Prawdy wiary chrześcijańskiej

4.5  2    28 fiszek    lenka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

stwórca i pan świata - Trójca Święta

Trójca Święta
rozpocznij naukę
Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, stanowiący jedność, będący pod względem istoty tym samym Bogiem, ale różnymi Osobami Boskimi

pierwsza Osoba Trójcy Świętej

druga Osoba Trójcy Świętej, zrodzona przez Boga Ojca; odwieczne Słowo wypowiadane przez Ojca, przez które Bóg stwarza

Duch Święty
rozpocznij naukę
trzecia Osoba Trójcy Świętej, pochodząca od Boga Ojca i Syna Bożego (według prawosławnych: tylko od Ojca), Ożywiciel

stworzenie świata
rozpocznij naukę
dobrowolny akt Boga powołania do istnienia wszystkiego, co nie jest Bogiem

cel stworzenia świata
rozpocznij naukę
ukazanie i udzielenie chwały Bożej

przyczyna stworzenia świata
rozpocznij naukę
jedynie Boża miłość i dobroć

2 rodzaje stworzeń
rozpocznij naukę
duchowe i materialne

nieśmiertelna, osobowa, niecielesna istota duchowa obdarzona rozumem i wolą; przewyższa doskonałością wszystkie stworzenia widzialne; samo słowo „anioł” określa ich funkcję – niesienie nowiny (gr. angelia – nowina), gdyż ci z nich, którzy nie upadli, są sługami i wysłannikami Boga

inaczej: diabeł; upadły anioł – anioł, który stworzony jako z natury dobry sam się uczynił złym odrzucając radykalnie i nieodwołalnie Boga i Jego Królestwo; ojciec kłamstwa – uwodzicielski głos namawiający do przeciwstawienia się Bogu

osoba stworzona na obraz i podobieństwo Boże, będąca zarazem duchową i cielesną – zjednoczeniem duszy i ciała

dusza ludzka
rozpocznij naukę
inaczej: dusza duchowa; stworzona przez Boga nieśmiertelna forma ożywiająca ludzkie ciało

łaska Boża
rozpocznij naukę
przychylność i darmowa pomoc Boga, by odpowiedzieć na Jego wezwanie: stać się dzieckiem Bożym, przybranym synem, uczestnikiem natury Bożej i życia wiecznego; uczestniczenie w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej

świadome odrzucenie Boga i przeciwstawienie się Mu, nieposłuszeństwo wobec Boga, brak zaufania do Jego dobroci, nadużycie wolności, której Bóg udzielił osobom stworzonym, by mogły Go miłować oraz miłować się wzajemnie

grzech pierworodny
rozpocznij naukę
grzech pierwszych ludzi, przez który grzech i śmierć weszły na świat i od którego uwalnia zbawienie w Chrystusie, dziedziczony przez sam fakt bycia człowiekiem

kres ludzkiego życia ziemskiego, polegający na odłączeniu duszy od ciała, będący konsekwencją grzechu

10 przykazań, które Bóg dał ludziom (historycznie: ludowi izraelskiemu wędrującemu z Egiptu do Kanaanu; spisane przez Boga na kamiennych tablicach danych Mojżeszowi, a następnie – po zniszczeniu pierwszych – przez Mojżesza z nakazu Boga)

Jezus Chrystus
rozpocznij naukę
osoba, w której Syn Boży stał się człowiekiem; prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jedyny Zbawca ludzi, który umarł za ich grzechy i zmartwychwstał

Żydówka z Galilei o imieniu Maria, która w pełni zgodziła się na Boży plan i została matką Syna Bożego, od początku swego życia (od chwili poczęcia) pełna łaski, czyli zarazem wolna od jakiegokolwiek grzechu (niepokalanie poczęta), a po śmierci wniebowzięta

przykazanie miłości
rozpocznij naukę
nakaz miłości Boga i bliźniego, w ewangeliach synoptycznych – tak jak siebie samego, w ewangelii wg św. Jana – również tak jak Chrystus umiłował ludzi

Królestwo Boże
rozpocznij naukę
panowanie Boga już obecne w świecie i mające się dopełnić w przyszłości (pełne zjednoczenie ludzkości z Bogiem)

ofiara Chrystusa
rozpocznij naukę
odkupieńcza ofiara z życia dobrowolnie złożona przez Chrystusa Ojcu za grzechy ludzi; wyzwalając od grzechu przywraca człowiekowi komunię z Bogiem; jest ona celebrowana i uobecniana podczas każdej Mszy św.

zmartwychwstanie Chrystusa
rozpocznij naukę
wskrzeszenie Jezusa Chrystusa, którego dokonała Trójca Święta trzeciego dnia od Jego śmierci; dokonanie Paschy – przejścia przez śmierć do życia, zwycięstwo nad śmiercią, otwierające ludziom drogę nowego życia

wniebowstąpienie Chrystusa
rozpocznij naukę
nieodwracalne wejście człowieczeństwa Chrystusa do chwały Bożej, symbolizowanej przez obłok i niebo, gdzie zasiada On po prawicy Boga

powrót Chrystusa na ziemię, zakończony Sądem Ostatecznym

zesłanie Ducha Świętego
rozpocznij naukę
wylanie Ducha Świętego, który zostaje objawiony, dany i udzielony jako Osoba Boska (pełne objawienie Trójcy Świętej), początek działalności Kościoła

zmartwychwstanie człowieka
rozpocznij naukę
ponowne zjednoczenie duszy z ciałem, ale tym razem: uwielbionym i obdarzonym niezniszczalnym życiem


Komentarze:

sek napisał: 2011-06-02 16:36:02
W Boga zawsze wierzyc trzeba ! A nasze osly spac by poszly!!

TADEUSZOWSKI napisał: 2011-09-11 09:24:36
MAM PROŚBĘ, ABY PRZY KAŻDEJ ODPOWIEDZI ODNOSIC SIĘ DO WERSETÓW BIBLII I WTEDY TO BĘDZIE WIARYGODNE DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.