Układ kostny - anatomia człowieka/ studia

 0    64 fiszki    kgrodzicka97
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Rodzaje kości
rozpocznij naukę
Kości: długie, krótkie, różnokształtne i płaskie

Przykłady kości płaskiej, różnokształtnej, długiej i krótkiej
rozpocznij naukę
Kość płaska: łopatka; Kość różnokształtna: kręgi; Kość długa: udowa: Kość krótka: kości nadgarstka, stępu

Jakie funkcje pełni szkielet?
rozpocznij naukę
Pełni funkcję podporową i ochronną.

Jak dzielimy połączenia między kościami?
rozpocznij naukę
Dzielimy na połączenia stałe i ruchome, czyli stawy.

Za pomocą czego mogą łączyć się ze sobą kości?
rozpocznij naukę
Za pomocą tkanki łącznej, chrzęstnej lub przy udziale mazi stawowej.

Budowa stawu
rozpocznij naukę
Powierzchnia stawowa, chrząstka stawowa, torebka stawowa, jama stawowa, maź stawowa, więzadła

Rodzaje stawów
rozpocznij naukę
Kuliste, eliptyczne, siodełkowe, cylindryczne, bloczkowe

Budowa kręgu
rozpocznij naukę
Trzon, otwór kręgowy, łuk, wyrostek kolczysty, wyrostek poprzeczny wyrostek stawowy, wcięcie kręgowe

Kręg szczytowy budowa
rozpocznij naukę
łuk przedni, łuk tylny, dołek zęba, otwór wyrostka poprzecznego, dołek stawowy górny

Kręg obrotowy budowa
rozpocznij naukę
trzon, ząb, wyrostek kolczysty, otwór kręgowy, powierzchnia stawowa górna, powierzchnia stawowa dolna, otówr wyrostka poprzecznego

Z ilu zrośniętych kręgów zbudowana jest kość krzyżowa?
rozpocznij naukę
Z 5ciu

Ile kręgów średnio posiada człowiek?
rozpocznij naukę
33-34

Z ilu kręgów składa się kośc guziczna?
rozpocznij naukę
Składa się z 3 lub 4 szczątkowych kręgów guzicznych.

Z czego składa się klatka piersiowa?
rozpocznij naukę
Z 12 par żeber, mostka i 12 kręgów piersiowych

Czym charakteryzują się żebra prawdziwe i rzekome i wolne?
rozpocznij naukę
Żebra prawdziwe łączą się bezpośrednio z żebrami, a rzekome nie łączą się pośrednio z mostkiem lub też nie łączą się wcale, a wolne nie dochodza do mostka

Na jakie części dzieli się kręgosłup i ile jest w nich kręgów?
rozpocznij naukę
Dzieli sie na część szyjną- 7 kręgów, piersiową - 12 kręgów, lędźwiową - 5 kręgów, krzyżową - 5 kręgów i guziczną - 4/5 zrośnięte kręgi

Z czego składa sie żebro?
rozpocznij naukę
z kości żebrowej i chrząstki żebrowej

Z czego składa się mostek?
rozpocznij naukę
Z rękojeści, trzonu i wyrostka mieczykowatego

Jak dzielimy połączenia kręgosłupa i klatki piersiowej
rozpocznij naukę
Dzielimy na: połączenia w obrębie kręgosłupa; połeączenia kręgosłupa z czaszką; połączenia kręgosłupa z żebrami i połączenia żeber i mostka

Za pomocą czego są połączenia w obrębie kręgosłupa
rozpocznij naukę
za pomocą więzadeł(długich i krótkich), krążków międzykręgowych i stawów

Jakie wyróżaniamy stawy w obrębie połączeń kręgosłupa z czaszką?
rozpocznij naukę
Stawy szczytowo-obrotowe i stawy szczytowo-potyliczne

Wymień połączenia kręgosłupa z żebrami
rozpocznij naukę
Stawy głów żeber, stawy żebrowo-poprzeczne

