daty historia

 0    67 fiszek    lukaszlee
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Powstanie cywilizacji starożytnego Sumeru. Pierwsze państwa na świecie. Wynalazki: szkoła, szkło, pismo, piwo, koło, brąz
rozpocznij naukę
II połowa IV tys. p.n.e

Powstanie starożytnego Egiptu.
rozpocznij naukę
Ok. 3000r p.n.e.

Powstanie kodeksu Hammurabiego
rozpocznij naukę
1750r p.n.e.

Powstanie państwa żydowskiego
rozpocznij naukę
1000r p.n.e.

Założenie Rzymu wg. legendy
rozpocznij naukę
753r p.n.e.

Asyria panuje na Wschodzie. Tereny: Mezopotamia, Syria, Palestyna, Egipt
rozpocznij naukę
połowa VI w.p.n.e.

Podboje Nabuchodonozora- państwo nowobabilońskie. Tereny: Mezopotamia, Syria, Palestyna, Fenicja
rozpocznij naukę
ok. 600r p.n.e.

Podboje Cytrusa Wielkiego i Kambyzesa- Persja najsilniejszym państwem, tereny od rzeki Indus po Egipt i Grecję
rozpocznij naukę
VI w.p.n.e.

Wojny Greków z Persami. Bitwy pod Salaminą, Termopilami, Maratonem, Platejami
rozpocznij naukę
V w.p.n.e.

Początek podbojów Aleksandra Wielkiego(upadek Persji)
rozpocznij naukę
334r p.n.e.

Bitwa pod Kannami w trakcie wyprawy Hannibala na Rzym(druga wojna Rzymu z Kartaginą)
rozpocznij naukę
216r p.n.e.

I Triumwirat w Rzymie (Juliusz Cezar, Pompejusz Wielki, Krassus)
rozpocznij naukę
60r p.n.e

Śmierć Juliusza Cezara
rozpocznij naukę
44r p.n.e.

Bitwa pod Akcjom- klęska Marka Antoniusza i Kleopatry w wojnie z Oktawianem Augustem -Początek rządów (50 lat) najlepszego cesarza w historii Rzymu- Oktawiana Augusta
rozpocznij naukę
31r p.n.e.

Podział Cesarstwa Rzymskiego na część wschodnią, tj. Bizancjum ze stolicą w Konstantynopolu i zachodnią ze stolicą w Rzymie
rozpocznij naukę
395r

Upadek Cesarstwa Zachodniozzymskiego - Koniec starożytności i początek średniowiecza
rozpocznij naukę
476r

Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. -Powstanie religii muzułmańskiej~ islam
rozpocznij naukę
622r

Bitwa pod Poitiers. Klęska Arabów i wycofanie się ich poza Pireneje- zwycięstwo Franków
rozpocznij naukę
732r

Koronacja Karola Wielkiego na cesarza- państwo Franków najsilniejsze w Europie
rozpocznij naukę
800r

Traktat w Verdun
rozpocznij naukę
843r

Chrzest Polski
rozpocznij naukę
966r

Zjazd Gnieźnieński- przyjazd cesarza Ottona III, uznanie Bolesława Chrobrego równemu królom.
rozpocznij naukę
1000r

Pokój w Budziszynie po 3 wojnach Chrobrego Niemcami. Przyłączenie do Polski Łużyc i Milska. - Zwycięska wyprawa Chrobrego na Ruś Kijowską
rozpocznij naukę
1018r

Koronacja B. Chrobrego na pierwszego króla Polski
rozpocznij naukę
1025r

Bitwa pod Hastings. Najazd Normanów na Anglię- Wilhelm zdobywca
rozpocznij naukę
1066r

Skazanie na śmierć biskupa krakowskiego- Stanisława przez króla B. Śmiałego
rozpocznij naukę
1079r

Początek pierwszej wyprawy krzyżowe rycerstwa Europy Zachodniej przeciwko Turkom w celu zdobycia Ziemi Świętej
rozpocznij naukę
1096r

