pochodne węglowodorów

1  1    20 fiszek    martyna356
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

pochodne węglowodorów
rozpocznij naukę
związki organiczne w których atom lub atomy wodoru został zastąpiony atomem innego pierwiastka lub grupą atomów

grupa funkcyjna
rozpocznij naukę
atom lub grupa atomów zastępująca atom wodoru.

jak nazywamy związki chemiczne mające dwie grupy funkcyjne
rozpocznij naukę
wielofunkcyjnymi.

grupa hydroksylowa inaczej
rozpocznij naukę
grupa wodorotlenowa

grupa wodorotlenowa

grupa karboksylowa

grupa estrowa

grupa aminowa

ogólny wzór alkoholi
rozpocznij naukę
R-OH

ogólny wzór kwasów karboksylowych
rozpocznij naukę
R-COOH

ogólny wzór grup estrowych
rozpocznij naukę
R1COOR2

ogólny wzór grup aminowych
rozpocznij naukę
RNH2

wzór metanu przemienionego na metyl
rozpocznij naukę
CH3-

wzór pentanu przemienionego na pentyn
rozpocznij naukę
C5H11-

wzór metanolu
rozpocznij naukę
CH3OH

wzór etanolu
rozpocznij naukę
C2H5OH

wzór propanolu
rozpocznij naukę
C3H7OH

Co to jest fermentacja?
rozpocznij naukę
proces beztlenowych przemian enzymatycznych związków chemicznych

alkohole dzielą się na...
rozpocznij naukę
jednowodorotlenowe i wielowodorotlenowe

jedno-wodorowe inaczej
rozpocznij naukę
monohydroksylowe


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.