pochodne węglowodorów

1  1    20 fiszek    martyna356
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
pochodne węglowodorów
rozpocznij naukę
związki organiczne w których atom lub atomy wodoru został zastąpiony atomem innego pierwiastka lub grupą atomów
grupa funkcyjna
rozpocznij naukę
atom lub grupa atomów zastępująca atom wodoru.
jak nazywamy związki chemiczne mające dwie grupy funkcyjne
rozpocznij naukę
wielofunkcyjnymi.
grupa hydroksylowa inaczej
rozpocznij naukę
grupa wodorotlenowa
OH
rozpocznij naukę
grupa wodorotlenowa
COOH
rozpocznij naukę
grupa karboksylowa
COO
rozpocznij naukę
grupa estrowa
NH2
rozpocznij naukę
grupa aminowa
ogólny wzór alkoholi
rozpocznij naukę
R-OH
ogólny wzór kwasów karboksylowych
rozpocznij naukę
R-COOH
ogólny wzór grup estrowych
rozpocznij naukę
R1COOR2
ogólny wzór grup aminowych
rozpocznij naukę
RNH2
wzór metanu przemienionego na metyl
rozpocznij naukę
CH3-
wzór pentanu przemienionego na pentyn
rozpocznij naukę
C5H11-
wzór metanolu
rozpocznij naukę
CH3OH
wzór etanolu
rozpocznij naukę
C2H5OH
wzór propanolu
rozpocznij naukę
C3H7OH
Co to jest fermentacja?
rozpocznij naukę
proces beztlenowych przemian enzymatycznych związków chemicznych
alkohole dzielą się na...
rozpocznij naukę
jednowodorotlenowe i wielowodorotlenowe
jedno-wodorowe inaczej
rozpocznij naukę
monohydroksylowe

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.