Prawdy wiary chrześcijańskiej

3.3  3    28 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Bóg
rozpocznij naukę
stwórca i pan świata - Trójca Święta
Trójca Święta
rozpocznij naukę
Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, stanowiący jedność, będący pod względem istoty tym samym Bogiem, ale różnymi Osobami Boskimi
Bóg Ojciec
rozpocznij naukę
pierwsza Osoba Trójcy Świętej
Syn Boży
rozpocznij naukę
druga Osoba Trójcy Świętej, zrodzona przez Boga Ojca; odwieczne Słowo wypowiadane przez Ojca, przez które Bóg stwarza
Duch Święty
rozpocznij naukę
trzecia Osoba Trójcy Świętej, pochodząca od Boga Ojca i Syna Bożego (według prawosławnych: tylko od Ojca), Ożywiciel
stworzenie świata
rozpocznij naukę
dobrowolny akt Boga powołania do istnienia wszystkiego, co nie jest Bogiem
cel stworzenia świata
rozpocznij naukę
ukazanie i udzielenie chwały Bożej
przyczyna stworzenia świata
rozpocznij naukę
jedynie Boża miłość i dobroć
2 rodzaje stworzeń
rozpocznij naukę
duchowe i materialne
anioł
rozpocznij naukę
nieśmiertelna, osobowa, niecielesna istota duchowa obdarzona rozumem i wolą; przewyższa doskonałością wszystkie stworzenia widzialne; samo słowo „anioł” określa ich funkcję – niesienie nowiny (gr. angelia – nowina), gdyż ci z nich, którzy nie upadli, są sługami i wysłannikami Boga
szatan
rozpocznij naukę
inaczej: diabeł; upadły anioł – anioł, który stworzony jako z natury dobry sam się uczynił złym odrzucając radykalnie i nieodwołalnie Boga i Jego Królestwo; ojciec kłamstwa – uwodzicielski głos namawiający do przeciwstawienia się Bogu
człowiek
rozpocznij naukę
osoba stworzona na obraz i podobieństwo Boże, będąca zarazem duchową i cielesną – zjednoczeniem duszy i ciała
dusza ludzka
rozpocznij naukę
inaczej: dusza duchowa; stworzona przez Boga nieśmiertelna forma ożywiająca ludzkie ciało
łaska Boża
rozpocznij naukę
przychylność i darmowa pomoc Boga, by odpowiedzieć na Jego wezwanie: stać się dzieckiem Bożym, przybranym synem, uczestnikiem natury Bożej i życia wiecznego; uczestniczenie w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej
grzech
rozpocznij naukę
świadome odrzucenie Boga i przeciwstawienie się Mu, nieposłuszeństwo wobec Boga, brak zaufania do Jego dobroci, nadużycie wolności, której Bóg udzielił osobom stworzonym, by mogły Go miłować oraz miłować się wzajemnie
grzech pierworodny
rozpocznij naukę
grzech pierwszych ludzi, przez który grzech i śmierć weszły na świat i od którego uwalnia zbawienie w Chrystusie, dziedziczony przez sam fakt bycia człowiekiem
śmierć
rozpocznij naukę
kres ludzkiego życia ziemskiego, polegający na odłączeniu duszy od ciała, będący konsekwencją grzechu
dekalog
rozpocznij naukę
10 przykazań, które Bóg dał ludziom (historycznie: ludowi izraelskiemu wędrującemu z Egiptu do Kanaanu; spisane przez Boga na kamiennych tablicach danych Mojżeszowi, a następnie – po zniszczeniu pierwszych – przez Mojżesza z nakazu Boga)
Jezus Chrystus
rozpocznij naukę
osoba, w której Syn Boży stał się człowiekiem; prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jedyny Zbawca ludzi, który umarł za ich grzechy i zmartwychwstał
Matka Boża
rozpocznij naukę
Żydówka z Galilei o imieniu Maria, która w pełni zgodziła się na Boży plan i została matką Syna Bożego, od początku swego życia (od chwili poczęcia) pełna łaski, czyli zarazem wolna od jakiegokolwiek grzechu (niepokalanie poczęta), a po śmierci wniebowzięta
przykazanie miłości
rozpocznij naukę
nakaz miłości Boga i bliźniego, w ewangeliach synoptycznych – tak jak siebie samego, w ewangelii wg św. Jana – również tak jak Chrystus umiłował ludzi
Królestwo Boże
rozpocznij naukę
panowanie Boga już obecne w świecie i mające się dopełnić w przyszłości (pełne zjednoczenie ludzkości z Bogiem)
ofiara Chrystusa
rozpocznij naukę
odkupieńcza ofiara z życia dobrowolnie złożona przez Chrystusa Ojcu za grzechy ludzi; wyzwalając od grzechu przywraca człowiekowi komunię z Bogiem; jest ona celebrowana i uobecniana podczas każdej Mszy św.
zmartwychwstanie Chrystusa
rozpocznij naukę
wskrzeszenie Jezusa Chrystusa, którego dokonała Trójca Święta trzeciego dnia od Jego śmierci; dokonanie Paschy – przejścia przez śmierć do życia, zwycięstwo nad śmiercią, otwierające ludziom drogę nowego życia
wniebowstąpienie Chrystusa
rozpocznij naukę
nieodwracalne wejście człowieczeństwa Chrystusa do chwały Bożej, symbolizowanej przez obłok i niebo, gdzie zasiada On po prawicy Boga
paruzja
rozpocznij naukę
powrót Chrystusa na ziemię, zakończony Sądem Ostatecznym
zesłanie Ducha Świętego
rozpocznij naukę
wylanie Ducha Świętego, który zostaje objawiony, dany i udzielony jako Osoba Boska (pełne objawienie Trójcy Świętej), początek działalności Kościoła
zmartwychwstanie człowieka
rozpocznij naukę
ponowne zjednoczenie duszy z ciałem, ale tym razem: uwielbionym i obdarzonym niezniszczalnym życiem

