wiązania chemiczne

5  1    50 fiszek    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
wiązania jonowe- różnica elektroujemności wynosi...
rozpocznij naukę
większa bądź równa 1,7
gdzie tworzą się wiązania jonowe?
rozpocznij naukę
najczęściej pomiędzy metalem a niemetalem. w wodorotlenkach pomiędzy metalem a tlenem z grupy OH... w solach między metalami a resztą kwasową. Atom pierwiastka oddający eletrony staje się kationem, a atom przyjmujący elektrony staje się anionem
wiązania kowalencyjne niespolaryzowane różnica elektroujemności wynosi?
rozpocznij naukę
od 0 do 0,4
na czym polegają wiązania kow. spolaryzowane? gdzie występują?
H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2.
rozpocznij naukę
polega na uwspólnieniu par elektronowych. Pary znajdują się w jednakowej odległości od siebie
różnica elektroujemności w wiązaniach kowalencyjnych niespolaryzowanych wynosi?
rozpocznij naukę
to przedział otwarty od 0,4 do 1,7
na czym polega wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane?
rozpocznij naukę
polega na uwspólnieniu par elektronowych, pary te są przesunięte w stronę pierwiastka silnie elektroujemnego.
co to są wiązania koordynacyjne?
rozpocznij naukę
są szczególnym przypadkiem wiązania kowalencyjnego. są bardzo słabe.
gdzie występują wiązania koordynacyjne?
rozpocznij naukę
między at. pierwiastka który posiada oktet elektronowy (donor) a atomem pierwiastka któremu brakuje pary elektronowej do oktetu.
co to są wiązania sigma?
rozpocznij naukę
pojedyncze wiązania, bardzo trwałe występujące w każdym związku.
jak tworzy się wiązania sigma? I
rozpocznij naukę
przez nałożenia orbitalu s z niesparowanym elekt. na orbital s z niesparowanym elektronem. powstaje orbital wiążący s-s w kształcie elipsoidy. II przez nałożenie orbitalu s na orbital p i powstaję orbital wiążący s-p w kształcie "ryby" III orbital Px nakłada się na orbital Px i powstaje orbital Px-Px w kształcie"cukierka" ułożenie liniowe(osiowe)
co to jest wiązanie PI jak powstaję?
rozpocznij naukę
Jest nietrwałe, szybko pęka. powstaję gdy orbital Px nałoży się na orbital Py i powstaję orbital Px-Py w kształcie "klepsydry"
co to jest dipol?
rozpocznij naukę
to cząsteczka polarna, dwubiegunowa. ponieważ bieguny możemy rozdzielić jedną płaszczyzną.
miarą polarności jest?
rozpocznij naukę
moment dipolowy
jak obliczyć moment dipolowy?
rozpocznij naukę
to iloczyn wartości ładunku i długości wiązania(l)
jednostka polarności to?
rozpocznij naukę
1 D (debaj)
co należy sprawdzić żeby dowiedzieć się który dipol jest silniejszy?
rozpocznij naukę
należy porównać wartości elektroujemności ten który będzie miał większą jest silniejszy.
jakie to są cząsteczki trwałe?
rozpocznij naukę
posiadają oktet elektronowy lub dublet
jeżeli atomy tworzące cząsteczkę mają zbliżone promienie to cząsteczka taka jest?
rozpocznij naukę
trwała
z czym związana jest reaktywność dla metali?
rozpocznij naukę
z oddawanie elektronów. rośnie w dół grupy
z czym związana jest reaktywność dla niemetali?
rozpocznij naukę
z przyjmowaniem elektronów. rośnie w górę grupy.
co to jest rodnik?
rozpocznij naukę
atom lub cząsteczka która posiada niesparowane elektrony
jak sprawdzić czy cząsteczka jest rodnikiem?
rozpocznij naukę
należy policzyć ilość elektronów jeśli będzie parzysta to nie jest to rodnik. jeśli nieparzysta to rodnik.
dla jakich cząsteczek określamy kształt?
rozpocznij naukę
dla cząsteczek w których występują wiązania kowalencyjne.
czy dla wiązań jonowych określamy kształt>?
rozpocznij naukę
NIE ponieważ są zbudowane z dużej ilości jonów ułożonych obok siebie.
jeżeli wiązania w cząsteczce są pod kątem 180 to kształt takiej cząsteczki jest?
rozpocznij naukę
liniowy czyli digonalny.
jeżeli wiązania w cząsteczce są pod kątem 120 stopni to kształt takiej cząsteczki jest?
rozpocznij naukę
trygonalny
jeżeli wiązania w cząsteczce są pod kątem 109 st i 28 to kształt takiej cząsteczki jest?
rozpocznij naukę
tetraedryczny
metoda VSEPRA służy do?
rozpocznij naukę
określania kształtu cząsteczek.
przebieg metody VSEPRA krok 1
rozpocznij naukę
zapisać cząsteczkę w postaci E(atom centralny) A(liczba ligandów- atom lub grupa at związanych z at centralnym) n- to ilość ligandów H at wodoru bezpośrednio związany z at centralntm, m- ilość at wodoru czyli EAnHm
krok 2 polega na obliczeniu?
rozpocznij naukę
liczby elektronów walencyjnych
krok 3 polega na?
rozpocznij naukę
obliczeniu ilości wplnych par elektronowych ze wzoru LwpE= 1/2 Lwal.-4n-m
krok 4 polega na obliczeniu?
rozpocznij naukę
LP czyli liczby przestrzennej ze wzoru Lp= LwpE+m+n
jeżeli LP(liczba przestrzenna wynosi 2 to jaki jest kształt(LwpE=0)?
rozpocznij naukę
liniowy czyli digonalny
jeżeli LP wynosi 3 a LwpE =1 to jaki jest kształt?
rozpocznij naukę
trygonalny - trójkąt rwnoramienny
jeżeli Lp wynosi 3 a LwpE = 2 to kształt ten to
rozpocznij naukę
jest trygonalny- trójkąt równoboczny
LP-4 a LwpE =0 to kształt tej cząsteczki będzie?
rozpocznij naukę
tetraedryczny - tertaedr
LP=4 a LwpE = 1 to kształt będzie
rozpocznij naukę
piramida trygonalna
Lp=4 a LwpE = 2 np woda to kształt będzie?
rozpocznij naukę
trójkąt równoramienny.
co to jest Hybrydyzacja? na czym polega?
rozpocznij naukę
polega na mieszaniu się orbitalu s i p w wyniku czego powstają dwa orbitale o pośredniej wartości energii pomiędzy s-p.
ilość hybryd równa się?
rozpocznij naukę
ilości orbitali które biorą udział w hybrydyzacji.
typy hybrydyzacji?
sp=BeCl2, CO2, CaH2 sp2= BCl3, CH3+, CO3-2, NO3-, NO2-, PbCl2 sp3=SO4-2, NH4+, CH4, NH3, CH3-, H2O
rozpocznij naukę
digonalna sp trygonalna sp2 tetraedryczna sp3
cząsteczka jest płaska(nie jest dipolem) gdy ma hybrydyzację?
rozpocznij naukę
sp2
rodzaje oddziaływań międzycząsteczkowych
rozpocznij naukę
- dipol-dipol - wodorowe - van der Waalsa
na czym polegają wiązania dipol-dipol?
rozpocznij naukę
Na przyciąganiu różnoimiennych biegunów
na czym polega oddziaływanie wodorowe?
rozpocznij naukę
polega na przyciąganiu się wodoru oraz at. pierwiastka silnie elektroujemnego.
oddziaływania van der Waalsa?
rozpocznij naukę
najsłabsze. ulegają niemu cząsteczki które nie są dipolami.
wpływ oddziaływań na właściwości fizyczne. 1 tem. wezenia?
rozpocznij naukę
im większe oddziaływania tym większa.
2 lotność
rozpocznij naukę
im większa temp wrzenia tym lotność maleje
lotność zależy również od masy dlaczego?
rozpocznij naukę
li większa masa tym lotność maleje.
rozpuszczalność?
rozpocznij naukę
podobne rozpuszcza się w podobnym.

