Układ kostny - anatomia człowieka/ studia

4  2    64 fiszki    kgrodzicka97
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Rodzaje kości
rozpocznij naukę
Kości: długie, krótkie, różnokształtne i płaskie
Przykłady kości płaskiej, różnokształtnej, długiej i krótkiej
rozpocznij naukę
Kość płaska: łopatka; Kość różnokształtna: kręgi; Kość długa: udowa: Kość krótka: kości nadgarstka, stępu
Jakie funkcje pełni szkielet?
rozpocznij naukę
Pełni funkcję podporową i ochronną.
Jak dzielimy połączenia między kościami?
rozpocznij naukę
Dzielimy na połączenia stałe i ruchome, czyli stawy.
Za pomocą czego mogą łączyć się ze sobą kości?
rozpocznij naukę
Za pomocą tkanki łącznej, chrzęstnej lub przy udziale mazi stawowej.
Budowa stawu
rozpocznij naukę
Powierzchnia stawowa, chrząstka stawowa, torebka stawowa, jama stawowa, maź stawowa, więzadła
Rodzaje stawów
rozpocznij naukę
Kuliste, eliptyczne, siodełkowe, cylindryczne, bloczkowe
Budowa kręgu
rozpocznij naukę
Trzon, otwór kręgowy, łuk, wyrostek kolczysty, wyrostek poprzeczny wyrostek stawowy, wcięcie kręgowe
Kręg szczytowy budowa
rozpocznij naukę
łuk przedni, łuk tylny, dołek zęba, otwór wyrostka poprzecznego, dołek stawowy górny
Kręg obrotowy budowa
rozpocznij naukę
trzon, ząb, wyrostek kolczysty, otwór kręgowy, powierzchnia stawowa górna, powierzchnia stawowa dolna, otówr wyrostka poprzecznego
Z ilu zrośniętych kręgów zbudowana jest kość krzyżowa?
rozpocznij naukę
Z 5ciu
Ile kręgów średnio posiada człowiek?
rozpocznij naukę
33-34
Z ilu kręgów składa się kośc guziczna?
rozpocznij naukę
Składa się z 3 lub 4 szczątkowych kręgów guzicznych.
Z czego składa się klatka piersiowa?
rozpocznij naukę
Z 12 par żeber, mostka i 12 kręgów piersiowych
Czym charakteryzują się żebra prawdziwe i rzekome i wolne?
rozpocznij naukę
Żebra prawdziwe łączą się bezpośrednio z żebrami, a rzekome nie łączą się pośrednio z mostkiem lub też nie łączą się wcale, a wolne nie dochodza do mostka
Na jakie części dzieli się kręgosłup i ile jest w nich kręgów?
rozpocznij naukę
Dzieli sie na część szyjną- 7 kręgów, piersiową - 12 kręgów, lędźwiową - 5 kręgów, krzyżową - 5 kręgów i guziczną - 4/5 zrośnięte kręgi
Z czego składa sie żebro?
rozpocznij naukę
z kości żebrowej i chrząstki żebrowej
Z czego składa się mostek?
rozpocznij naukę
Z rękojeści, trzonu i wyrostka mieczykowatego
Jak dzielimy połączenia kręgosłupa i klatki piersiowej
rozpocznij naukę
Dzielimy na: połączenia w obrębie kręgosłupa; połeączenia kręgosłupa z czaszką; połączenia kręgosłupa z żebrami i połączenia żeber i mostka
Za pomocą czego są połączenia w obrębie kręgosłupa
rozpocznij naukę
za pomocą więzadeł(długich i krótkich), krążków międzykręgowych i stawów
Jakie wyróżaniamy stawy w obrębie połączeń kręgosłupa z czaszką?
rozpocznij naukę
Stawy szczytowo-obrotowe i stawy szczytowo-potyliczne
Wymień połączenia kręgosłupa z żebrami
rozpocznij naukę
Stawy głów żeber, stawy żebrowo-poprzeczne
Połączenia żeber i mostka
rozpocznij naukę
Za pomocą stawu żebrowo-mostkowego; połączeń żeber kostynych z chrząstkami żebrowymi, stawy międzychrząstkowe i chrząstkozrosty mostkowe
Co to jest lordoza i kifoza i gdzie występuje?
rozpocznij naukę
Lordoza to wypukłość do przodu występująca w części szyjnej i lędźwiowej a kifoza to wypukłość ku tyłowi występująca w częsci piersiowej i krzyżowej
Wymień kości kończyny górnej
rozpocznij naukę
Obojczyk, łopatka, kość ramienna, kość łokciowa, kość promieniowa, kości nadgarstka, kości śródręcza, kości palców ręki
Opisz budowę łopatki
rozpocznij naukę
Dół nadgrzebieniowy, dół podgrzebieniowy, grzebień łopatki, wyrostek barkowy, wydrążenie stawowe, wyrostek kruczy, dół podłopatkowy, brzeg górny, kąt górny, brzeg przyśrodkowy, kąt dolny, brzeg boczny i kąt boczny
Opisz budowę kości ramiennej
rozpocznij naukę
głowa, guzek mniejszy, grzebień guzka mniejszego i większego, guzowatość naramienna, dół dziobasty, nadkłykieć boczny, nadkłykieć przyśrodkowy, bloczek, główka
Jakie kości budują kości przedramienia?
rozpocznij naukę
Kości: łokciowa i promieniowa
Jakie wyróżniamy kości w kościach ręki?
rozpocznij naukę
Wyróżniamy kości nadgarstka, śródręcza i palców
Jak są zbudowane kości ręki?
rozpocznij naukę
Kości ręki: kości nadgarstka, kości śródręcza, kości palców, paliczki bliższe, paliczki środkowe i paliczki dalsze
Wymień kości nadgarstka
rozpocznij naukę
