo kul;,[

 0    101 fiszek    mayaa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

rozwiązywać problemy
rozpocznij naukę
quaestiones solvere

prowadzić sprawy sądowe
rozpocznij naukę
res iudiciarias tractare

uwolnić oskarżonego
rozpocznij naukę
reum absolvere

oskarżać pozwanego
rozpocznij naukę
reum accusare

skazywać oskarżonego
rozpocznij naukę
reum condemnare

bronić oskarżonego
rozpocznij naukę
reum defendere

ukarać oskarżonego
rozpocznij naukę
reum punire

dobro państwa
rozpocznij naukę
salus rei publicae

oskarżać wobec sędziego
rozpocznij naukę
apud iudicem accusare

prowadzić sprawę
rozpocznij naukę
causam agere

przegrać sprawę
rozpocznij naukę
causam perdere

wygrać sprawę
rozpocznij naukę
causam vincere

zwracać dług
rozpocznij naukę
debitum reddere

spłacać dług
rozpocznij naukę
debitum solvere

walczyć o prawa
rozpocznij naukę
de iuribus certare

przestrzegać dni sądowych
rozpocznij naukę
dies fastos observare

ustanawiać spadkobierców
rozpocznij naukę
heredes constituere

popełnić przestępstwo
rozpocznij naukę
in crimen incurrere

niesłusznie oskarżyć
rozpocznij naukę
iniuste accusare

doznawać krzywd
rozpocznij naukę
iniurias accipere

stawiać się w sądzie
rozpocznij naukę
in iudicis se sistere

wzywać do sądu
rozpocznij naukę
in iudicium ius vocare

pozbawiać praw siłą
rozpocznij naukę
iura vi eripere

być pozbawionym prawa
rozpocznij naukę
iure carere

radzić się prawnika
rozpocznij naukę
iurisperitum consulere

łamać prawo
rozpocznij naukę
legem violare

stanowić prawa
rozpocznij naukę
leges condere

przestrzegać praw
rozpocznij naukę
leges observare

być posłusznym prawom
rozpocznij naukę
legibus parere

wypełniać obowiązku
rozpocznij naukę
officia explore

oddać pieniądze
rozpocznij naukę
pecuniam reddere

ad acta, sprawa odłożona do akt

ad hoc

ad rem

zwany inaczej
rozpocznij naukę
alias

gdzie indziej
rozpocznij naukę
alibi

warunek konieczny
rozpocznij naukę
condicio sine qua non

dowód rzeczowy
rozpocznij naukę
corpus delicti

dla czyjego dobra
rozpocznij naukę
cui bono

w rzeczywistosci
rozpocznij naukę
de facto

de iure

debet/habet

hic et nunc

niech będzie odbite
rozpocznij naukę
imprimatur

na gorącym uczynku
rozpocznij naukę
in flagranti

przystąpić do sedna sprawy
rozpocznij naukę
in medias res

na niekorzyść
rozpocznij naukę
in minus

na korzyść
rozpocznij naukę
in plus

in spe

ipso facto

pomyłka językowa
rozpocznij naukę
lapsus linguae

wg zasad sztuki
rozpocznij naukę
lege artis

nic nie stoi na przeszkodzie
rozpocznij naukę
nihil obstat

w zastępstwie
rozpocznij naukę
per procura

przez uprawnionego
rozpocznij naukę
per procurationem

dla zachowania pozoru
rozpocznij naukę
pro forma

za i przeciw
rozpocznij naukę
pro et contra

post factum

coś za coś/ktoś za kogoś
rozpocznij naukę
qui pro quo

w ścisłym znaczeniu
rozpocznij naukę
sensu stricto

w szerokim znaczeniu
rozpocznij naukę
sensu largo/lato

stricte

wysłuchac wyroku
rozpocznij naukę
sententiam audire

ogłosić wyrok
rozpocznij naukę
sententiam dicere

najwyższe prawo
rozpocznij naukę
summa lex

czytać tablice testamentu
rozpocznij naukę
tabulas testamenti legere

składać zeznanie
rozpocznij naukę
testimonium dare

poprzedni stan rzeczy
rozpocznij naukę
status quo

dawniejszy stan rzeczy
rozpocznij naukę
status quo ante

siła ustawy
rozpocznij naukę
vis legis

siła wyższa
rozpocznij naukę
vis maior

zdanie odrębne
rozpocznij naukę
votum separatum

zgodnie z nazwą
rozpocznij naukę
nomen omen

notabene, zważ dobrze

jedyny w swoim rodzaju
rozpocznij naukę
sui generis

od jaja, od samego początku
rozpocznij naukę
ab ovo

ante Christum natum

post Christum natum

anno Domini, roku pańskiego

ante meridiem, przed południem

post meridiem, po południu

circa, około

confer, porównaj

curriculum vitae, przebieg życia

Deo Optimo Maximo, Bogu Najlepszemu Największemu

exempli causa, exempli gratia

et cetera, i tak dalej

hic sepultus est, tutaj jest pochowany

ibidem, tamże

idem, tenże

id est, to znaczy

Jesus Hominum Salvator, Jezus Zbawca Ludzi

Jesus Nasarenus Rex Iudeorum, Jezus Nazarejski Król Żydowski

loco citato, w miejscu cytowanym

non notus, nieznany

post scriptum, po napisaniu

pleno titulo, pełnym tytułem

requiescat in pace, niech spoczywa w pokoju

recipe, weź

Senatus Populusque Romanus

versus, vide, verte, pRzeciwko, zobacz, odwróć


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.