Poznaj wiązania chemiczne!

Wiązania chemiczne to charakterystyczne oddziaływania występujące pomiędzy atomami, grupami atomów i jonami lub cząsteczkami. Wiązania chemiczne powstają w wyniku oddziaływania, przyjmowania lub uwspólniania elektronów walencyjnych reagujących ze sobą atomów. Znajomość wiązań chemicznych jest podstawą do nauki reakcji chemicznych i innych bardziej skomplikowanych zagadnień. Po opanowaniu materiału z tej lekcji polecamy także: wartościowość pierwiastków, pierwiastki chemiczne i ich symbole oraz budowa atomu.

Wiązania chemiczne -jak to działa?

Każdy atom pierwiastka składa się z jądra atomowego oraz elektronów znajdujących się na powłokach elektronowych wokół jądra. Atomy tworząc wiązanie chemiczne mogą uzyskać stabilną konfigurację elektronową - podobną do konfiguracji gazów szlachetnych. Rodzaj wiązania między atomami zależy od właściwości pierwiastków tworzących związek chemiczny. Można je scharakteryzować za pomocą elektroujemności. Pojęcie elektroujemności zostało wprowadzone przez L. Paulinga. Elektroujemność to zdolność atomu do przyjmowania elektronów. Niektóre z występujących wiązań chemicznych to: wiązania jonowe, wiązania kowalencyjne, wiązania kowalencyjne spolaryzowane i wiązania kowalencyjne niespolaryzowane. Aby dowiedzieć się jak funkcjonują poszczególne wiązania, koniecznie skorzystaj z proponowanej przez nas lekcji!

Chemia z Fiszkoteką

Zbliża się egzamin z chemii? A może chcesz zrobić sobie gruntowną powtórkę przed maturą? Doskonale trafiłeś! Przygotowane przez nas fiszki to najlepszy sposób na naukę nawet skomplikowanych zagadnień chemicznych. Sposób nauki, który proponujemy sprawia, że opanujesz materiał w rekordowo krótkim czasie i nie zapomnisz go chwilę po egzaminie. Nie dojdzie więc do sytuacji, że chwilę po wyjściu z sali, nie będziesz już wiedział, czym jest dipol, czy oddziaływania van der Waalsa. W przypadku, gdybyś jednak czegoś zapomniał, Inteligentny System Powtórek umożliwia intuicyjny powrót do przerobionego materiału. Dołącz do nas i zobacz, czy odpowiada Ci taki sposób nauki.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.