Gottfried Leibniz

 0    15 fiszek    mayaa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Przybliż biografię Leibniza.
rozpocznij naukę
Leibniz żył w latach 1642-1716. Jest nazywany "ostatnim uczonym, który wiedział wszystko". W swojej filozofii starał się łączyć przeciwne stanowiska, twierdząc, że w każdym poglądzie jest cząstka prawdy.

Wymień dwa dzieła Leibniza.
rozpocznij naukę
"Monadologia", "Teodycea"

Teoria światów możliwych.
rozpocznij naukę
Możliwe jest to, co nie implikuje sprzeczności. swiat mozliwy to zbiór niesprzecznych stanów rzeczy. Światy możliwe istnieją w umyśle Boga.

Zasada doskonałości świata.
rozpocznij naukę
Człowiek czyni subiektywnie to, co najlepsze. Bóg natomiast urzeczywistniłnajlepszy z możliwych światów.

Zasada ciągłości świata.
rozpocznij naukę
Bóg urzeczywistnił w świecie wszystkie współmożliwe stany rzeczy, bo w najlepszym z możliwych światów nie może być luk.

Przeciwieństwa w świecie.
rozpocznij naukę
To, co nazywamy przeciwieństwami jest tylko pozornie przeciwne, np. lenistwo jest nieskończenie małą pracowitością, zło najmniejszym dobrem. Panuje ciągłość.

Koncepcja substancji.
rozpocznij naukę
Substancje Leibniz nazywał MONADAMI. Materia charakteryzuje sie nieskończoną podzielnością. Przedmioty materialne nie są substancjami. Jedyne substancje jakie istnieją to umysły (SPIRYTUALIZM). Ciała są tylko zjawiskami substancji.

Hierarchia substancji.
rozpocznij naukę
Monady są umysłami więc różnią się stopniem posiadanych myśli. Najniżej są te z uśpioną świadomością, następnie zwierzęce ze świadomością i pamięcia (zwierzęce), z samoświadomością i najwyżej istnieje monada doskonała-Bóg.

Jak powstają i giną monady?
rozpocznij naukę
Monady powstają przez stworzenie i giną przez unicestwienie. Nie mogą pwostać przez syntezę i zginąć przez podział.

Współdziałanie monad.
rozpocznij naukę
Monady są zhynchronizowane przez Boga. Nie oddziałowują na siebie, ale działają w idealnej harmonii (HARMONIA WPRZÓD USTANOWIONA)

Co to jest teodycea?
rozpocznij naukę
Teodycea (teos-Bóg, dike-sprawiedliwość) to oczyszczenie Boga z odpowiedzialności za istnienie zła.

Dlaczego istnieje zło metafizyczne (brak niedoskonałość)?
rozpocznij naukę
Świat nie moży być stworzony z bytów absolutnie doskonałych, bo Bóg nie byłby absolutnie doskonały.

Dlaczego istnieje zło fizyczne (cierpienie, ból)?
rozpocznij naukę
Zło fizyczne istnieje, aby uwypuklić dobro jak np. cienie na obrazie podkreślają piękno.

Dlaczego istnieje zło moralne?
rozpocznij naukę
Bóg daje ludziom największe dobro, jakim jest wolność. Ludzie wykorzystują tę wolność na swój sposób, sami sobie szkodzą, mimo że Bóg zachęca do czynienia dobra.

Cechy monad.
rozpocznij naukę
Substancji jest wiele, są jakościowo odrębne, nie działają jedna na drugą, są obdarzone siłami, są nierozciągłe i niematerialne.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.