Główne prawdy wiary

Prawdy wiary to dla osób wierzących rodzaj duchowego kompasu, który wyznacza kurs na niebo i jest drogowskazem, jak powinno się postępować. Są to filary na, których opiera się cała teologia chrześcijańska, czyli nauka, której podstawą jest Bóg. Na prawdach wiary bazuje więc 10 przykazań Bożych i wiele innych fundamentalnych zasad religijnych. Wiele księży i teologów porównuje prawdy wiary do zestawu przetrwania i chrześcijańskiej apteczki. Zachęcamy więc do nauki głównych prawd wiary z Fiszkoteką. Polecamy także inne nasze lekcje: kościół - podstawowe pojęcia, cnoty kardynalne oraz 7 darów ducha świętego.

Teologia z Fiszkoteką

Prawdy wiary definiują, jakie są osoby Boskie, kim jest Duch Swięty i Szatan oraz co to jest dusza i grzech. Lekcja przygotowana przez Fiszkotekę oprócz prawd wiary zawiera także wyjaśnienie takich pojęć jak wniebowstąpienie, czy zmartwychwstanie. Z naszych fiszek dowiesz się także, jak przebiegało stworzenie świata. Wybór proponowanej przez nas lekcji to świetny sposób na uzupełnienie swojej wiedzy z zakresu nowego i starego testamentu oraz poznanie 6 głównych prawd wiary.

Spróbuj nauki z fiszkami!

Możliwości, jakie daje Ci Fiszkoteka sprawiają, że z łatwością opanujesz każdy materiał. Podstawą naszej metody są fiszki przygotowane w nowoczesny, innowacyjny sposób. Oprócz interaktywnych fiszek każdy użytkownik ma możliwość uczenia się za pomocą nagrań mp3 oraz kolorowych grafik ułatwiających kojarzenie. Zarówno słuchowcy, jak i wzrokowcy znajdą coś dla siebie. Dołącz do nas i zobacz, jak skutecznie można uczyć się z Fiszkoteką!

Komentarze:

sek napisał: 2011-06-02 16:36:02
W Boga zawsze wierzyc trzeba ! A nasze osly spac by poszly!!

TADEUSZOWSKI napisał: 2011-09-11 09:24:36
MAM PROŚBĘ, ABY PRZY KAŻDEJ ODPOWIEDZI ODNOSIC SIĘ DO WERSETÓW BIBLII I WTEDY TO BĘDZIE WIARYGODNE DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.