Sigla biblijne

5  1    72 fiszki    dupadupa462
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Księga Rodzaju
rozpocznij naukę
Rdz
Księga Wyjścia
rozpocznij naukę
Wj
Księga Kapłańska
rozpocznij naukę
Kpł
Księga Liczb
rozpocznij naukę
Lb
Księga Powtórzonego Prawa
rozpocznij naukę
Pwt
Księga Jozuego
rozpocznij naukę
Joz
Księga Sędziów
rozpocznij naukę
Sdz
Księga Rut
rozpocznij naukę
Rt
1 Księga Samuela
rozpocznij naukę
1 Sm
2 Księga Samuela
rozpocznij naukę
2 Sm
1 Księga Królewska
rozpocznij naukę
1 Krl
2 Księga Królewska
rozpocznij naukę
2 Krl
1 Księga Kronik
rozpocznij naukę
1 Krn
2 Księga Kronik
rozpocznij naukę
2 Krn
Księga Ezdrasza
rozpocznij naukę
Ezd
Księga Nehemiasza
rozpocznij naukę
Ne
Księga Tobiasza
rozpocznij naukę
Tb
Księga Judyty
rozpocznij naukę
Jdt
Księga Estery
rozpocznij naukę
Est
1 Księga Machabejska
rozpocznij naukę
1 Mch
2 Księga Machabejska
rozpocznij naukę
2 Mch
Księga Hioba (I-II wydanie: Księga Joba)
rozpocznij naukę
Hi
Księga Psalmów
rozpocznij naukę
Ps
Księga Przysłów
rozpocznij naukę
Prz
Księga Koheleta
rozpocznij naukę
Koh
Pieśń nad pieśniami
rozpocznij naukę
PnP
Księga Mądrości
rozpocznij naukę
Mdr
Mądrość Syracha
rozpocznij naukę
Syr
Księga Izajasza
rozpocznij naukę
Iz
Księga Jeremiasza
rozpocznij naukę
Jr
Lamentacje Jeremiasza
rozpocznij naukę
Lm
Księga Barucha
rozpocznij naukę
Ba
Księga Ezechiela
rozpocznij naukę
Ez
Księga Daniela
rozpocznij naukę
Dn
Księga Ozeasza
rozpocznij naukę
Oz
Księga Joela
rozpocznij naukę
Jl
Księga Amosa
rozpocznij naukę
Am
Księga Abdiasza
rozpocznij naukę
Ab
Księga Jonasza
rozpocznij naukę
Jon
Księga Micheasza
rozpocznij naukę
Mi
Księga Nahuma
rozpocznij naukę
Na
Księga Habakuka
rozpocznij naukę
Ha
Księga Sofoniasza
rozpocznij naukę
So
Księga Aggeusza
rozpocznij naukę
Ag
Księga Zachariasza
rozpocznij naukę
Za
Księga Malachiasza
rozpocznij naukę
Ml
Ewangelia wg św. Mateusza
rozpocznij naukę
Mt
Ewangelia wg św. Marka
rozpocznij naukę
Mk
Ewangelia wg św. Łukasza
rozpocznij naukę
Łk
Ewangelia wg św. Jana
rozpocznij naukę
J
Dzieje Apostolskie
rozpocznij naukę
Dz
List do Rzymian
rozpocznij naukę
Rz
1 List do Koryntian
rozpocznij naukę
1 Kor
2 List do Koryntian
rozpocznij naukę
2 Kor
List do Galatów
rozpocznij naukę
Ga
List do Efezjan
rozpocznij naukę
Ef
List do Filipian
rozpocznij naukę
Flp
List do Tesaloniczan
rozpocznij naukę
1 Tes
2 List do Tesaloniczan
rozpocznij naukę
2 Tes
1 List do Tymoteusza
rozpocznij naukę
1 Tm
2 List do Tymoteusza
rozpocznij naukę
2 Tm
List do Tytusa
rozpocznij naukę
Tt
List do Filemona
rozpocznij naukę
Flm
List do Hebrajczyków
rozpocznij naukę
Hbr
List św. Jakuba
rozpocznij naukę
Jk
1 List św. Piotra
rozpocznij naukę
1 P
2 List św. Piotra
rozpocznij naukę
2 P
1 List św. Jana
rozpocznij naukę
1 J
2 List św. Jana
rozpocznij naukę
2 J
3 List św. Jana
rozpocznij naukę
3 J
List św. Judy
rozpocznij naukę
Jud
Apokalipsa św. Jana
rozpocznij naukę
Ap

Komentarze:

aovenca napisał: 2013-10-14 16:13:59
Brakuje tylko Kol- list do Kolosan, poza tym bardzo fajne i przydatne. Dzięki

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.