Europa, feudalizm, prywatne-zobowiązań

 0    12 fiszek    mayaa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Czy w epoce feudalnej prawo zobowiązań było dobrze rozwinięte?
rozpocznij naukę
W epoce feudalnej, przed rozwojem miast i gospodarki towarowo-pieniężnej prawo zobowiązać było słabo rozwinięte.

Czym można tłumaczyć atrofię prawa zobowiązań we wczesnym okresie feudalizmu?
rozpocznij naukę
Atrofię tę można tłumaczyć dominacją gospodarki naturalnej i słabym obrotem gospodarczym

Jaka była relacja między długiem a odpowiedzialnością?
rozpocznij naukę
Cechą charakterystyczną dla epoki wczesnego feudalizmu bylo oddzielenie długu od odpowiedzialności. Dłużnik pozostawał dłużny, ale nie był odpowiedzialny. Wierzyciel nie mógł go zatem zmusić do spełnienia świadczenia.

Z czego wynikała taka relacja między dlugiem a odpowiedzialnością?
rozpocznij naukę
Relacja taka wynikała z pierwotnego rozumienia zobowiązania. W najdawniejszych prawach świadczenie musiało byc spełnione natychmiast. Jeżeli nie mogło być spełnione to dłużnik dawał zastaw lub rękojmię, przez co zwalniał się z odpowiedzialności. Jeżeli sam był swoim rękojmią to był zarazem dłużny i odpowiedzialny. Prawo średniowieczne szło w kierunku ujednolicenia długu i odpowiedzialności. Zstaw i rękojmia miały być tylko dodatkowymi zabezpieczeniami spełnienia świadczenia.

Jak powstawały zobowiązania?
rozpocznij naukę
Zobowiązania mogły powstać z deliktów i umów.

Jakie znano rodzaje umów?
rozpocznij naukę
Realną i formalną.

Co to była umowa realna?
rozpocznij naukę
Umowa realna to taka, w której przyjmujący jakąś rzecz stawał się dłużnikiem osoby, od której tę rzecz przyjął. Pierwotnie umową realną była umowa kupna-sprzedaży dokonywana za pomocą gotówki (z ręki do ręki).

Co to była umowa formalna?
rozpocznij naukę
Umowa formalna to taka, przy której zawieraniu bardzo ważną rolę spełniała forma i rozwinięta symbolika. Była zawierana przez zobowiązanie sie dłużnika do spełnienia świadczenia w przyszłości.

Jak powstawało zobowiązanie przy umowie formalnej?
rozpocznij naukę
Zobowiązanie przy umowe formalnej powstawało przez ślubowanie wiary lub wadiację.

Na czym polegała wadiacja?
rozpocznij naukę
Wadiacja polegała na wręczeniu wierzycielowi pewnego symbolu będącego znakiem własnościowym dłużnika. Zwykle był to przedmiot mało wartościowy. Zakład stanowiła laska, różdżka lub jakiś przedmiot związany z osobą dłużnika.

Co to była spółka komandytowa?
rozpocznij naukę
Spółka komandytowa polegała na tym, że przynajmniej jeden wspólnik odpowiadał bez ograniczeń, a przynajmniej jeden do sumy określonej w umowie (suma komandytowa).

Co to była spółka akcyjna?
rozpocznij naukę
Spółka akcyjna polegała na tym, że wszyscy współnicy odpowiadali tylko do wysokości swojego wkładu i wszyscy odpowiednio do tego wkładu odnosili korzyści.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.