5 przykazań kościelnych

17 fiszek    prof Warwick   
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 04:15
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Czym są przykazania kościelne?
Są to ustanowione przez Kościół katolicki normy postępowania wiernych mające odniesienie do liturgii i Kościoła, posiadające charakter normy moralnej.

Po co zostały ustanowione przykazania kościelne?
aby pomóc ludziom zbliżać się do Boga; osiągnąć życie wieczne

Pierwsze przykazanie kościelne?
W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

Drugie przykazanie kościelne
Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

Trzecie przykazanie kościelne
Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

Czwarte przykazanie kościelne
Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

Piąte przykazanie kościelne
Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Z jakiego okresu pochodzą pierwsze wzmianki dotyczące przykazań kościelnych?
Ze średniowiecza, zapisy na ten temat znaleziono już w średniowieczu, w pismach św. Antonima, autora "Summy teologii moralnej", wydanej w Wenecji pod koniec piętnastego wieku. Wtedy było ich 10.

Kiedy pierwszą wersję 5 przykazań kościelnych ogłoszono w Polsce?
Wydał je i ogłosił Episkopat Polski w 1948 roku

Wymień święta nakazane, o których mowa w przykazaniach kościelnych
Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia); uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia); uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia); uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

Kiedy i kto wprowadził obowiązek przyjęcia Komunii Świętej przynajmniej raz w roku?
W stosunku do całego Kościoła obowiązek ten wprowadził Sobór Laterański IV (1215r)

Kiedy i w jakim piśmie pojawiło się po raz pierwszy 5 przykazań kościelnych (wcześniej było 10)?
W Małym Katechizmie napisanym w 1556 r przez jezuitę, apostoła Niemiec, Piotra Kanizego

Na czym polega post jakościowy?
Post jakościowy zabrania jedzenia pokarmów mięsnych.

Na czym polega post ilościowy?
Na spożyciu do syta jednego posiłku w ciągu dnia (dwa pozostałe mają być lekkie)

Czy przykazania kościelne są od zawsze takie same?
Nie, w Kościele katolickim nie trzymano się raz ustalonej treści przykazań, ulegały one ewolucji, zatem nie dzieje się tak tylko w dzisiejszych czasach. Uważano, że należy dostosować je do aktualnych potrzeb religijnych i moralnych wiernych, tak aby pomóc rozeznawać bieżące problemy

Które okresu i dni w roku są dniami pokutnymi?
W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu (kan.1250)

Jaka jest różnica pomiędzy przykazaniami Bożymi, a przykazaniami kościelnymi?
Przykazania Boże cechują się niezmiennością i pochodzą od Boga, a przykazania kościelne podlegają modyfikacjom i są ustanawiane przez Kościół.