Wilhelm Okham

 0    14 fiszek    mayaa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Jakie były ośrodki nowej filozofii w XIVw.?
rozpocznij naukę
Istniał ośrodek paryski, jego przedstawicielem był Auriol i oksfordzki, jego przedstawicielem był Okham.

Kiedy żył Okham?
rozpocznij naukę
Okham żył w I połowie XIVw.

Jakie były myśli przewodnie klasycznej scholastyki?
rozpocznij naukę
Klasyczna scholastyka była systematyczna, starała się zebrać wiedzę w jeden system, racjonalistyczna, dogmatyczna i realistyczna (pojęcia mają odpowiedniki w bytach)

Jakie są myśli przewodnie Okhama?
rozpocznij naukę
Filozofia Okhama jest antysystematyczna, antyrealistyczna, antydogmatyczna i antyracjonalistyczna.

Dlaczego antysystematyczna?
rozpocznij naukę
Ponieważ Okham, w przeciwieństwie do scholastyków nie próbował budować systemu, ale zajmował się krytyką wiedzy.

Dlaczego antydogmatyczna?
rozpocznij naukę
Okham twierdził, że ogromna część wiedzy jest pozbawiona niezawodnych podstaw.

Dlaczego antyracjonalistyczna?
rozpocznij naukę
Okham twierdził, że podtawowym organem wiedzy nie jest rozum a intuicja.

Dlaczego antyrealistyczna?
rozpocznij naukę
Ogólne pojęcia rozumu są wytworem myśli i mowy, którym nie odpowiada żaden byt.

Dyrektywy filozofii Okhama.
rozpocznij naukę
Okham stał na stanowisku indywidualizmu i woluntaryzmu. Istnieje tylko byt jednostkowy, innego nie ma, a wszystko jest zależne od woli Bożej. Okham postulował uznanie wszechmocy Bożej i ekonomii myślenia.

1) prawd teologicznych nie można dowieść za pomocą rozumu, można tylko w nie uwierzyć 2) o duszy też nie można racjonalnie stwierdzić, że istnieje, jest przedmiotem wiary 3) jedyną racją moralnego dobra jest wola Boża

Uniwersalia u Okhama.
rozpocznij naukę
Uniwersalia nie są potrzebne. Mogą istnieć albo w przedmiotach albo niezależnie od nich. Tak czy inaczej traktujemy je jak przedmioty jednostkwoe a takowymi nie są, istnieją tylko w rozumie, a skoro są zależne od rozumu tzn., że nie istnieją.

Zasada metodologiczna Okhama.
rozpocznij naukę
Należy unikaćwyjaśnień złożonych tam gdzie wystarczaja proste, nie nalezy mnożyć bytów. Istnieje tylko umysł i realne rzeczy.

Konceptualizm psuchologiczny.
rozpocznij naukę
Stanowisko wg którego uniwersaliaq posiadają jedynie subiektywny i czysto psychiczny byt.

Krytyka dowodów na istnienie Boga.
rozpocznij naukę
Dowody Anzelma: dowodzą jedynie, że musi istnieć istota najdoskonalsza. Dowód celowości: nei wszystkie przedmioty zmierzają do jakiegoś celu tylko ludzie) Dowód sprzeczności: należy odróżnić pojęcie utworzenia od nieustannego stwarzania.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.