Podporządkowanie Pomorza Zachodniego przez księcia Bolesława Krzywoustego
rozpocznij naukę
1123r

tzw. Testament Krzywoustego- podział Polski na dzielnice
rozpocznij naukę
1138r

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego
rozpocznij naukę
1226r

Bitwa pod Legnicą w trakcie najazdu Tatarów na Polskę. Klęska Polaków i śmierć Henryka Pobożnego
rozpocznij naukę
1241r

Koronacja Przemysława II przez Arcybiskupa Jakuba Świnkę(I Król po 200 latach)
rozpocznij naukę
1295r

Utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz Krzyżaków
rozpocznij naukę
1309r

Koronacja W. Łokietka- koniec rozbicia dzielnicowego Polski
rozpocznij naukę
1320r

Panowanie Kazimierza Wielkiego
rozpocznij naukę
1333-1370r

Założenie Akademii Krakowskiej
rozpocznij naukę
1364r

Unia Polski z Litwą w Krewie- postanowienie o małżeństwie Jagiełły z Jadwigą i chrzcie Litwy
rozpocznij naukę
1385r

Bitwa pod Grunwaldem
rozpocznij naukę
1410r

Joanna D'Arc zdobywa Orlean pod koniec wojny 100 letniej Anglii z Francją
rozpocznij naukę
1429r

Bitwa pod Warną. Śmierć W. Warneńczyka i klęska sił polsko- węgierskich wojnie z Turcją
rozpocznij naukę
1444r

Upadek Konstantynopolu. Turcy likwidują Bizancjum. Koniec średniowiecza.
rozpocznij naukę
1453r

Wojna trzynastoletnia. przyłączenie pomorza gdańskiego do Polski
rozpocznij naukę
1466r

Odkrycie Ameryki przez K. Kolumba
rozpocznij naukę
1492r

Konstytucja nihil novi (nic nowego w najważniejszych sprawach w sejmie)
rozpocznij naukę
1505r

Marcin Luter niemiecki zakonnik w Wittenberdze ogłasza 95 tez krytykujących hierarchie kościelną
rozpocznij naukę
1517r

hołd lenny złożony przez Albrechta Hohenzollerna Zygmuntowi Staremu na rynku krakowskim
rozpocznij naukę
1525r

unia lubelska (realna), zacieśnienie stosunków polsko-litewskich. Utworzenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
rozpocznij naukę
1569r

rozejm w jamie Zapolskim kończący wojnę o Inflanty
rozpocznij naukę
1582r

bitwa pod Kircholmem, hetman Chodkiewicz pokonuje Szwedów
rozpocznij naukę
1605r

bitwa pod Kłuszynem, hetman Żółkiewski pokonuje o wiele silniejszych Szwedów
rozpocznij naukę
1610r

bitwa pod Oliwą
rozpocznij naukę
28.11.1627

wybuch powstanie kozackiego na Ukrainie, przywódcą był Bohdan Chmielnicki
rozpocznij naukę
1648r

bitwa pod Beresteczkiem, przegrana Kozaków
rozpocznij naukę
1651r

wojska szwedzkie atakują Rzeczpospolitą, początek potopu szwedzkiego
rozpocznij naukę
1655-1660r

bitwa pod Chocimiem, zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami
rozpocznij naukę
1673r

bitwa pod Wiedniem, zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami
rozpocznij naukę
1683r

sejm zwany „niemym”, gdyż nie dopuszczono do głosu posłów
rozpocznij naukę
1717r

traktat „trzech orłów”
rozpocznij naukę
1732r

rewolucja francuska
rozpocznij naukę
1789r

konstytucja 3 maja
rozpocznij naukę
1791

II rozbiór Polski
rozpocznij naukę
1793r

I rozbiór Polski
rozpocznij naukę
1772r

Insurekcja Kościuszkowska m. in zwycięstwo pod Racławicami, klęska pod Maciejowicami
rozpocznij naukę
1794r

pierwsza wolna elekcja
rozpocznij naukę
1573r

III rozbiór Polski
rozpocznij naukę
1795r.

pokój w Tylży, pomiędzy Napoleonem a carem Aleksandrem I
rozpocznij naukę
07.07.1807r

wojna księstwa warszawskiego z austrią.
rozpocznij naukę
1809r


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.