Normy prawne

 0    26 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Norma
rozpocznij naukę
zasada regulująca w sposób ogólny kontakty człowieka z naturą, kulturą, innymi ludźmi i instytucjami
Rodzaje norm
rozpocznij naukę
normy prawne (określane przez przypisy prawne); normy pozaprawne (nie objęte przepisami - np. kulturowe, religijne)
Norma prawna
rozpocznij naukę
wynikająca z przepisów prawa, sankcjonowana i gwarantowana przez państwo; przyjęta powszechnie w społeczeństwie zasady życia społecznego; wskazują związane z ich złamaniem konsekwencje
Normy pozaprawne
rozpocznij naukę
określają dopuszczalne i pożądane zachowania; utrwalają porządek społeczny i pojęcie dobra lub zła w danym społeczeństwie; bywają źródłem norm prawnych
Budowa normy prawnej
rozpocznij naukę
hipoteza, dyspozycja, sankcja
Hipoteza w normie prawnej
rozpocznij naukę
określa podmiot danej normy - cecha adresata normy lub okoliczność w jakiej się znalazł - adresat normy jest ogólny (nie jest to osoba konkretna), a okoliczność jest abstrakcyjna (nie odnosi się do konkretnego wydarzenia)
Dyspozycja w normie prawnej
rozpocznij naukę
określony przez normę sposób zakazanego, nakazanego lub dopuszczalnego zachowania
Sankcja w normie prawnej
rozpocznij naukę
wskazuje konsekwencje zachowania niezgodnego z dyspozycją
Podział norm prawnych (pod względem oddziaływania na adresata normy)
rozpocznij naukę
zakazujące, nakazujące, przyzwalające
Normy zakazujące
rozpocznij naukę
zabraniają adresatowi określonego zachowania pod groźbą sankcji
Normy nakazujące
rozpocznij naukę
zobowiązują adresata do określonego zachowania pod groźbą sankcji
Normy przyzwalające
rozpocznij naukę
dają adresatowi prawo do określonego zachowania i osiągania korzyści
Podział norm prawnych (pod względem stosowania normy)
rozpocznij naukę
normy bezwzględnie obowiązujące; normy względnie obowiązujące
Normy bezwzględnie obowiązujące
rozpocznij naukę
obowiązują każdego adresata normy, niezależnie od jakichkolwiek uwarunkowań
Normy względnie obowiązujące
rozpocznij naukę
obowiązują adresatów normy jeżeli nie występują wskazane przez normę okoliczności
Gałęzie i dziedziny prawa
rozpocznij naukę
konstytucyjne, administracyjne, cywilne, finansowe, gospodarcze, handlowe, rodzinne i opiekuńcze, pracy, karne, autorskie i wynalazcze
Prawo konstytucyjne
rozpocznij naukę
dotyczy podstawowych założeń działania państwa (ustrój polityczny i społeczny, system ekonomiczny, najważniejsze organy państwa, prawa i obowiązki obywateli); w zakresie szczegółowym odsyła do ustaw
Prawo administracyjne
rozpocznij naukę
reguluje postępowanie administracji państwowej, rządowej i samorządowej; sankcjonuje przestrzeganie przepisów prawa w administracji
Prawo cywilne
rozpocznij naukę
reguluje stosunki prawne między osobami prawnymi i fizycznymi na zasadzie równości podmiotów prawa; obejmuje również prawo własności
Prawo finansowe
rozpocznij naukę
reguluje kwestie związane z finansami publicznymi (prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe)
Prawo gospodarcze
rozpocznij naukę
reguluje zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
Prawo handlowe
rozpocznij naukę
reguluje zasady prowadzenia działalności przez spółki i osoby prawne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
rozpocznij naukę
reguluje prawa wynikające ze stosunków rodzinnych i opiekuńczych
Prawo pracy
rozpocznij naukę
reguluje wzajemne prawa i obowiązki pracownik i pracodawcy; określa sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz zagadnienia BHP
Prawo karne
rozpocznij naukę
reguluje zasady odpowiedzialności osób fizycznych i prawnych za popełnione przestępstwa; wskazuje przestępstwa i wykroczenia oraz określa wymiar kary
Prawo autorskie i wynalazcze
rozpocznij naukę
reguluje prawa własności intelektualnej (niematerialną własność twórcy, autora lub dysponenta praw)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.