Struktura społeczna – najważniejsze pojęcia i definicje

 0    21 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Struktura społeczna
rozpocznij naukę
uporządkowany system wzajemnych stosunków społecznych zachodzących między naturalnie różniącymi się między sobą grupami społecznymi i jednostkami
Podstawowe różnice społeczne
rozpocznij naukę
wiek, stan cywilny, wykształcenie, stan majątkowy, miejsce zamieszkania, role społeczne
Poziomy struktury społecznej
rozpocznij naukę
makrostruktura (relacje między dużymi grupami społecznymi); mikrostruktura (relacje między małymi grupami lub w ich obrębie)
Teorie podziałów społecznych (autorzy)
rozpocznij naukę
Karol Marks; Max Weber; Kingsley Davies i Vilbert E. Moore
Podziały społeczne wg Marksa
rozpocznij naukę
społeczeństwo podzielone jest na dwie zwalczające się do zaniku klasy - burżuazja/kapitaliści (właściciele środków produkcji) i proletriat/robotnicy/chłopi (ich praca generuje zysk dla burżuazji)
Podziały społeczne wg Webera
rozpocznij naukę
ludzie różnią się dostępnością dóbr i rywalizują ze sobą na płaszczyźnie ekonomicznej - wyrównywanie szans na drodze ewolucji
Podziały społeczne wg Daviesa i Moore'a
rozpocznij naukę
społeczeństwo podzielone jest na naturalne i istniejące od zawsze klasy, które się nie zwlaczają ponieważ każda z nich jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa; podział związany jest z takimi wartościami jak prestiż, władza, uznanie społeczne
Współczesny podział
rozpocznij naukę
nie klasy, a warstwy: niższa, średnia, wyższa (każda z nich podzielona jest jeszcze raz na niższą średnią i wyższą)
Warstwa społeczna
rozpocznij naukę
grupa ludzi, których charakteryzuje podobna pozycja społeczna, wynikają ze statusu marterialnego, poziomu wykształcenia i stylu życia; może być także rozumiana jako część klasy społecznej
Klasa społeczna
rozpocznij naukę
zbiorowość społeczna o trwałym charakterze, charakteryzująca się równym dostępem do dóbr materialnych, władzy i wiedzy
Podział klas społecznych (rodzaje)
rozpocznij naukę
klasy własności, zawowdowo dochodowe i inne; klasa wyższa, średnia i niższa; klasa rządzących i rządzonych
Status społeczny
rozpocznij naukę
subiektywne postrzeganie pozycji danej jednostki lub grupy w społeczeństwie
Elementy oceny statusu jednostki
rozpocznij naukę
poziom dochodów, wykształcenie i kwalifikacje, możliwości wpływu na otoczenie, dostęp do władzy i dóbr materialnych
Ruchliwość społeczna
rozpocznij naukę
zmiana przynależności jednostki do grupy społecznej; zmiana położenia grupy społęcznej w obrębie społeczeństwa; zmiana pozycji w danej zbiorowości bez zmiany samej zbiorowości, bądź zmiana zbiorowości i zajęcie miejsca w nowej zbiorowości
Rodzaje ruchliwości społecznej
rozpocznij naukę
pionowa (wertykalna); pozioma (horyzontalna); wewnątrzpokoleniowa; międzypokoleniowa
Ruchliwość pionowa
rozpocznij naukę
przechodzenie z warstwy niższej do wyższej (awans społeczny), lub na odwrót (degradacja społeczna)
Ruchliwość pozioma
rozpocznij naukę
przeniesienie się z jednej grupy do drugiej w obrębie tej samej warstwy społecznej bez zmiany pozycji społecznej
Ruchliwość wewnątrzpokoleniowa
rozpocznij naukę
zmiana miejsca jednostki w strukturze społecznej (np. zmiana wykształcenia)
Ruchliwość międzypokoleniowa
rozpocznij naukę
ocena pozycji jednostki w stosunku do pozycji jej przodków (jeżeli jednostka zajmuje w społeczeństwie inną pozycjęniż jej rodzice to zachodzi ruchliwość międzypokoleniowa)
Przyczyny ruchliwości społecznej
rozpocznij naukę
chęć poprawy sytuacji materialnej, zdobycia prestiżu społecznego, dostępu do pożądanych dóbr materialnych, zdobycia i sprawowania władzy
Społeczeństwo otwarte
rozpocznij naukę
społeczeństwa, w których ruchliwość społeczna jest silna i zauważalna

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.