KONKURS_JPII_4

 0    24 fiszki    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Świecenia kapłańskie otrzymał:
rozpocznij naukę
1 listopada 1946 roku
Gdzie wyjechał po święceniach ks. Karol Wojtyła?
rozpocznij naukę
Do Rzymu
Karola Wojtyłę na księdza wyświęcił:
rozpocznij naukę
Kardynał Adam Sapieha
Swoja pierwsza Mszę odprawił w:
rozpocznij naukę
Krakowie
W jakim miejscu w Krakowie Karol Wojtyła odprawiał swoja pierwszą Mszę św.?
rozpocznij naukę
Krypta św. Leonarda w Katedrze na Wawelu
W 1949 r. Karol Wojtyła został wikariuszem w:
rozpocznij naukę
parafii św. Floriana w Krakowie
Podaj nazwę pierwszej parafii Karola Wojtyły:
rozpocznij naukę
Parafia w Niegowici
Gdzie pracował jako wikariusz?
rozpocznij naukę
Niegowić Parafia św. Floriana w Krakowie
Ile lat miał Karol Wojtyła, kiedy został biskupem?
rozpocznij naukę
38
Gdzie zastała ks. Karola Wojtyłę decyzja o nominacji biskupiej?
rozpocznij naukę
Na „kajakach”
Który Papiez i kiedy mianuje Ks. Karola Wojtyłę Biskupem?
rozpocznij naukę
4 lipca 1958 Ks. Karol Wojtyła jest mianowany przez papieŜa Piusa XII biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej i zostaje najmłodszym Biskupem, członkiem Episkopatu Polski.
Biskupem został w:
rozpocznij naukę
1958 roku
W którym roku został arcybiskupem?
rozpocznij naukę
30 grudnia 1963r.
W którym roku Karol Wojtyła został mianowany Metropolitą Krakowskim?
rozpocznij naukę
1963 r
Kiedy PapieŜ Paweł VI mianuje Biskupa Wojtyłę Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim?
rozpocznij naukę
30 grudnia 1963 PapieŜ Paweł VI mianuje Karola Wojtyłę Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim
Kiedy Arcybiskup Karol Wojtyła ustanowił dzień chorych?
rozpocznij naukę
7 maja 1965 Arcybiskup Wojtyła ustanowił doroczny archidiecezjalny Dzień Chorych.
Piastował urząd Arcybiskupa Metropolity
rozpocznij naukę
krakowskiego
W kim mieście sprawował urząd metropolity?
rozpocznij naukę
W Krakowie
W którym roku został mianowany kardynałem?
rozpocznij naukę
1967r.
Kiedy i przez którego PapieŜa Arcybiskup Karol Wojtyła został kreowany Kardynałem?
rozpocznij naukę
26 czerwca 1967 Arcybiskup Karol Wojtyła zostaje kreowany kardynałem przez papieża Pawła VI
Ile miał lat, gdy został kardynałem?
rozpocznij naukę
48 lat
Czy kardynał Karol Wojtyła głosił rekolekcje papieżowi?
rozpocznij naukę
Tak był to Paweł VI
Co organizuje Karol Wojtyła „ Wujek „ dla studentów w duszpasterstwie akademickim?
rozpocznij naukę
17 sierpnia 1949 Ksiądz Wojtyła zostaje przeniesiony z Parafii w Niegowici do parafii św. Floriana w Krakowie w celu zorganizowania duszpasterstwa akademickiego, które z czasem przyjmuje równieŜ formę duszpasterstwa turystycznego. Nazywany przez swoich wychowanków „Wujkiem” organizuje liczne wyprawy górskie, piesze, rowerowe i narciarskie.
Co świętuje Kardynał Karol Wojtyła i jakie wydarzenie zaskakuje świat?
rozpocznij naukę
28 września 1978 Kardynał Karol Wojtyła wraz z przyjaciółmi ze „Środowiska” świętuje dwudziestolecie biskupstwa. W nocy z 28 na 29 września 1978 roku umiera w Watykanie po 33 dniach od wyboru PapieŜ Jan Paweł I

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.