Połączenia żeber i mostka
rozpocznij naukę
Za pomocą stawu żebrowo-mostkowego; połączeń żeber kostynych z chrząstkami żebrowymi, stawy międzychrząstkowe i chrząstkozrosty mostkowe

Co to jest lordoza i kifoza i gdzie występuje?
rozpocznij naukę
Lordoza to wypukłość do przodu występująca w części szyjnej i lędźwiowej a kifoza to wypukłość ku tyłowi występująca w częsci piersiowej i krzyżowej

Wymień kości kończyny górnej
rozpocznij naukę
Obojczyk, łopatka, kość ramienna, kość łokciowa, kość promieniowa, kości nadgarstka, kości śródręcza, kości palców ręki

Opisz budowę łopatki
rozpocznij naukę
Dół nadgrzebieniowy, dół podgrzebieniowy, grzebień łopatki, wyrostek barkowy, wydrążenie stawowe, wyrostek kruczy, dół podłopatkowy, brzeg górny, kąt górny, brzeg przyśrodkowy, kąt dolny, brzeg boczny i kąt boczny

Opisz budowę kości ramiennej
rozpocznij naukę
głowa, guzek mniejszy, grzebień guzka mniejszego i większego, guzowatość naramienna, dół dziobasty, nadkłykieć boczny, nadkłykieć przyśrodkowy, bloczek, główka

Jakie kości budują kości przedramienia?
rozpocznij naukę
Kości: łokciowa i promieniowa

Jakie wyróżniamy kości w kościach ręki?
rozpocznij naukę
Wyróżniamy kości nadgarstka, śródręcza i palców

Jak są zbudowane kości ręki?
rozpocznij naukę
Kości ręki: kości nadgarstka, kości śródręcza, kości palców, paliczki bliższe, paliczki środkowe i paliczki dalsze

Wymień kości nadgarstka
rozpocznij naukę
K. łódeczkowata, K. księżycowata, k. trójgraniasta, k. grochowata, k. czworoboczna większa, k. czworoboczna mniejsza, k. główkowata, k. haczykowata

Jakie wyróżniamy stawy w obrębie obręczy kończyny górnej?
rozpocznij naukę
Staw mostkowo-obojczykowy i staw barkowo-obojczykowy

Jakie wyróżniamy połączenia kończyny górnej wolnej?
rozpocznij naukę
Do połączeń kończyny górnej wolnej należą: staw ramienny, staw łokciowy, staw promieniowo-łokciowy dalszy, staw promieniowo-nadgarstkowy, stawy ręki

Wymień kości kończyny dolnej
rozpocznij naukę
Kośc biodrowa, łonowa, kulszowa, udowa, piszczelowa, strzałkowa, kości stępu, kość skokowa, kość piętowa

Opisz budowę miednicy
rozpocznij naukę
Kość krzyżowa, kośc miedniczna, spojenie łonowe, guz kulszowy, linia graniczna

Co to jest panewka i gdzie się znajduje?
rozpocznij naukę
Panewka znajduje się na zewnętrznej powierzchni kości miednicznej i razem z głową kości udowej buduje staw biodrowy

Opisz budowę kości udowej
rozpocznij naukę
Głowa, dołek głowy, szyjka, krętarz większy, krętarz mniejszy, guzowatość pośladkowa, kłykieć przyśrodkowy, kłykieć boczny i dół międzykłykciowy

Opisz budowę rzepki
rozpocznij naukę
Rzepka, jest małą, trójkątną kością, włączoną w ścięgno mięśnia czworogłowego uda

Wymień kości goleni
rozpocznij naukę
Kośc piszczelowa i strzałka

Jakie kości tworzą stopę?
rozpocznij naukę
Kości stępu, śródstopia i palców

Z jakich kości jest stęp?
rozpocznij naukę
Z kości: skokowej, piętowej, łódkowatej, sześciennej i trzech klinowatych

