3 osoby to lubią. Polub!

mayaa mayaa

Używam fiszkoteki od 3812 dni. Uczę się z fiszkoteką 222 dni, w tym systematycznie od 0 dni. Jestem autorem 186 zestawów. Ostatni raz można mnie było zobaczyć 2022-07-07 17:41:55.

Stworzone przeze mnie fiszki


Jedzenie
Prawo rzymskie
Łacina cz. 1
Francuski
Prawo feudalne zachodniej Europy - historyczny rozwój
Sentencje, terminy, zwroty
Proces cywilny
Prawo osobowe - osoby fizyczne
Prawo feudalne zachodniej Europy - prawo prywatne
Prawo feudalne zachodniej Europy - prawo zobowiązań
Prawo polskie w epoce feudalizmu - prawo rzeczowe
kolokwium
Prawo osobowe - osoby prawne
Prawo osobowe - zdolność do czynności prawnych
Sentencje i zwroty łacińskie 1
Immanuel Kant
Terminy
Prawo feudalne zachodniej Europy - prawo karne
Prawo osobowe - czynności prawne
Prawo osobowe - sentencje
Prawo polskie w epoce feudalizmu - prawo karne
Filozofia przedsokratejska
Sokrates
Szkoły starożytne
Szkoły starożytne
Platon
Prawo rodzinne - rodzina rzymska
Prawo rodzinne - prawo małżeńskie
Prawo epoki niewolnictwa - uwagi ogólne
Prawo epoki niewolnictwa - źródła prawa
Źródła historycznoprawne
Prawo rodzinne - opieka i kuratela
Prawo rodzinne - władza ojcowska
Prawo epoki niewolnictwa - prawo prywatne
Europa, feudalizm, prywatne-małżeńskie
Europa, feudalizm, prywatne-rzeczowe
Europa, feudalizm, prywatne-zobowiązań
Europa, feudalizm, prywatne-spadkowe
Europa, feudalizm, proces cywilny
Prawo spadkowe - ogólna charakterystyka, dziedziczenie testamentowe
Prawo spadkowe - przeciwtestamentowe i beztestamentowe
Arystoteles
Prawo spadkowe - uzupełnienie(bonorum possessio)
Prawo spadkowe - zapisy
Prawo spadkowe - podstawowe pojęcia
Prawo spadkowe - nabycie spadku
Zobowiązania z deliktów i jak gdyby z deliktów
wyrażenia prawo kul;,[
słówka egzamin
konstrukcje
Blaise Pascal
Baruch Spinoza
Gottfried Leibniz
John Locke
Stoicy
Epikur
Sceptycy
Filon
Kto to napisał?
św. Augustyn
Plotyn i neoplatończycy
Galileusz
Kartezjusz
Wilhelm Okham
Daty filozofowie
Mikołajek
Konstytucja - wstęp
Słówka - część 1
Słówka 1
Wykład 1
Część 2
Rozdział 2
Część 3
Słówka mikołajek1
Mikołajek 2
Admin 2
Kodeks karny
Rozdział 10 - pojęcie przestępstwa
Rozdział 1 i 2
część 4
3 - Gospodarowanie
część 5
Część 6
Mikołajek 3
Admin.1
Admin.2
Admin.3
Referendum
Inicjatywa ludowa
Rozdział 12, pobieżnie
Prawo Unii Europejskiej
Rozporządzenia
Akty prawa miejscowego
Prawo wewnętrzne
Tak zwane swoiste kategorie źródeł prawa admin.
Publikacja i promulgacja źródeł prawa
Administracja publiczna
System prawa administracyjnego
Granice prawa adm.
Sankcje w prawie admin.
Cechy prawa administracyjnego
Zasady powoływania organów przedstawicielskich
Źródła prawa
Kobiety i Żydzi
Wina
Charakter część 1
Charakter część 2
polityka gospodarcza - pojęcia
Mieszkanie
Polityka gospodarcza historia
Państwo
Moja lekcja
PHP-Zobowiązania
Moja lekcja
Własność
Hipoteka
Rynek
Dochód narodowy
Cykl koniunkturalny
Kryminologia I
Konsument i przedsiębiorstwo
Rynek pracy
Handel międzynarodowy
Waluta
Waluta
Unia walutowa w Europie
...
Pieniądz
Rynek finansowy i kapitałowy
Administracja rządowa
Samorząd terytorialny - ogólnie
Ile czego?
Struktura przestępstwa
Czyn zabroniony pod groźbą kary
Jedzenie 1
Samorząd gminny
Samorząd powiatowy
Samorząd województwa
Związki komunalne
Mienie komunalne i gosp. finan. jedn. sam. ter.
Jedzenie 2
Nadzór nad samorządem terytorialnym
Podmioty adm. publicznej
Środki karne
Rozwój praw karnego
Wykonywanie mandatu posła i senatora
Kadencja i zasady działania Sejmu i Senatu
RM - powoływanie i skład
Skład RM.
RM - kompetencje, akty prawne, odpowiedzialność
Prezydent
Wewnętrzna organizacja Sejmu i Senatu
Funkcje Sejmu i Senatu (oprócz ustawodawczej)
Tryb ustawodawczy
Zgromadzenie Narodowe
Mandat posła i senatora
Uchwała Regulamin Sejmu
Regulamin Sejmu
Systemy wyborcze
Formy działania administracji
czasowniki
Sprzątanie
U lekarza - zdania
O książkach
Związki i porozumienia komunalne.
Samorządowe kolegia odwoławcze
...
15 lipca
22 lipca
Łtp - proces
Łtp-spadki
Łtp-rodzinne
Łtp-ogólne
Łacina-egzamin
Łacina-do egzaminu
Orzeczenia TSUE
Słownictwo B2 - lekcja 1
Słownictwo B2 - lekcja 2
Słownictwo B2 - lekcja 3
Słownictwo B2 - lekcja 4
B2 - part 1
B2 - part 2
B2 - part 3
B2 - part 4
B2 - part 5
B2 - part 36

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.