K. łódeczkowata, K. księżycowata, k. trójgraniasta, k. grochowata, k. czworoboczna większa, k. czworoboczna mniejsza, k. główkowata, k. haczykowata
Jakie wyróżniamy stawy w obrębie obręczy kończyny górnej?
rozpocznij naukę
Staw mostkowo-obojczykowy i staw barkowo-obojczykowy
Jakie wyróżniamy połączenia kończyny górnej wolnej?
rozpocznij naukę
Do połączeń kończyny górnej wolnej należą: staw ramienny, staw łokciowy, staw promieniowo-łokciowy dalszy, staw promieniowo-nadgarstkowy, stawy ręki
Wymień kości kończyny dolnej
rozpocznij naukę
Kośc biodrowa, łonowa, kulszowa, udowa, piszczelowa, strzałkowa, kości stępu, kość skokowa, kość piętowa
Opisz budowę miednicy
rozpocznij naukę
Kość krzyżowa, kośc miedniczna, spojenie łonowe, guz kulszowy, linia graniczna
Co to jest panewka i gdzie się znajduje?
rozpocznij naukę
Panewka znajduje się na zewnętrznej powierzchni kości miednicznej i razem z głową kości udowej buduje staw biodrowy
Opisz budowę kości udowej
rozpocznij naukę
Głowa, dołek głowy, szyjka, krętarz większy, krętarz mniejszy, guzowatość pośladkowa, kłykieć przyśrodkowy, kłykieć boczny i dół międzykłykciowy
Opisz budowę rzepki
rozpocznij naukę
Rzepka, jest małą, trójkątną kością, włączoną w ścięgno mięśnia czworogłowego uda
Wymień kości goleni
rozpocznij naukę
Kośc piszczelowa i strzałka
Jakie kości tworzą stopę?
rozpocznij naukę
Kości stępu, śródstopia i palców
Z jakich kości jest stęp?
rozpocznij naukę
Z kości: skokowej, piętowej, łódkowatej, sześciennej i trzech klinowatych
Jaka kość stępu jest największa?
rozpocznij naukę
Kośc piętowa
Jakie stawy należą do połączeń obręczy?
rozpocznij naukę
Stawy krzyżowo-biodrowy, spojenie łonowe i więzozrosty miednicy
Wymień połączenia kończyny dolnej wolnej
rozpocznij naukę
Staw biodrowy, staw kolanowy, staw skokowo-goleniowy, stawy stępu
Jak dzielimy czaszkę?
rozpocznij naukę
Mózgoczaszka i trzewioczaszka
Wymień nerwy czaszkowe
rozpocznij naukę
Nici węchowe, Nerw wzrokowy, Nerw okoruchowy, Nerw bloczkowy, Nerw trójdzielny, Newr odwodzący, Nerw twarzowy, Nerw przedsionkowo-ślimakowy, Nerw językowo-gardłowy, Nerw błędny, Nerw dodatkowy, Nerw podjęzykowy
Jakie kości tworzą część mózgową?
rozpocznij naukę
Nieparzyste: potyliczna, klinowa i czołowa. Parzyste: skroniowa i ciemieniowa
Z czego składa się kość klinowa?
rozpocznij naukę
Z trzony i trzech par wyrostków: skrzydła większego i mniejszego oraz wyrostka skrzydłowatowego
Z jakich części składa się kość skroniowa?
rozpocznij naukę
Z części skalistej (piramidy), częsci sutkowej, części bębenkowej i łuski
Jakie kości wchodzą w skład części twarzowej?
rozpocznij naukę
Parzyste: szczęka, kość podniebienna, kość jarzmowa, kość łzowa, kość nosowa, małżowina nosowa dolna. Nieparzyste: żuchwa, kość sitowa i lemiesz
Z czego składa się szczęka?
rozpocznij naukę
Z trzonu, wyrostka czołowego, podniebiennego, jarzmowego i zębodołowego
Z czego składa się kość sitowa?
rozpocznij naukę
Z blaszki poziomej i pionowej oraz dwóch błędnikoów sitowych
Jakie można wyróżnić ściany w obrębie czaszki jako całości?
rozpocznij naukę
Ścianę górną (sklepienie czaszki), Ścianę dolną (podstawę czaszki), ścianę przednią, ścianę boczną i ścianę tylną
Na jakie doły dzieli się podstawa czaszki?
rozpocznij naukę
Dół przedni czaszki, dół środkowy czaszki, dół tylny czaszki
Co tworzy ścianę przednią czaszki?
rozpocznij naukę
Dwa oczodoły, jama nosowa, parzyste kości jarzmowe, szczęka prawa i lewa, łuk zębowy dolny i górny oraz żuchwa
Co buduje ścianę boczną czaszki?
rozpocznij naukę
Kość czołowa, klinowa, ciemieniowa, skroniowa i potyliczna
Co tworzy ścianę tylną czaszki?
rozpocznij naukę
Łuska kości potylicznej
Jakie połączenia występują w obrębie czaszki?
rozpocznij naukę
Połączenia włókniste, chrząstkozrosty i stawy
Co występuje u noworodków?
rozpocznij naukę
Ciemiączko
Gdzie znajdują się szwy?
rozpocznij naukę
Są głównie na sklepieniu i na ścianach bocznych czaszki.
Co to są wklinowania?
rozpocznij naukę
To odmiana więzozrostów i dotyczy zębów wklinowanych do zębodołów
Co to są chrząstkozrosty i gdzie występują?
rozpocznij naukę
to połączenia występujące głównie w podstawie czaszki
Wymień stawy stępu
rozpocznij naukę
Staw skokowo-piętowo-łódkowy, skokowo-piętowy, piętowo-sześcienny, łódkowo-klinowy i stawy międzyklinowe
Jakie wyróżniamy stawy ręki?
rozpocznij naukę
Stawy nadgarstka, śródręcza i palców