Jaka kość stępu jest największa?
rozpocznij naukę
Kośc piętowa

Jakie stawy należą do połączeń obręczy?
rozpocznij naukę
Stawy krzyżowo-biodrowy, spojenie łonowe i więzozrosty miednicy

Wymień połączenia kończyny dolnej wolnej
rozpocznij naukę
Staw biodrowy, staw kolanowy, staw skokowo-goleniowy, stawy stępu

Jak dzielimy czaszkę?
rozpocznij naukę
Mózgoczaszka i trzewioczaszka

Wymień nerwy czaszkowe
rozpocznij naukę
Nici węchowe, Nerw wzrokowy, Nerw okoruchowy, Nerw bloczkowy, Nerw trójdzielny, Newr odwodzący, Nerw twarzowy, Nerw przedsionkowo-ślimakowy, Nerw językowo-gardłowy, Nerw błędny, Nerw dodatkowy, Nerw podjęzykowy

Jakie kości tworzą część mózgową?
rozpocznij naukę
Nieparzyste: potyliczna, klinowa i czołowa. Parzyste: skroniowa i ciemieniowa

Z czego składa się kość klinowa?
rozpocznij naukę
Z trzony i trzech par wyrostków: skrzydła większego i mniejszego oraz wyrostka skrzydłowatowego

Z jakich części składa się kość skroniowa?
rozpocznij naukę
Z części skalistej (piramidy), częsci sutkowej, części bębenkowej i łuski

Jakie kości wchodzą w skład części twarzowej?
rozpocznij naukę
Parzyste: szczęka, kość podniebienna, kość jarzmowa, kość łzowa, kość nosowa, małżowina nosowa dolna. Nieparzyste: żuchwa, kość sitowa i lemiesz

Z czego składa się szczęka?
rozpocznij naukę
Z trzonu, wyrostka czołowego, podniebiennego, jarzmowego i zębodołowego

Z czego składa się kość sitowa?
rozpocznij naukę
Z blaszki poziomej i pionowej oraz dwóch błędnikoów sitowych

Jakie można wyróżnić ściany w obrębie czaszki jako całości?
rozpocznij naukę
Ścianę górną (sklepienie czaszki), Ścianę dolną (podstawę czaszki), ścianę przednią, ścianę boczną i ścianę tylną

Na jakie doły dzieli się podstawa czaszki?
rozpocznij naukę
Dół przedni czaszki, dół środkowy czaszki, dół tylny czaszki

Co tworzy ścianę przednią czaszki?
rozpocznij naukę
Dwa oczodoły, jama nosowa, parzyste kości jarzmowe, szczęka prawa i lewa, łuk zębowy dolny i górny oraz żuchwa

Co buduje ścianę boczną czaszki?
rozpocznij naukę
Kość czołowa, klinowa, ciemieniowa, skroniowa i potyliczna

Co tworzy ścianę tylną czaszki?
rozpocznij naukę
Łuska kości potylicznej

Jakie połączenia występują w obrębie czaszki?
rozpocznij naukę
Połączenia włókniste, chrząstkozrosty i stawy

Co występuje u noworodków?
rozpocznij naukę
Ciemiączko

Gdzie znajdują się szwy?
rozpocznij naukę
Są głównie na sklepieniu i na ścianach bocznych czaszki.

Co to są wklinowania?
rozpocznij naukę
To odmiana więzozrostów i dotyczy zębów wklinowanych do zębodołów

Co to są chrząstkozrosty i gdzie występują?
rozpocznij naukę
to połączenia występujące głównie w podstawie czaszki

Wymień stawy stępu
rozpocznij naukę
Staw skokowo-piętowo-łódkowy, skokowo-piętowy, piętowo-sześcienny, łódkowo-klinowy i stawy międzyklinowe

Jakie wyróżniamy stawy ręki?
rozpocznij naukę
Stawy nadgarstka, śródręcza i palców


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.