Prawo Pracy: Stosunek pracy

 0    5 fiszek    monimaz1209
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Art. 22. §1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
rozpocznij naukę
a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
§1(1). Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy,
rozpocznij naukę
bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
§1(2). Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną
rozpocznij naukę
przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.
§2. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat.
rozpocznij naukę
Na warunkach określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat.
§3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku.
rozpocznij naukę
Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.