Anatomia człowieka – jak to ugryźć?

Temat niełatwy, raczej nudny – mowa o anatomii, zmorze studentów, głównie dlatego, że bardzo trudno jest nauczyć się nazw wszystkich kości, zapamiętać poszczególne części układów, już nie wspominając o nazwach łacińskich. Na szczęście na Fiszkotece masz dostęp do wielu ciekawych lekcji, które pomogą Ci utrwalić wszystkie zagadnienia z anatomii i możesz być pewny, że następny egzamin zdasz na 5.

Układ kostny człowieka

Układ kostny jest jednym z wielu skomplikowanych układów w naszym ciele. Należy do niego np. czaszka, ale ogólnie mówi się, że układ kostny to po prostu szkielet człowieka. Jeżeli zastanawiasz się, jakie funkcje pełni układ kostny, to odpowiedź na pewno otrzymasz, korzystając z tej lekcji. Oprócz tego dowiesz się też, jakie są rodzaje kości, poznasz budowę i rodzaje stawów, oraz budowę kręgów. W lekcji został omówiony cały szkielet, więc nic Cię nie ominie.

Anatomia na Fiszkotece

Ta dziedzina jest na tyle rozległa, że na pewno jedna lekcja Fiszkoteki nie jest w stanie jej w całości omówić. Znajdziesz tutaj jednak o wiele więcej przydatnych zestawów np. o układzie krążenia czy nerwowym. Aby ułatwić Ci szukanie, zebraliśmy trzy ciekawe lekcje, które powinny Cię zainteresować: Układy narządów, układ krwionośny i układ ruchu.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.